بخشنامه به كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و استانداري‌هاي سراسر كشور (به شماره ۱۳۲۶۷/۳۴۷۳۴هـ مورخ ۲۰/۳/۸۵)

با توجه به تمايل تعدادي از آزادگان به ادامه خدمت بعد از رسيدن به شرايط بازنشستگي شايسته است كليه دستگاه‌هاي اجرايي ترتيبي اتخاذ نمايند تا بازنشستگي آزادگاني كه عليرغم رسيدن به شرايط بازنشستگي (با احتساب سوابق ارفاقي) تمايل به ادامه خدمت دارند به تعويق افتاده و دستگاه‌هاي اجرايي از خدمات آنان كماكان استفاده نمايند.

معاون رئيس جمهور

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.