جانبازان زیر 25% نیز مشمول بهره‌مندی از انشعابات رایگان آب، فاضلاب،برق و گاز برای یک بار موضوع جزء (ث) ماده (88) قانون برنامه ششم توسعه هستند (دادنامه شماره 155 مورخ 10/2/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: 155

تاریخ دادنامه: 10/2/1398

شماره پرونده: 97/998

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای خلیل کریمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2-5 ماده 2 بخشنامه شماره 100/30/25805/96- 7/5/1396 وزارت نیرو

گردش کار: آقای خلیل کریمی به موجب دادخواستی ابطال بند 2-5 ماده 2 بخشنامه شماره 100/30/25805/96- 7/5/1396 وزارت نیرو را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد به استحضار می رساند: مطابق جزء (ث) از ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه، دولت در 6 بند مکلف شده طبق بودجه سنواتی به منظور حمایت و تجلیل از رشادتهای رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه دارند و جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25%) جانبازی و آزادگان با کمتر از شش ماه سابقه اسارت و همسران و فرزندان آنان تسهیلات رفاهی، معیشتی، بهداشتی، درمانی و فـرهنگی ارائـه نماید که در بند 5 از آن جزء بهره مندی از انشعاب رایگان آب، فاضلاب، برق و گاز برای یک بار در یک واحـد مسکونی عنـوان شده است. بـر اساس قانون مـذکور اینجانب طی نامه شماره 70754؍820؍9؍17-10؍8؍1396 مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان جهت بهره مندی از مزایای انشعاب برق رایگان به شرکت توزیع برق استان معرفی شدم که علیرغم ثبت نامه شماره 6606-21؍8؍1396 در دبیرخانه آن شرکت و پیگیری لازم متأسفانه به استناد بند 2-5 ماده 2 بخشنامه شماره 100؍30؍25805؍96-7؍5؍1396 وزیر نیرو که برخلاف قانون ارائه خدمات انشعاب برق رایگان به جانبازان 25 درصد و بالاتر را مجاز نموده از ارائه خدمات به اینجانب استنکاف نموده لذا به ناچار جهت خرید انشعاب مجبور به پرداخت مبلغ 000؍200؍15 شده ام. لذا با عنایت به موارد معنونه فوق به دلیل مغایرت بخشنامه وزیر با جزء (ث) از ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه تقاضای ابطال بخشنامه به انضمام جبران کلیه خسارتهای ناشی از تأخیر در اجرای قانون و هزینه های دادرسی مورد استدعاست. " 

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

"شرکت مادرتخصصی توانیر

 با سلام

 بدینوسیله ضوابط فروش انرژی و انشعاب برق و اعمال بخشودگی های مربوطه در سال 1396 به شرح زیر جهت ابلاغ به شرکتهای برق منطقه ای و شرکتهای توزیع نیروی برق اعلام می گردد. کلیه این شرکتها موظفند بار مالی ناشی از اعطای تخفیفات و بخشودگی ها و اجرای این ضوابط را جهت دریافت مابه التفاوت مطابق مفاد قانون حمایت از صنعت برق و سایر قوانین مرتبط به آن شرکت اعلام نمایند. مقتضی است با نظارت آن شرکت، نسبت به اجرای دقیق ضوابط اقدام گردد:

 ........

 2- بخشودگی های هزینه برقراری انشعاب برق

 .................

 2-5- جانبازان با درصد جانبازی بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر، آزادگان و هر یک از اعضای خانواده معظم شهدا، اسرا و مفقودالاثرها (شامل همسر، فرزندان و والدین) معرفی شده از طرف بنیاد شهید و امور ایثارگران که فاقد مسکن یا دارای مسکن نامناسب می باشند به استناد تبصره های (1) و (2) ماده (3) و تبصره ذیل ماده (6) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از پرداخت هزینه برقراری انشعاب برق ( ستونهای یک و دو جدول شماره یک پیوست بخشنامه شماره 100؍20؍24728؍95- 24؍5؍1395) برای یک بار و یک واحد مسکونی تا حد کنتور 25 آمپر تک فاز در مناطق غیر گرمسیر و برای مناطق گرمسیر 25 آمپر سه فاز ( مازاد به عهده متقاضی) معاف هستند. در خصوص جانبازان و آزادگان متوفای مشمول این بند که قبل از فوت از معافیت مذکور استفاده نکرده اند. این معافیت به همسران آنان که مسئولیت حضانت فرزندان جانباز و آزاده را عهده دار می باشند و یا به قیم قانونی به نام فرزندان آنان اعطا می گردد. ضمناً در خصوص جانبازان و آزادگان متأهل متوفی که دارای فرزند نباشند، معافیت مذکور به همسر آنان ارائه می گردد. فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر فاقد مسکن در صورتی که قبلاً از زمین یا مسکن دولتی استفاده نکرده باشند، از این معافیت برخوردار می باشند." 

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 410؍30223؍97- 17؍6؍1397 توضیح داده است که:

"قضات محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: دادخواست آقای خلیل کریمی مبنی بر تقاضای ابطال بخشنامه شماره 100؍30؍25805؍96-7؍5؍1396 وزیر نیرو

سلام علیکم

با احترام در خصوص دادخواست آقای خلیل کریمی مبنی بر تقاضای ابطال بخشنامه شماره 100؍30؍25805؍96- 7؍5؍1396 وزیـر نیرو مـوضوع کلاسه پـرونده 9700998 و شمـاره بایگانی 53564 مـواردی را بـه شرح زیر بـه استحضار می رساند:

بر اساس بند «ث» ماده «88» قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است طبق بودجه سنواتی به منظور حمایت و تجلیل از رشادتهای رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه دارند و جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25%) جانبازی و آزادگان با کمتر از شش ماه سابقه اسارت و همسران و فرزندان آنان تسهیلات رفاهی، معیشتی، بهداشتی، درمانی و فرهنگی ارائه نماید. یکی از این تسهیلات، مطابق ردیف «5» بند مذکور، بهره مندی از انشعاب رایگان آب، فاضلاب، برق و گاز برای یک بار در یک واحد مسکونی می باشد. لذا با توجه به اینکه در ردیفهای بودجه سال 1396 اعتبار ویژه ای برای واگذاری انشعاب رایگان به جانبازان زیر بیست و پنج درصـد (25%) جـانبازی و آزادگـان بـا کمتر از شش مـاه سـابقه اسارت و همسران و فرزندان آنان در نظر گرفته نشده است و بر اساس بند «ث» ماده «7» قانون برنامه ششم توسعه، کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها که متضمن بار مالی باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بوده کل کشور تأمین شده باشد و با عنایت به اینکه اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم، تعهد زائد به اعتبار محسوب می شود، لذا معافیت مذکور در بخشنامه شماره 100؍30؍25805؍96-7؍5؍1396 لحاظ نشده است." 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10؍2؍1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

بـه موجب بند (ث) مـاده 88 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر شده: دولت مکلف است طبق بودجه سنواتی به منظور حمایت و تجلیل از رشادتهای رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه دارند و جانبازان زیر بیست و پنج درصد جانبازی و آزادگان با کمتر از شش ماه سابقه اسارت و همسران و فرزندان آنان، به ارائه برخی تسهیلات رفاهی، معیشتی، بهداشتی، درمانی و فرهنگی اقدام نماید که بهره مندی از انشعاب رایگان آب، فاضلاب، برق و گاز برای یک بار در یک واحد مسکونی از جمله موارد آن می باشد، بنابراین بند 2-5 بخشنامه شماره 100؍30؍25805؍96-7؍5؍1396 وزیر نیرو که بر اساس آن معافیت از پرداخت هزینه انشعاب برق به جانبازان با درصد جانبازی بیست و پنج درصد و بالاتر، آزادگان و خانواده معظم شهدا اختصاص یافته و رزمندگان دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه و جانبازان زیر بیست و پنج درصد جانبازی را در شمول این معافیت قرار نداده، دامنه شمول حکم قانونگذار را محدود کرده است. به همین جهت بند 2-5 بخشنامه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت نیرو وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

مرتضی علی اشراقی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات (12)

بار گذاری نظرات قدیمی تر
 • باسلام. من به هر سه اداره . آب فا. برق .وگاز مراجعه کردم. گفتن تاکنون چنین بخشنامه ای ابلاغ نشده

 • باسلام وخسته نباشیدمن مردادماه۹٨به بنیادشهید مراغه مراجعه کردم گفتندهنوزچنین نامه ای نیومده واظهاربی اطلاعی کردند.

 • باسلام وخسته نباشید
  من بیست درصدجانبازی وهفتادوسه ماه وسیزده روزسابقه حضوردرمناطق جنگی دارم نیازبه یک انشعاب برق خانه باغ دارم خواهشمندم اگر بخشنامه فوق شامل حال بنده میشود اعلام فرمایید

 • سلام
  همچین نوشتن جانبازان زیر 25 درصد برای یک بار ... انگار جانبازان بالای 25 درصد برای n بار می تونند از این قانون استفاده کنند.

 • باسلام در کشور ما دقیقا داستان قیر و قیف است قانون مصوب میشود . ابلاغ نمیشود. ابلاغ میشود اجراء نمیشود تا بروی شکایت کنی و رای دیوان صادر گردد اینهمه هزینه که چی مواردی که در قانون مصوب شده اجرا گردد . بنده رفتم اب فاضلاب کرج همین داستان را دارم من میگم قانون هست که ندم . اونا میگن بده بخشنامه اگر امد بر میگردانیم . یا برو از همسایگان بگیر . خیلی جالبه بعدش میان درب اپارتمان و اس. ام اس میدن که اگر ظرف 48ساعت نیای و پرداخت نکنی نرخ عوض میشود.

 • سلام خسته نباشید. میبخشین رفتم بنیاد شهید گفتن همچین بخشنامه ای نرسیده دست ما برای واگذاری انشعاب رایگان! الان ما منتظر باشیم یا که فقط در حد حرفه ؟

 • سلام ، ضمن تقدیر و تشکر از قضات محترم دیوان عدالت اداری که به حق در صدد اجرای عدالت در کشور اسلامی ایران هستند .دو سوال دارم اول اینجانب از جانبازان جنگ تحمیلی هم برای انشعاب اب و هم گاز پول دادم آیا قابل برگشت است؟ دوم منزل بنده 80متری در فسا در کوچه بن بست است که اداره برق باید یک تیر برق بزند و انشعاب هم ندارم و هرچه می گویم اداره برق قبول نمی کند نه برای پول انشعاب نه برای زدن پایه برق که زیر ساخت شهری است . ممنون

 • خیلی از جانبازان هم از این گونه قوانین اطلاع ندارن اگر خودشون درگیر اینطور مسائلی هم بشن خیلی از مسولا همی خبر ندارن یا اگهخبر دارن به جانباز راهنمایی نمیکنن خودم خیلی شاهدش بودم .من خودم یکی از جانبازان جنگ هستم

 • باسلام کسانی که حتا یک روز رفتن جبهه حقشونه

 • منم موافقم که این خدمات به جانبازان زیر بیست و پنج درصد هم تعلق بگیره،چون گناه نکردن،شانس نیاوردن که شهید یا جانباز با درصد بالا باشند،اصل مطلب را ادا کردن