هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۴/۷/۱۳۹۰ بنا به پيشنهاد شماره ۱۸۴۷۳۷ مورخ ۱۷/۸/۱۳۸۹ دفتر رييس‌جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

آيين‌نامه نحوه فعاليت، وظايف و اختيارات روابط عمومي دستگاههاي اجرايي، موضوع تصويب‌نامه شماره ۶۵۳۵۴/ت۳۷۳۷۴هـ مورخ ۲۷/۴/۱۳۸۶ به شرح زير اصلاح مي‌شود:

۱- عنوان آيين‌نامه به شرح زير اصلاح مي‌شود:

«آيين‌نامه نحوه فعاليت، وظايف و اختيارات روابط عمومي و اطلاع‌رساني دستگاههاي اجرايي»

۲- بندهاي «الف» و «ج» ماده (۱)، به شرح زير اصلاح مي‌شوند:

الف- روابط عمومي: مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني دستگاههاي اجرايي

ج- رييس شورا: رييس شوراي اطلاع‌رساني دولت

۳- متن زير به عنوان تبصره (۱) به ماده (۲) آيين‌نامه يادشده اضافه و ترتيب تبصره‌هاي بعدي اصلاح مي‌شود:

«تبصره ۱- سطح سازماني روابط عمومي‌هاي دستگاههاي اجرايي در وزارتخانه‌ها و معاونتهاي رييس‌جمهور به مركز ارتقا و عنوان آنها به «مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني» اصلاح مي‌گردد. در ساختار سازماني مراكز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارتخانه‌ها و معاونتهاي رييس‌جمهور، اولين سطح پايين‌تر از رييس مركز، مدير مي‌باشد و هر مركز حداكثر مي‌تواند سه اداره داشته باشد.»

۴- در تبصره (۲) ماده (۲) عبارت «با پيشنهاد رييس شورا تهيه» جايگزين عبارت «با پيشنهاد سخنگوي دولت به تأييد شوراي اطلاع‌رساني دولت رسيده و با تصويب معاونت ذي‌ربط و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور» مي‌شود.

۵- تبصره (۳) ماده (۲) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

«تبصره ۲- مصوبات شوراي اطلاع‌رساني دولت پس از ابلاغ به مراكز روابط عمومي و اطلاع‌رساني دستگاههاي اجرايي لازم‌الاجرا است.»

۶- در تبصره (۲) ماده (۳) بعد از واژه «هماهنگي» واژه «شوراي» اضافه مي‌شود.

۷- ماده (۴) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

«ماده ۴- رييس مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارتخانه‌ها و معاونتهاي رييس‌جمهور پس از تأييد رييس شورا توسط وزير يا معاون رييس‌جمهور منصوب و مستقيماً زير نظر وي فعاليت مي‌نمايد. رؤساي مراكز روابط عمومي و اطلاع‌رساني مكلف به هماهنگي با دبيرخانه شوراي اطلاع‌رساني دولت و ارايه گزارش عملكرد خود هستند.»

۸- در ماده (۸) عبارت «اسفند ماه» به عبارت «دي ماه» اصلاح مي‌شود.

۹- متن زير به عنوان ماده (۱۲) به آيين‌نامه اضافه مي‌گردد:

«ماده ۱۲- به منظور افزايش ظرفيتهاي اطلاع‌رساني هدفمند در مجموعه استانها، ادارات روابط عمومي استانداريها به اداره كل ارتقاء مي‌يابد.»

معاون اول رييس‎جمهور ـ محمدرضا رحيمي

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع ساختارها و تشکیلات بخوانید!

لزوم انتصاب مشاوران در چارچوب پست‌های سازمانی مصوب و ممنوعیت صدور احکام انشایی (ابلاغ داخلی) برای مشاوران

ابطال بند 7 مصوبات مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت استان گیلان در گردهمایی مورخ 22 و 23 آبان 1395 مبنی بر ارتقای مسئول روابط عمومی سازمان‌های استانی به سمت مشاور رییس سازمان (دادنامه شماره 1916 مورخ 11/10/1397 دیوان عدالت اداری)

قانون انتقال وزارتخانه‌های دولت از تهران به استان‌ها (در حال بررسی طرح در مجلس شورای اسلامی)

لایحه تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه «رفاه و تأمین اجتماعی» و «کار و تعاون»

طرح قانون تشکیل وزیران منطقه‌ای (در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی)

بخشنامه در خصوص بند (الف) ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه و بند (م) تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 موضوع کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرائی در طول اجرای قانون برنامه (بخشنامه شماره 103958 مورخ 6/3/1397 سازمان اداری و استخدامی کشور)

رد لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت در کمیسیون مشترک (موضوع: تفکیک وزارت‌خانه‌های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و ورزش و جوانان)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -