قانون اعطاي تسهيلات مربوط به آزادگان به آن دسته ازافراد كه تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي محكوميت سياسي داشته‌اند مصوب ۳۰/۲/۷۷

ماده واحده- كليه افرادي كه از تاريخ ۲۸/۵/۱۳۳۲ تا ۱۶/۱۱/۱۳۵۷ با الهام از مبارزات و مجاهدات امام خميني (ره) به دلايل امنيتي، مذهبي يا اتهامات سياسي ديگر حداقل به مدت شش ماه در بازداشت يا حبس قطعي بوده‌اند، آزاده تلقي و مشمول تسهيلاتي مي‌شوند كه در قوانين و مقررات مربوط به آزادگان پيش‌بيني شده است.

تبصره ۱: مفاد اين قانون با رعايت تبصره (۴) قانون تعيين تكليف لوايح قانوني مربوط به رفع آثار محكوميت‌هاي سياسي- مصوب ۱۳۶۶- قابل اجرا است.

تبصره ۲: آيين‌نامه اجرايي اين قانون مشتمل بر ضوابط اعطايي تسهيلات متناسب با مدت حبس يا بازداشت و نيازمندي‌ مشمولان، بنا به پيشنهاد سازمان‌هاي امور اداري و استخدامي كشور و برنامه و بودجه و تامين اجتماعي و ستاد آزادگان و با همكاري وزارت اطلاعات به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.