تفاوت تطبیق موضوع مواد (71) و (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در احکام کارگزینی مشمول افزایش های ضریب سنواتی نمی شود و ثابت است (بخشنامه شماره 1405406 مورخ 28/06/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور)

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری

با سلام؛

پیرو سؤالات به عمل آمده از سوی تعدادی از دستگاه های اجرایی در خصوص نحوه اعمال افزاش ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع بند (2) تصویبنامه شماره 5700/ت54204هـ مورخ 26/1/1396 هیأت وزیران، همانگونه که در جلسات توجیهی معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی دستگاه های اجرایی اعلام گردیده و نیز در پاسخ به سؤالات دستگاه های اجرایی که از سوی امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت این سازمان تأکید شده است، در نحوه اعمال افزایش ضریب حقوق نسبت به سنوات قبل تغییری ایجاد نشده و تفاوت تطبیق موضوع مواد (71) و (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در احکام کارگزینی ثابت باقی خواهد ماند و مشمول هیچگونه افزایش نخواهد شد و اختلاف نگارشی عبارت «در حکم حقوق ثابت» در بند «الف» تبصره (12) قانون بودجه سال 1396 کل کشور نسبت به قوانین بودجه سنوات ماضی مجوزی بر اقدام متفاوت نسبت به سال های قبل و ایجاد بار مالی جدید نخواهد بود. مسئولیت رعایت این موضوع به عهده مقام های مسئول هزینه و ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه های اجرائی خواهد بود.

لازم به توضیح است که این سازمان از طرق مجلس شورای اسلامی برای اصلاح اختلاف نگارشی مذکور در حال پیگیری می باشد.

جمشید انصاری- رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
بار گذاری نظرات قدیمی تر
 • سلام هرکار بکنند حتی با کلمات بازی کنند تفاوت تطبیق از جنس حقوق ثابت است
  زیرا اگر قانون مدیریت خدمات کشوری اجرا نمیشد تفاوت تطبیق در بطن حقوق و مزایای قانون نظام هماهنگ بود. از طرفی در محاسبه تفاوت تطبیق طبق دستور العمل اجرایی نظام مدیریت خدمات کشوری حقوق و مزایا مشمور کسور بازنشستگی محاسبه شده . و تفاوت تطبیق مشمول کسور بازنشستگی است اگر حقوق ثابت نیست باید کلیه کسوری که از تفاوت تطبیق کارمندان دولت از سازمان بازنشستگی مسترد گردد
  این بخشنامه های مبهم وسراسر از اشکال سازمان امور اداری و اعمال نظر کارشناسان بیسود باعث القاء این موضوع به نمایندگان شده که گویا تفاوت تطبیق در حکم حقوقی تغییر نکند ماهیت حقوق ثابت را خود را از دست میدهد و اگر حقوق ثابت نیست باید از کسور بازنشستگی کسر نگردد

  لذا به نماینده مجلس توصیه میشود حداقل از یک کارگزین خبره موضوع پرسیده بعد نسبت به تصویب موضوعات کارگزینی تصمیم گیری کنند
  تفاوت تطبیق نباید ثابت نگه داشته میشد باید افزایش هر سال از آن کسر میشد تا مستهلک میشد
  تفاوت تطبیق مشمول افزایش سنواتی نبوده و نخواهد بود و این موضوع بدیهی است ونیازی به مصوبه و صدور بخشنامه ندارد

  دوشنبه, Mar 26 2018 6:56:29pm
 • با سلام
  مجلس در قانون بودجه 1397، فقط با کلمات بازی کرده، عبارت تفاوت تطبیق تغییر نمی کند هیچ فرقی با عبارت در حکم حقوق ثابت یا در حکم حقوق ، ثابت است ندارد زیرا تفاوت تطبیق مشمول کسور بازنشستگی است . تفاوت تطبیق مشمول افزایش سنواتی نیست این موضوع چنان بدیهی است که هر کارگزین که یک حکم حقوق براساس قانون مدیریت خدمات کشوری صادر کرده باشد این موضوع درک میکند جای تعجب است که این مسئله برای بعضی از دستگاه ها مبهم بوده علت این مسئله این است که مدیران اکثرا سلسله مراتب مدیریت را طی نکرده بر اساس تجربه و لیاقت به این پست گمارده نشدند. و بعلت نداشتن سواد اداری و مالی این ابهام برای آنها بوجود آمده که تفاوت تطبیق مشمول افزایش سنواتی است . از آنجایی که تفاوت تطبیق از اقلام امتیاز دار در حکم حقوق نبوده در محاسبه هیچ یک از سایر اقلام حکم حقوق محاسبه نمیشود
  در مورد اضافه کار رای دیوان عدالت اداری کلا غلط است چرا تفاوت تطبیق ماهیت حقوق ثابت را دارد اگر قانون پر از اشتباه مدیریت خدمات کشور اجرا نمیشد تفاوت تطبیق در بطن حقوق ثابت باقی میماند و همچنان در محاسبه اضافه کار منظور میشد . دیوان عدالت اداری به علت نداشتن سواد اداری و مالی این ظلم را به کارمندان دولت اعمال نمود. و از بخشنامه نیز این سوء برداشت میشود که تفاوت تطبیق در محاسبه پاداش پایان خدمت منظور نمیشود ولی باستناد نظریه دیوان محاسبات به شناسه 1/690 تفاوت تطبیق ماهیت مستمر داشته و جزوی از حقوق ثابت است و باید در محاسبه پاداش پایان خدمت منظور شود

  یکشنبه, Mar 25 2018 7:25:38pm
 • با سلام
  مجلس فقط با کلمات بازی کرده تفاوت تفاوت تغییر نمی کند هیچ فرقی با عبارت در حکم حقوق ثابت یا در حکم حقوق ، ثابت است ندارد زیرا تفاوت تطبیق مشمول کسور بازنشستگی است . تفاوت تطبیق مشمول افزایش سنواتی نیست این موضوع چنان بدیهی است که هر کارگزین که یک حکم حقوق براساس قانون مدیریت خدمات کشوری صادر کرده باشد. این موضوع درک میکند جای تعجب است که این مسئله برای بعضی از دستگاه ها مبهم بوده علت این مسئله این است که مدیران اکثرا سلسله مراتب مدیریت را طی نکرده بر اساس تجربه و لیاقت به این پست گمارده نشدند. و بعلت نداشتن سواد اداری و مالی این ابهام برای آنها بوجود آمده که تفاوت تطبیق مشمول افزایش سنواتی است . از آنجایی که تفاوت تطبیق از اقلام امتیاز دار در حکم حقوق نبوده در محاسبه هیچ یک از سایر اقلام حکم حقوق محاسبه نمیشود
  در مورد اضافه کار رای دیوان عدالت اداری کلا غلط است چرا تفاوت تطبیق ماهیت حقوق ثابت را دارد اگر قانون پر از اشتباه مدیریت خدمات کشور اجرا نمیشد تفاوت تطبیق در بطن حقوق ثابت باقی میماند و همچنان در محاسبه اضافه کار منظور میشد . دیوان عدالت اداری به علت نداشتن سواد اداری و مالی این ظلم را به کارمندان دولت اعمال نمود.

  شنبه, Mar 24 2018 12:13:45pm
 • در دوره احمدی نژاد بعلت عجله در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری اشکالات زیادی در اجرا وجود داشت باید با بازنگری قانون و آیین نامه اجرایی این اشکالات رفع گردد

  یکشنبه, Sep 24 2017 8:04:24pm
 • پوشه ها « صندوق دریافت « محاوره ای « Re: جن...ر منص��ری
  از: MANSOR MANSORI <mansor.mansori@iran.ir>
  جزئیات
  ارسال پاسخ پاسخ به همه
  Re: جناب آقای منصور منص��ری
  یکشنبه, ۰۲ مهر ۱۳۹۶ ۰۵:۵۱ ب.ظ  با سلام به استحضار میرساند که تفاوت تطبیق باید در محاسبه پاداش پایان خدمت منظور شود چرا که تفاوت تطبیق ماهیت حقوق و مزایای مستمر دارد مشمول کسور بازنشستگی است در محاسبه حقوق بازنشستگی منظور میشود . ظلم دیگری که درحق ما بازنشستگان سال ۱۳۹۵ شده است کم کردن گروه ارفاقی سال ۱۳۹۰ است که بازنشستگان سال های قبلی از ۱۳۹۵ این گروه در محاسبه پاداش پایان خدمت و مرخصی ذخیره منظورشده . کارمندانی که در سال ۱۳۹۶ مشغول خدمت بوده اند دوباره گروه ارفاقی به آنها داده شد تا متضرر نشوند . دور از انصاف و عدالت است که بازنشستگان ۱۳۹۵ از این گروه محروم شوند اگر مطالبات ما توسط ذیحساب اداره کل ثبت احوال استان پرداخت میشد هیچ مبلغی از ما کسر نمیشد. در سایر دستگاه های استان کردستان همچنان تفاوت تطبیق در محاسبه پاداش پایان خدمت منظور می شود خواهشمند است صدای مظلومیت بازنشستگان سازمان ثبت احوال کشور به گوش ریاست سازمان ثبت احوال برسانید شاید روحیه عدالتی در وجدان ایشان وجود داشته باشد و این ستم و حق کشی از بازنشستگان محروم این سازمان رفع کنند. با تقدیم احترام منصور منصوری بازنشسته ثبت احوال کردستان
  سهم ۹۲.۳ کیلوبایت از ۲ گیگابایت خروج (mansor.mansori)
  تنظیمات
  تمامی حقوق این سایت برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محفوظ می‌باشد.

  یکشنبه, Sep 24 2017 3:36:13pm
 • از زمان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به علت کاهش حقوق ومزایای کارمندان ، مبلغ کم شده به عنوان تفاوت تطبیق ، در احکام حقوقی درج شده این تفاوت میبایستی در اثر افزایش سنواتی مستهلک میشد ولی چون قانونگذاران خود از حقوق بالایی در نظام هماهنگ برخوردار بودند بمنظور جلوگیری از کاهش حقوق تفاوت تطبیق را ثابت نگه داشتند تا سالهای زیادی از کاهش حقوق خود جلوگیری نمایند . این تفاوت تطبیق از ابتدا مشمول کسور بازنشستگی است و کلیه دستگاه های اجرایی استان کردستان تفاوت تطبیق را در محاسبه پاداش پایان خدمت کارمندان خود منظور می نمایند. این مطلب جهت استحضار جناب آقای خزلی ذیحساب سازمان ثبت احوال کشور نوشتم

  یکشنبه, Sep 24 2017 12:37:17pm
 • از زمان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به علت کاهش حقوق ومزایای کارمندان ، مبلغ کم شده به عنوان تفاوت تطبیق ، در احکام حقوقی درج شده این تفاوت میبایستی در اثر افزایش سنواتی مستهلک میشد ولی چون قانونگذاران خود از حقوق بالایی در نظام هماهنگ برخوردار بودند بمنظور جلوگیری از کاهش حقوق تفاوت تطبیق را ثابت نگه داشتند تا سالهای زیادی از کاهش حقوق خود جلوگیری نمایند . این تفاوت تطبیق از ابتدا مشمول کسور بازنشستگی است و کلیه دستگاه های اجرایی استان کردستان تفاوت تطبیق را در محاسبه پاداش پایان خدمت کارمندان خود منظور می نمایند. این مطلب جهت استحضار جناب آقای خزلی ذیحساب سازمان ثبت احوال کشور نوشتم

  یکشنبه, Sep 24 2017 12:34:29pm
 • از زمان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به علت کاهش حقوق ومزایای کارمندان ، مبلغ کم شده به عنوان تفاوت تطبیق ، در احکام حقوقی درج شده این تفاوت میبایستی در اثر افزایش سنواتی مستهلک میشد ولی چون قانونگذاران خود از حقوق بالایی در نظام هماهنگ برخوردار بودند بمنظور جلوگیری از کاهش حقوق تفاوت تطبیق را ثابت نگه داشتند تا سالهای زیادی از کاهش حقوق خود جلوگیری نمایند . این تفاوت تطبیق از ابتدا مشمول کسور بازنشستگی است و کلیه دستگاه اجرایی استان کردستان تفاوت تطبیق را در محاسبه پاداش پایان خدمت کارمندان خود منظور می نمایند. این مطلب جهت استحضار جناب آقای خزلی ذیحساب سازمان ثبت احوال کشور نوشتم

  یکشنبه, Sep 24 2017 12:32:30pm
 • منصور منصوری

  از زمان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به علت کاهش حقوق ومزایای کارمندان ، مبلغ کم شده به عنوان تفاوت تطبیق ، در احکام حقوقی درج شده این تفاوت میبایستی در اثر افزایش سنواتت مستهلک میشد ولی چون قانونگذاران خود از حقوق بالایی در نظام هماهنگ برخوردار بودند بمنظور جلوگیری از کاهش حقوق تفاوت تطبیق را ثابت نگه داشتند تا سالهای زیادی از کاهش حقوق خود جلوگیری نمایند . این تفاوت تطبیق از ابتدا مشمول کسور بازنشستگی است و کلیه دستگاه اجرایی استان کردستان تفاوت تطبیق را در محاسبه پاداش پایان خدمت کارمندان خود منظور می نمایند. این مطلب جهت استحضار جناب آقای خزلی ذیحساب سازمان ثبت احوال کشور نوشتم

  یکشنبه, Sep 24 2017 10:28:10am
 • سلام در قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری فوق العاده هایی مانند فوق العاده مخصوص وجود داشت که هرسال افزایش می یافت و پس از اجرای قانون مبلغ قابل ملاحظه‌ای از افراد مشمول کاهش یافت که برای جبران تفاوت تطبیق منظور شد بی انصافی است این حق را بدون افزایش ثابت نگهداریم اگر قبل از قانون افزایش داشته اکنون هم باید افزایش داشته باشد

  شنبه, Sep 23 2017 7:32:46pm

در موضوع حقوق و مزايا بخوانید!

درخواست ابطال دستورالعمل شورای حقوق و دستمزد و وزارت نفت در خصوص تعیین سقف مجاز پرداخت حقوق و مزایا

تعیین حقوق و مزایای مدیران شرکت‌های دولتی وابسته به نهاد‌های عمومی

فایل اکسل توابع مهم و کاربردی محاسبات تاریخ و مدت (روز / ماه / سال) جهت سهولت در انجام امور محاسباتی کارگزینی (سنوات و تجربه کارکنان)

دستورالعمل جدید تعیین مناطق مرزی (بخشنامه شماره 130988 مورخ 2/7/1398 وزارت کشور)

شیوه‌نامه اجرایی پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و تمامی پرداخت‌های مشابه حقوق و دستمزد دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (18) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1398 کل کشور (بخشنامه شماره 268001 مورخ 19/5/1398 سازمان برنامه و بودجه کشور)

رتبه حقوقی که یکی از عوامل تشکیل دهنده «حقوق و مزایای» کارکنان سازمان تأمین اجتماعی است، در فرمول محاسباتی حق اشعه لحاظ می شود (دادنامه شماره 911 مورخ 8/5/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

حکم مقرر در تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تعیین سقف حداکثر 7 برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر، منصرف از حقوق بازنشستگان است (دادنامه شماره 838 مورخ 1/5/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -