طرح استفساریه تبصره 1 بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران و فرزندان آنها از شرکتی، قراردادی و پیمانی به رسمی (در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی)

خبر مورخ 21 دی 1398

اعلام مغایرت شورای نگهبان

نامه شماره 15138/102/98 مورخ 18/10/1398

رییس محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شماره 79597/664 مورخ 7/10/1398:

طرح استفساریه تبصره (1) بند (ذ) ماده (87) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ سوم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 18/10/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

- از آنجا که طرح مذکور تفسیر نیست و قانون‌گذاری جدید محسوب می‌شود، مغایر اصل 73 قانون اساسی و نظر تفسیری شماره 583/21/76 مورخ 10/3/1376 شورای نگهبان از این اصل شناخته شد.

عباسعلی کدخدایی- قائم مقام دبیر شورای نگهبان

خبر مورخ 3 دی 1398

با موافقت نمایندگان؛ قانون تبدیل وضعیت شغلی شامل تمامی مشمولان ماده ۲۱ قانون ایثارگران می‌شود

نمایندگان مجلس پاسخ استفساریه‌ای مبنی بر نحوه تبدیل وضعیت شغلی تمامی مشمولان ماده ۲۱ قانون ایثارگران طبق قانون برنامه ششم، آن را مثبت اعلام کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 3 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح استفساریه تبصره (1) بند (ذ) ماده (87) قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با 152 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در جلسه، به آن پاسخ مثبت دادند.

گفتنی است این استفساریه با تقاضای سیدجواد حسینی کیا نماینده سنقر و رأی نمایندگان در دستور کار قرار گرفت.

در موضوع این استفساریه آمده است: آیا منظور از تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی (پیمانکاری) به رسمی و قطعی و قراردادی به رسمی قطعی و قرارداد معین به رسمی قطعی و پیمانی به رسمی قطعی و رسمی به رسمی قطعی مقرر در تبصره (1) بند (ذ) ماده (87) قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تبدیل وضعیت استخدامی مشمولان حداکثر پس از 3 ماه توسط دستگاه محل خدمت به رسمی قطعی، دائم، ثابت و سایر عناوین استخدامی و بدون آزمون جذب دستگاه‌های مشمول ماده 2 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران شده یا می‌شوند، نیز شامل تمامی مشمولان ماده 21 قانون ایثارگران (اعم از خانواده شهدا، همسر و فرزندان شهدا، خواهر و برادر شهید، جانبازان، آزادگان و همسر و فرزند آزادگان یک سال اسارت و بالای یک سال اسارت، همسر و فرزندان جانبازان 25 درصد به بالا و فرزندان جانبازان زیر 25 درصد و رزمندگان با حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه و همسر و فرزندان آنان) می‌شود؟

در پاسخ این استفساریه آمده است که بلی. تبدیل وضعیت استخدامی مقرر در در تبصره (1) بند (ذ) ماده (87) قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شامل کلیه مشمولان مندرج در ماده (21) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران می‌شود.

خبر مورخ 4 آذر 1398

اظهارنظر كارشناسي مرکز پژوهش‌های مجلس درباره: «طرح استفساريه تبصره (1) بند «ذ» ماده (87) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامی ايران»

مقدمه

طبق مقدمه توجيهي به عقيده طراحان، تبصره «1» بند «ذ» ماده (87) قانون برنامه پنجساله ششم ابهام دارد.

تفسير آنها از تبصره مذكور تبديل وضعيت نيروهاي ايثارگر مشمول ماده )21« )قانون جامع خدماترساني به ايثارگران« اعم از رسمي، پيماني، قراردادي و شركتي است كه قبل و بعد از تصويب قانون برنامه ششم خارج از سهميه استخدامي و بدون آزمون، جذب دستگاه‌هاي مشمول ماده (2) قانون مذكور شده‌اند. به اعتقاد طراحان به‌دليل ممنوعيتي كه رأي صادره از هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ايجاد كرده دستگاه‌هاي اجرايي از اجراي حكم مذكور خودداري مي‌كنند، بدين‌جهت راهكار حل مشكل مذكور را در طرح استفساريه حاضر ديده‌اند.

ارزيابي

- براساس بند «ذ» ماده (87) قانون برنامه ششم توسعه، ماده (21) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران (1391) اصلاح شد. براساس ماده (21) اصلاحي كليه دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) قانون جامع خدمت‌رساني به ايثارگران مكلف شدند حداقل 25 درصد از نيازهاي استخدامي و تأمين نيروهاي مورد نياز خود (اعم از رسمي، پيماني، قراردادي و شركتي) را كه وفق ضوابط و مجوزهاي مربوط و جايگزيني نيروهاي خروجي خود اخذ مي‌كنند به خانواده‌هاي شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان 25 درصد و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان يک سال و بالای يک سال اسارت، اسرا و خواهر و برادر شاهد اختصاص دهند و 5 درصد سهميه استخدامي را نيز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زير 25 درصد و آزادگان كمتر از يک سال اسارت اختصاص دهند. به موجب تبصره بند «ذ» ماده (87) وضعيت استخدامي مشمولان اين ماده حداكثر پس از سه ماه رسمي قطعي مي‌شود.

بنابراين محتواي احكام مذكور مشتمل بر دو موضوع است:

1 .رعايت آداب و تشريفات ورود به خدمت (استخدام) مشمولان ماده (21) 

2 .تبديل حالت استخدامي مشمولان ماده (21)

اگرچه عنوان اين طرح تفسير تبصره «1» بند «ذ» ماده (87) قانون برنامه ششم توسعه است اما محتواي طرح استفساريه به‌دقت روشن نكرده كه تفسير تبصره مذكور يا تفسير ماده (21) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران مدنظر بوده است. به اين جهت كه قسمت انتهايي تفسير پيشنهادي حاوي مطالبي همچون «خارج از سهميه استخدامي» و «بدون آزمون جذب» است كه ارتباطي به تبصره «1» ماده مذكور نداشته و به ماده (21) ارتباط دارد. اما نكته‌اي كه وجود دارد اين است كه تبصره «1» بند «ذ» ماده (87) اجمال يا ابهامي ندارد كه مورد استفسار قرار گيرد. در اين تبصره به‌صراحت عنوان شده «وضعيت استخدامي مشمولان اين ماده حداكثر پس از سه ماه رسمی قطعی میشود». ضمن اينكه طراحان محترم در مقدمه توجيهي و متن استفساريه اشاره صريحي نكرده‌اند كه كدام قسمت از تبصره ابهام دارد.

به‌نظر مي‌رسد آنچه محل ابهام و استفسار طراحان محترم قرار گرفته ماده (21) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران است. به‌كار بردن عبارات كلي و مبهمي همچون «وفق ضوابط»، «مجوزهای مربوط» و «جايگزيني نيروهاي خروجی» در ماده (21) سبب بروز ابهام و مسئله شده و زمينه برداشت‌هاي مختلف را فراهم آورده و همين امر سبب شده تا استخدام ايثارگران مشمول قانون دچار مشكل شود. اگرچه چنين عباراتي در برداشت اول لزوم رعايت قوانين و مقررات مربوط به استخدام و تأمين نيروي انساني نظير كسب مجوزهاي استخدامي، وجود پست‌هاي بلاتصدي، شرايط عمومي استخدام و ... را يادآور مي‌شود اما اين مفاهيم در ماده (21) صراحت ندارد. مسئله و مشكلي كه طراحان محترم به آن پرداخته‌اند از ابهام در اين عبارات كلي و مبهم نشئت مي‌گيرد. بنابراين طرح استفساريه مي‌بايست با تمركز بر ماده (21) و روشن كردن مفاهيم كلي اشاره شده در ماده مذكور انجام شود.

جمع‌بندي و پيشنهاد

اگرچه عنوان طرح تفسير تبصره «1» بند «ذ» ماده (87) قانون برنامه ششم توسعه است اما محتواي استفساريه به‌دقت روشن نكرده كه ماده (21) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران و يا تبصره «1» بند «ذ» فوق مورد استفسار واقع شده است. اما پرواضح است كه متن تبصره «1» ابهام يا اجمالي ندارد كه نيازمند استفسار باشد. آنچه به استفسار نياز دارد ماده (21) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران است. به‌كار بردن عبارات كلي و مبهمي همچون «وفق ضوابط»، «مجوزهاي مربوط» و «جايگزيني نيروهاي خروجي» در اين ماده سبب بروز ابهام و مسئله شده و زمينه برداشت‌هاي مختلف را فراهم آورده و همين امر سبب شده تا استخدام ايثارگران با مشكل مواجه شود.

بنابراين پيشنهاد مي‌شود طرح پيشنهادي با هدف رفع ابهام از ماده (21) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران مورد اصلاح قرار گيرد.

خبر مورخ 11 شهریور 1398

 دانلود متن در فرمت پی دی اف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

احتراما طرح زیر به امضای 24 نفر از نمایندگان رسیده جهت طی مراحل قانونی تقدیم می شود.

مقدمه (دلایل توجیهی)

توجه به ایثارگران و خانواده آنها حسب تعلیم دینی و ادوار مجلس شورای اسلامی مدنظر بوده است. خصوصا در بحث جذب و استخدام برای آنها اولویت قائل شده است. اما متأسفانه به دلیل عدم تمکین ادارات و نهاد به بند ذ ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگر است. متأسفانه دیوان عدالت اداری نیز مانع اجرای این مصوبه مجلس شده است. لذا استفساریه فوق برای حل مشکلات بخشی از جامعه ایثارگران تقدیم می گردد. لذا طرح زیر با قید دوفوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد.

طرح استفساریه تبصره 1 بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه

موضوع استفساریه:

آیا منظور از تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی (پیمانکاری) به رسمی قطعی و قراردادی به رسمی قطعی و قرداد معین به رسمی قطعی و پیمانی به رسمی قطعی و رسمی به رسمی قطعی مقرر در تبصره 1 بند ذ ماده (87) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تبدیل وضعیت استخدامی مشمولان حداکثر پس از سه ماه توسط دستگاه محل خدمت به رسمی قطعی، دائم، ثابت و سایر عناوین مشابه می باشد که قبل و بعد از تصویب برنامه ششم خارج از سهمیه استخدامی بدون آزمون جذب دستگاه های مشمول ماده (2) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران شده یا می شوند نیز شامل تمامی مشمولان ماده (2) قانون ایثارگران (اعم از خانواده شهدا، همسر و فرزندان شهدا، خواهر و برادر شهید، جانبازان ، آزادگان و همسر و فرزندان آزادگان یکسال اسارات و بالای یکسال اسارت همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد (25%) به بالا و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25%) و رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه و همسر و فرزندان آنان) می گردد؟

پاسخ:

بلی.

مطالب مرتبط:

- رأی وحدت رویه در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران از قراردادی به رسمی به استناد بند (ذ) ماده (87) قانون برنامه ششم توسعه (دادنامه شماره 669 مورخ 11/4/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

- در خصوص تعارض آرا پیرامون امکان تبدیل وضع استخدامی ایثارگران و فرزندان آنها از شرکتی به رسمی به استناد قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و قانون برنامه ششم توسعه (رأی شماره 92 مورخ 27/1/1398 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)