قانون اصلاح تبصره (2) ماده (39) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (مصوب 3/7/1391 مجلس شورای اسلامی)

ماده واحده- در تبصره (2) ماده (39) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 2/10/1391 کلمه «می گردد« حذف و کلمه «نمی گردد« جایگزین آن می شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سوم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات (2)