تعویق پرداخت فوق العاده ویژه به میزان 20% حقوق و مزايا به عنوان فوق العاده ويژه تا آبان ماه سال ۱۳۹۲ (بخشنامه شماره ۴۱۰۰۶ مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۲ معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور)

بخشنامه به كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع تصويبنامه شماره ۱۰۴۶۱۵/ت۴۸۷۲۹هـ مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۲ هيأت وزيران

پيرو مذاكرات انجام شده در جلسه مورخ ۲۶۴/۱۳۹۲ هيأت محترم وزيران در خصوص اجازه برداشت فوق العاده ويژه موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري -مصوب ۱۳۸۶- به ميزان حداكثر تا بيست درصد (٪۲۰) حقوق و فوق العاده هاي مستمر با رعايت سقف بيست و پنج درصد (۲۵٪) از مشاغل با تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور به آگاهي مي رساند با استناد به ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و بر اساس مشروح مذاكرات دولت و تأييد رييس جمهور محترم وقت، اجراي مصوبه مذكور از آبان ماه سال جاري و پس از پيش بيني در موافقت نامه هاي متبادله اعتبارات هزينه اي امكان پذير خواهد بود.

لازم به ذكر است اجراي اين مصوبه بودن رعايت موارد فوق الذكر، در حكم تعهد زائد بر اعتبار بوده و مسئوليت آن بر عهده رؤساي دستگاه هاي اجرايي ذيربط و مقامات مربوطه مي باشد.

بهروز مرادي- معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور

تصاویر کوچک فایل پیوست تصاویر کوچک فایل پیوست برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید  نام: BAKHSHNAMEH20.jpg مشاهده: 0 حجم: 88.1 کیلو بایت

نظر رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص مصوبه شماره ۸۳۴۴۷/ت۴۸۷۲۹هـ مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۲ هيأت وزيران موضوع «پرداخت فوق‌العاده ویژه به کارکنان برخی از دستگاههای اجرایی» (نامه شماره ۲۷۶۱۹هـ/ب مورخ ۵/۵/۱۳۹۲)

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۸۳۴۴۷/ت۴۸۷۲۹هـ مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۲ موضوع « پرداخت فوق‌العاده ویژه به کارکنان برخی از دستگاههای اجرایی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­«نظر به اینکه چون طبق تبصره ذیل بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ استفاده از اعتبارات حاصل از صرفه‌جویی‌های به عمل آمده، مختص به مفاد مندرج در بندهای (۵ و ۶) ماده (۶۸) قانون می‌باشد، بنابراین هرگونه تعمیم و توسعه امکان استفاده از محل مذکور به سایر بندها از جمله به بند (۱۰) ماده (۶۸) ازحیث عدم تجویز قانون و تحمیل بار مالی به دولت و عدم پیش‌بینی بار مالی ناشی از آن به طرق مقرر در قانون علاوه بر مغایر بودن با مستند قانونی مصوبه، یعنی بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر با ماده (۲۹) و بند «ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه -مصوب ۱۳۸۹- می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی

‌تعيين مشاغل تكنسين اتاق عمل و تكنسين آزمايشگاه به عنوان مشاغل سخت و زيان آور درجه يك (مصوبه شماره 58121/ت15920‌هـ مورخ 20/4/1376 هيأت وزيران)

سازمان امور اداري و استخدامي كشور- وزارت بهداشت، درمان و ‌آموزش ‌پزشكي

هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/4/1376 بنا به پيشنهاد شماره 1811‌/د مورخ 28/3/1376 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد‌تبصره (3) ماده واحده قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور -مصوب 1367- و بند (5) آيين‌نامه‌ اجرايي قانون ياد شده -موضوع تصويب نامه شماره 45664/ت652 مورخ 30/5/1368- تصويب نمود:

مشاغل «‌تكنسين اتاق عمل» و «تكنسين آزمايشگاه» به عنوان مشاغل سخت و زيان‌آور درجه يك تعيين مي‌شوند.

حسن حبيبي- معاون اول رييس رييس‌جمهور

اجازه پرداخت فوق العاده ويژه به ميزان بيست درصد (۲۰%) حقوق و فوق العاده هاي مستمربه كليه دستگاه هاي اجرايي (تصويب نامه شماره ۱۰۴۶۱۵/ت۴۸۷۲۹هـ مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۲ هيأت وزيران)

وزارت امور اقتصادي و دارايي- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

وزارت ورزش و جوانان- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي- وزارت راه و شهرسازي

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي- وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت جهاد كشاورزي- وزارت كشور- وزارت آموزش و پرورش

وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات- سازمان حفاظت محيط زيست

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور- نهاد رياست جمهوري

سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران- بنياد شهيد و امور ايثارگران

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۲ بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و به استناد بند (۱۰) ماده (۶۸) قـانون مديريت خدمات كشوري-مصوب ۱۳۸۶- تصويب نمود:

در بند (۱) تصويب نامه شماره ۸۳۴۴۷/ت۴۸۷۲۹هـ مورخ ۹/۴/۱۳۹۲ عبارت «بيست درصد (۲۰٪)» جايگزين عبارت «سي و پنج درصد (۳۵٪)» و عبارت «از محل وجوه حاصل از صرفه جويي» حذف مي شود.

محمدرضا رحيمي- معاون اول رييس جمهور

تصاویر کوچک فایل پیوست تصاویر کوچک فایل پیوستبرای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید  نام: mosavabe20.JPG مشاهده: 0 حجم: 72.0 کیلو بایت  

پرداخت فوق‌العاده خاص به مأموران ثابت  دولت جمهوری اسلامی ایران در کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان،  لبنان، لیبی، یمن، بحرین و سوریه برای مدت یک سال (تصويب‌نامه شماره۸۲۴۴۸/ت۴۷۱۶۵هـ مورخ ۹/۴/۱۳۹۲ هيأت وزيران)

وزارت امور خارجه- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲/۴/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و وزارت امور خارجه و به استناد بند (۸) ماده (۶۸) و تبصره (۵) ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- و ماده (۳۰) قانون مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه -مصوب ۱۳۵۲- تصویب نمود:

کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان، لبنان، لیبی، یمن، بحرین و سوریه برای مدت یک سال به عنوان کشورهای دارای شرایط ویژه برای پرداخت فوق‌العاده خاص، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۳۷۸۱/ت۳۱۴۲۷هـ مورخ ۲۱/۴/۱۳۸۴ تعیین و پرداخت فوق‌العاده مذکور به مأموران ثابت دولت جمهوری اسلامی ایران در کشورهای یادشده بلامانع است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

شناسنامه در تلگرام