جستجو در بانک مقررات و بخشنامه‌ها

اصلاح جزء (الف) بند (۱۰-۱) سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان (در حال تصویب در هیئت وزیران)

بر اساس این بند، به منظور سیاست‌گذاری و تحقق اهداف این سند، شورای هماهنگی اجرای سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان که از این پس در این سند «شورا» نامیده می‌شود، تشکیل می‌شود.

 

مقررات مرتبط:

- سند راهبردی خدمات‌رسانی به رزمندگان (تصویب‌نامه شماره 50639/ت49185 مورخ 23/4/1394 هیأت وزیران)