1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.29 امتیاز(14 رای)

تعیین سقف تسهیلات مسکن ایثارگران در سال ۹۸ (تصویبنامه شماره 32725/ت56494هـ مورخ 21/3/1398 هیئت وزیران)

بنیاد شهید و امور ایثارگران- سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه 19/3/1398 به پیشنهاد شماره 55/820/400 مورخ 26/1/1398 بنیاد شهید  و امور ایثارگران و به استناد ماده (3) مکرر اصلاحی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران موضوع بند (ب) ماده (62) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) -مصوب 1393- و بند (ت) ماده (89) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1395- تصویب کرد:

ماده (3) آیین‌نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده‌های شهدا موضوع تصویب‌نامه شماره 78266/ت53287هـ مورخ 31/6/1395 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 3- سقف تسهیلات مسکن ایثارگران در سال 1398 به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر یک میلیارد و سیصد میلیون (1.300.000.000) ریال، مراکز استان‌ها یک میلیارد (1.000.000.000) ریال، سایر شهرها هشتصد و پنجاه میلیون (850.000.000) ریال و روستاها پانصد میلیون (500.000.000) ریال تعیین می‌شود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

مقررات مرتبط:

- اصلاح ماده (3) آیین‌نامه اجرایی تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانباران و خانواده شهدا (تصویب‌نامه شماره 92812/ت55389هـ مورخ 15/7/1397 هیئت وزیران)

اصلاح ماده (3) آیین ­نامه تسهیلات خرید و ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا (تصویبنامه شماره 118009/ت54436هـ مورخ 25/9/1396 هیئت وزیران) 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0