دستورالعمل نحوه احصاء امور و مشاغل حاکمیتی و تصدی‌گری (بخشنامه شماره 42480/200 مورخ 16/8/1389 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور)

بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی

در اجرای بند 6 تصویب‌نامه شماره 163467/44913 مورخ 22/7/1389 وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در خصوص تعیین امور و مشاغل حاکمیتی و تصدی‌گری، ضروری است کلیه دستگاه‌های اجرایی نسبت به احصاء امور و مشاغل حاکمیتی و تصدی‌گری با توجه به مفاد تصویب‌نامه مذکور در قالب فرم‌های پیوست اقدام و مراتب را حداکثر ظرف مدت 20 روز به این معاونت ارسال نمایند، تا متعاقباً بر اساس آن جلسات بررسی مشاغل حاکمیتی، و تصدی‌های قابل واگذاری به بخش غیردولتی با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار شود.

لطف‌اله فروزنده دهکردی- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور

فرم شماره 1

فرم شماره 2

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع ساختارها و تشکیلات بخوانید!

لزوم انتصاب مشاوران در چارچوب پست‌های سازمانی مصوب و ممنوعیت صدور احکام انشایی (ابلاغ داخلی) برای مشاوران

ابطال بند 7 مصوبات مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت استان گیلان در گردهمایی مورخ 22 و 23 آبان 1395 مبنی بر ارتقای مسئول روابط عمومی سازمان‌های استانی به سمت مشاور رییس سازمان (دادنامه شماره 1916 مورخ 11/10/1397 دیوان عدالت اداری)

قانون انتقال وزارتخانه‌های دولت از تهران به استان‌ها (در حال بررسی طرح در مجلس شورای اسلامی)

لایحه تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه «رفاه و تأمین اجتماعی» و «کار و تعاون»

طرح قانون تشکیل وزیران منطقه‌ای (در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی)

بخشنامه در خصوص بند (الف) ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه و بند (م) تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 موضوع کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرائی در طول اجرای قانون برنامه (بخشنامه شماره 103958 مورخ 6/3/1397 سازمان اداری و استخدامی کشور)

رد لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت در کمیسیون مشترک (موضوع: تفکیک وزارت‌خانه‌های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و ورزش و جوانان)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -