احتساب سابقه خدمت در جبهه بعنوان سابقه حضور در جبهه (تصویب نامه شماره 51700/ت15744هـ مورخ 27/1/76 هیأت وزیران

هیأت وزیران در جلسه مورخ 24/1/1376 بنا به پیشنهاد شماره 2199/42 ـ 121 ـ 162 مورخ 5/7/1374 وزرات دفاع و پشتیبانی نیروی مسلح و به نیروهای مسلح و به استناد بند «ج» تبصره 4 ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت -مصوب 1370- تصویب نمود :

1- نصف مدت خدمت کلیه نیروهایی که در طول سالهای دفاع مقدس از 31/6/1359 لغایت 29/5/1367 از طریق ارگانهای غیر از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جهاد سازندگی نظیر کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان تبلیغات اسلامی، خبرگزاری جمهوری اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت راه و ترابری (اداره کل راه کربلا ) به مناطق عملیاتی و جنگی جنوب و غرب کشور اعزام شده و همگام با رزمندگان اسلام در زمینه های فرهنگی، تبلیغی، پشتیبانی، امدادی و فنی و مهندسی فعالیت داشته اند به عنوان سابقه حضور در جبهه تلقی شده و مشمول امتیازات جبهه و جنگ موضوع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت -مصوب 1370- قرار می گیرد.

2- خلبانانی که در طول جنگ تحمیلی در خدمت نیروهای نظامی ب وده اند وبعد از آن در بخش کشوری مشغول به کار شده اند، همچنین راهنمایان کشتیها در مناطق جنگی خلیج فارس و سرباز معلمانی که در طول سالهای یاد شده در مناطق جنگی جنوب و غرب کشور خدمت کرده اند نیز مشمول امتیازات موضوع این مصوبه می شوند.

3- تشخیص مدت حضور در مناطق عملیاتی و جنگی و نوع خدمت (داوطلبانه یا موظف) و تأیید مدارک و صدور گواهی مربوط توسط کمیسیونی که در ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکیل می شود انجام می گیرد.

4- دستورالعمل اجرایی این تصویب نامه ظرف دو ماه از تاریخ تصویب توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و ابلاغ می شود.