قانون اصلاح ماده (14) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی (در حال تصویب در مجلس شورای اسلامی)

این طرح در جلسه علنی شماره 248 روز یکشنبه مورخ 15/7/1397 مجلس شورای اسلامی به صورت عادی مطرح گردید و به صورت عادی اعلام وصول گردید.

مقدمه (دلایل توجیهی):

با عنایت به لزوم استمرار اقدامات جهادی، احیای ارزش های ایثار و شهادت و تکریم ایثارگران عزیز ضرورت تقویت توجه به این امر در دستگاه های اجرایی احساس می گردد. تنها جایگاه ساختاری قانونی این موضوع در دستگاه ها ماده (14) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 31/3/1374 می باشد که نیازمند بازنگری و اصلاح می باشد.

ماده (14) تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان موصب 31/3/1374 اشعار داشته است: «کلیه دستگاه های مشمول این قانون مکلفند به منظور رسیدگی هر چه شایسته تر و تسریع در ارائه خدمات به جانبازان انقلاب اسلامی، یکی از واحدهای تحت نظارت مستقیم بالاترین مقام اجرایی دستگاه را موظف به رسیدگی و حل و فصل مسائل جانبازان نمایند و با نمایندگان بنیاد همکاری لازم را معمول دارند.

تبصره: مشاور یا مدیریت واحد مذکور از بین ایثارگران با اولویت جانبازان منصوب خواهد گردید.»

این در حالی است که:

1- به استناد بخشنامه شماره 49060/11 مورخ 6/9/1387 معاون (وقت) رییس جمهور و دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی، پست سازمانی «مشاور امور ایثارگران» در کلیه دستگاه ها ایجاد گردید.

به استناد بخشنامه شماره 5204/ط مورخ 16/3/1380 شرح وظایف مشاوران امور ایثارگران توسط معاون (وقت) امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به دستگاه های اجرایی ابلاغ گردید.

2- هیأت وزیران در جلسه مورخ 9/9/1382 بنا به پیشنهاد مشاوران رییس جمهور در امور ایثارگران به استناد اصل (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه تشکیل شورای مشاوران وزرا و مسؤولان هماهنگی در امور ایثارگران را تصویب و طی شماره 28614/ت28844هـ مورخ 13/12/1382 ابلاغ مینماید. بر اساس این آیین نامه، رییس شورا مشاور رییس جمهور در امور ایثارگران تعیین می گردد.

 3- هیأت وزیران در جلسه مورخ 1/6/1383 بنا به پیشنهاد شماره 40/820/330 مورخ 10/3/1382 بنیاد شهید و امور ایثارگران، آیین نامه شماره مذکور را بدین شرح اصلاح می نماید:

الف: ریاست شورا به معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران انتقال می یابد.

ب: دبیرخانه شورا نیز به بنیاد شهید و امور ایثارگران منتقل می شود. این آیین نامه طی نامه شماره 22427/ت30847هـ مورخ 4/6/1383 ابلاغ می گردد.

شورای مشاوران وزار با ترکیب مشخص شده در آیین نامه به طور معمول هر ماه تشکیل جلسه می دهد.

با این همه: ماده (14) قانون تسهیلات استخدامی جانبازان به دلیل ضعف هایی چون تنها ذکر نام جانباز در انجام حمایت، عدم اشاره قانونی به پست سازمانی و پشتیبانی اعتباری برای این جایگاه -علیرغم اقدامات مختلف پیش گفته- نیازمند اصلاح می باشد.

طرح اصلاح ماده (14) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی

ماده واحده- ماده (14) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 31/3/1374 و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می گردد:

ماده 14- کلیه دستگاه های مشمول این قانون مکلفند به منظور رسیدگی هر چه شایسته تر و تسریع در ارائه خدمات به ایثارگران، نسبت به انتصاب مشاور امور ایثارگران تحت نظر بالاترین مقام اجرایی دستگاه با اختصاص تعداد پست و اعتبار لازم و با ملاحظه گستردگی ساختار سازمان و میزان مراجعات ایثارگران اقدام نمایند.

سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است مقدمات اجرای این حکم را فراهم نماید.

تبصره- مشاور امور ایثارگران ترجیحاً از میان جانبازان، آزادگان، رزمندگان و خانواده معظم شهدا منصوب می گردد.

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات (2)

  • باسلام باتوجه به اینکه بیش از30 سال درنهاد دولتی خدمت کرده دریک نگاه بعرص میرسانم این واحدی را که شما اعلام کردید هیچ نفعی برای پرسنا جانباز و خانواده شاهد نداشته ونخواهد داشت چرا فکر کنم سیاست دولت بران است به ایثارگران و...بها ندن یک نمونه کوچک سازمان بازرسی باین بزرگی فکر کنم بیکارن چرا درخواست لغو ماموریت اموزش فرزندان ایثارگران را از دیوان درخواست نموده چرا..... مگر اینکار بارمالی داشت باتوجه بهاینکه دولت اینهمه هزینه تحصیل پرداخت میشود ببنید حرف بسیاراست و....

  • سلام ، در نهاد کتابخانه های عمومی کشور درخصوص ایثارگران و جانبازان هیچ توجهی نمی کنند و کارهای آنان به تعویق می اندازند