با توجه به ماده 13 قانون حمايت از آزادگان، پرداخت عيدي دوران اسارت وجاهت قانوني ندارد (دادنامه شماره 381 مورخ 15/9/1389 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء بين دادنامه شماره 2580 مورخ 16/11/1387، در پرونده كلاسه 1/87/921، صادره از شعبه اول ديوان عدالت اداري مبني بر ورود شكايت با دادنامه شماره 337  مورخ 27/3/1386، در پرونده كلاسه 14/85/1337 صادره از شعبه 14 ديوان عدالت اداري مبني بر رد شكايت.

تاريخ: 15/9/1389

شماره دادنامه: 381

كلاسه پرونده: 89/605

مرجع رسیدگی کننده: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاكي: شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران.

گردشكار:

رئيس هيأت مديره و مديرعامل شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران طي درخواست تقديمي به شماره 86736/11/ص مورخ 22/10/1388، اعلام داشته است، شعب اول و چهاردهم ديوان عدالت اداري در خصوص الزام به پرداخت عيدي دوران اسارت آزادگان، آراء متناقضي صادر نموده اند. با عنايت به اينكه اين حق در قانون حمايت اسارت آزادگان پيش بيني نگرديده است و پرداخت مبلغ قطعي عيدي سالانه كاركنان الزاماً در ضوابط اجرايي بودجه هر سال پيش بيني و منو ط به تصويب هيأت محترم وزيران و مختص به افراد شاغل و بازنشسته می باشد، فلذا به جهت صدور آراء معارض در موضوع واحد و به استناد ماده (19) قانون ديوان عدالت اداري خواهان رسيدگي و ارجاع امر به هيأت عمومي جهت صدور رأي وحدت رويه گرديده است. مشروح آراء به شرح زير می باشد.

الف- شعبه اول ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 87/921، موضوع شكايت آقاي محمد حسين جعفرزاده، به طرفيت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و به خواسته تقاضاي صدور حكم مبني بر الزام خوانده به پرداخت حق لباس و حق مأموريت و عيدي دوران اسارت به مدت 5/6 سال، طي دادنامه شماره 2580 مورخ 16/11/1387، چنين انشاء رأي نموده است: نظر به اينكه بر اساس ماده (13) قانون حمايت از آزادگان مرخصي استحقاقي آزادگان به ميزان دو برابر سنوات خدمتي آنان بر اساس آخرين حقوق و مزايا قابل پرداخت می باشد و حق لباس و حق مأموريت كه با توجه به شغل و مأموريت پرسنل در زمان اشتغال تعلق می¬گيرد جزء حقوق و مزاياي مستمر محسوب نمی شود و مجوز قانوني جهت پرداخت موارد مذكور موجود نمی¬باشد، عليهذا حكم به رد شكايت شاكي در قسمت مزبور به مطالبه حق مأموريت و حق لباس براي دوران اسارت صادر و اعلام می دارد، در خصوص مطالبه عيدي براي دوران مذكور مستنداً به ماده قانوني مذكور خواسته شاكي در اين قسمت موجه بوده و حكم به ورود شكايت مطروحه در حد پرداخت عيدي ساليانه براي مرخصي استحقاقي ايام اسارت صادر و اعلام می‌دارد. 

ب- شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 85/1337، موضوع شكايت آقاي عليرضا درخشان پور، به طرفيت شركت بازرگاني دولتي ايران و به خواسته الزام به پرداخت حقوق و مزاياي مرخصي و عيدي دوران اسارت، طي دادنامه شماره 337 مورخ 22/3/1386 چنين انشاء رأي نموده است: نظر به تبصره ماده (8 ) قانون حمايت از آزادگان (اسراي آزاد شده) بعد از ورود به كشور مصوب 13/9/1368، مبني بر ذخيره شدن مرخصي هاي استحقاقي ساليانه آزادگان به نسبت مدت اسارت و ماده (13) اين قانون دائر به احتساب هر يك سال اسارت در سابقه خدمت رسمی به مدت دو سال شركت خوانده ملزم به پرداخت حقوق و مزاياي مربوط به مرخصي هاي استحقاقي ساليانه به نسبت مدت اسارت با لحاظ ماده (13) مذكور در حق خواهان می گردد و راجع به مطالبه عيدي دوران اسارت نظر به عدم پيش‌بيني اين حق در قانون و موجه نبودن دادخواست در اين قسمت حكم به رد آن صادر و اعلام می گردد. 

هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي می نمايد:

رأی هیأت عمومی

اولاً، تعارض در مدلول آراء فوق الذكر محرز می باشد. ثانياً، نظر به اينكه مقررات ماده (13) قانون حمايت از آزادگان بعد از ورود به كشور مصوب 1369 ناظر به نحوه احتساب سوابق خدمتي و محاسبه آن در ارتقاء شغلي و بازنشستگي بوده و حكمي در باب پرداخت عيدي ايام اسارت ندارد، لذا با وحدت ملاك از رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 760 مورخ 28/10/1388 رأي شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 337 مورخ 22/3/1386 كه بر عدم استحقاق شاكي به دريافت عيدي دوران اسارت صادر گرديده صحيح و موافق مقررات تشخيص می گردد. اين رأي به استناد بند (2) ماده (19) و ماده (43) قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • سلام جناب آقای رضایی میشود شماره تماس خودتان را در ویب سایت خودتان بگذارید من یکی از آزادگان دوران جنگ تحمیلی هستم نیاز به اطلاعات شما دارم شماره من 09114333843 حبیبی هستم از گیلان شهرستان لنگرود

    دوشنبه, Feb 13 2017 7:54:22pm

در موضوع مقررات ایثارگران بخوانید!

اصلاح اساسنامه صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران

مصادیق تنزل پست سازمانی ایثارگران برای بهره‌مندی از مابه‌التفاوت حقوق و مزایای مربوط

«خدمت 35 ساله» بند چ ماده 87 برنامه ششم مربوط به جانبازانی است که حداقل دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر باشند

ابطال نامه شماره 96256؍12؍1؍2213 مورخ 16؍10؍1396 معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح موضوع: ضوابط تعیین تکلیف جبهه کارکنان دولت (دادنامه شماره 519-518 مورخ 12/8/1398 هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری)

نحوه اجرای رأی مربوط به احتساب سه چهارم خدمت وظیفه در جبهه به عنوان داوطلبانه

طرح الحاق یک تبصره ذیل ماده 18 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران موضوع: تسری تسهیلات و مزایای قانونی جانبازان بالای 25 درصد به جانبازان زیر 25 درصد

ابلاغ دو رأی مربوط به تاریخ اِعمال یک مقطع بالاتر رزمندگان و پرداخت مابه‌التفاوت تنزل پست سازمانی ایثارگران

- مشاهده کل مطالب این موضوع -