فوق العاده سختی کار لوکوموتیورانان (مصوبه ۲۰۳۳۱۳/ت۴۷۶۲۸هـ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۰ هیأت وزیران)

هيأت وزيران در جلسه مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۰ بنا به پيشنهاد شماره ۴۶۷۹۷/۹۰/۲۰۰ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۰ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و به استناد بند (۳) ماده (۶۸) قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب ۱۳۸۶- تصويب نمود:

سقف امتياز فوق‌العاده سختي كار و كار در محيط‌هاي غيرمتعارف لوكوموتيورانان با توجه به شرايط خاص، صعوبت كاري، وظايف و مأموريت‌ آنها، (۳۰۰۰) تعيين و بار مالي مربوطه از محل منابع داخلي شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران تأمين مي‌گردد.

محمدرضا رحيمي- معاون اول رييس جمهور