ممنوعیت استفاده از عناوین ترکیبی نظیر "مشاور وزیر و مدیر کل"، "مشاور و مدیر کل" و عناوین مشابه برای تخصیص به پست های سازمانی (بخشنامه شماره 1596901 مورخ 6/10/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور)

به منظور پرهیز از بروز مشکل در نحوه تطبیق و همترازی در پست های سازمانی مصوب دستگاه های اجرایی و با توجه به حکم شماره 29/896 مورخ 20/11/1395 هیأت مستشاری دیوان محاسبات کشور، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه استفاده از عناوین ترکیبی، نظیر "مشاور وزیر و مدیر کل"، "مشاور و مدیر کل" و عناوین مشابه برای تخصیص به پست های سازمانی در دستگاه های اجرایی ممنوع می باشد.

جمشید انصاری- معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات (1)

  • بسیار عالی اگه همین رویداد باعث پرداخت های یکسان و عادلانه در تمام دستگا ها شود آرمانی خواهد بود ارسال

    دوشنبه, Mar 19 2018 5:38:36pm