آيين‌نامه تشكيل ستاد ملي زن و خانواده (مصوبه شماره 7056/90/دش مورخ 21/6/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

مصوب ۶۸۲  جلسه مورخ ۱۳۸۹-۱۱-۲۶  شوراي عالي انقلاب فرهنگي

مصوبه «آيين‌نامه تشكيل ستاد ملي زن و خانواده» كه در جلسه مصوب جلسه ۶۸۲ مورخ ۲۶/۱۱/۸۹ و براساس مصوبه ۱۴/۱۰/۸۹ شوراي معين شوراي عالي انقلاب فرهنگي به‌تصويب رسيده است، به شرح ذيل براي اجرا ابلاغ مي‌شود:

آيين‌نامه تشكيل ستاد ملي زن و خانواده

ماده ۱- به منظور تحقق اصول دهم و بيست و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ستاد ملي زن و خانواده كه در اين آيين‌نامه به اختصار ستاد ناميده مي‌شود، با هدف تقويت و تحكيم نهاد مقدس خانواده و پاسداري از قداست آن و استوار ساختن روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي و حفظ و ارتقاي جايگاه زنان در تراز جمهوري اسلامي ايران با تركيب ذيل تشكيل مي‌شود:

۱. رئيس جمهور (رئيس)

۲. معاون اول رئيس جمهور (نايب رئيس)

۳. دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي

۴. وزير آموزش و پرورش ۵. وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي

۶. وزير علوم، تحقيقات و فناوري

۷. وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

۸. وزير رفاه و تأمين اجتماعي

۹. وزير كشور

۱۰. وزير دادگستري

۱۱. رئيس سازمان ملي جوانان

۱۲. رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

۱۳. مشاور رئيس قوة قضائيه

۱۴. رئيس فراكسيون زنان و خانواده مجلس شوراي اسلامي

۱۵. نماينده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي

۱۶. رئيس شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان و خانواده

۱۷. رئيس مركز امور زنان و خانواده (دبير ستاد)

۱۸. دو نفر صاحب نظر در امور خانواده و زنان از حوزه و دانشگاه به پيشنهاد مركز امور زنان و خانواده و تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي به مدت سه سال

تبصره- ستاد مي‌تواند حسب مورد از ساير دستگاه‌ها بنا بر ضرورت دعوت نمايد.

ماده ۲ـ وظايف ستاد عبارتند از:

۱. تنظيم سياست‌هاي اجرايي، راهبردها و آئين‌نامه‌هاي اجرايي به‌منظور تحقق سياست‌ها، دستورات و اوامر مقام معظم رهبري، سياست‌هاي كلان نظام مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مصوبات مجلس شوراي اسلامي در موضوع زنان و خانواده

۲. تعامل فعال با مجلس شوراي اسلامي و قوة قضائيه در زمينة تهيه و تدوين آئين‌نامه‌ها، لوايح و طرح‌هاي پيشنهادي به دولت و مجلس شوراي اسلامي و تنظيم راهكارهاي اجرايي مصوبات آنها

۳. تعيين شاخص‌هاي سنجش وضعيت زنان و خانواده متناسب با ارزشهاي اسلامي در عرصه‌هاي مختلف فردي، خانوادگي و اجتماعي در سطح ملي و بين‌المللي

۴. تنظيم و تصويب ساختارها و برنامه‌ريزي، ساماندهي و هماهنگي فعاليت‌هاي دستگاه‌ها درخصوص زنان و خانواده

۵. نظارت و ارزيابي مستمر بر ميزان تحقق اهداف، سياست‌ها و برنامه‌هاي اجرايي در دستگاه‌ها و ارائه گزارش دوره‌اي به شوراي عالي و ساير مراجع ذيصلاح در حوزة زنان و خانواده

ماده ۳- مصوبات ستاد بر اساس اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي و طبق مجوز هيئت وزيران لازم‌الاجراست و كليه دستگاه‌ها و سازمان‌ها موظفند بر اساس مصوبات ستاد اقدام و نتايج آن را به ستاد گزارش نمايند.

ماده ۴- دبيرخانه ستاد در مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري تشكيل خواهد شد و آئين‌نامه‌هاي مربوط به وظايف دبيرخانه نيز توسط اين مركز تدوين مي‌شود.

ماده ۵- كلية كارگروه‌ها، ستادها، شوراها، كميته‌ها و كميسيون‌هايي كه در دستگاه‌هاي اجرايي در موضوع زنان و خانواده فعاليت مي‌كنند، در اجراي برنامه‌هاي خود تابع مصوبات اين ستاد مي‌باشند.

ماده ۶- اين آيين‌نامه مشتمل بر ۶ ماده و يك تبصره در جلسه ۶۸۲ مورخ ۲۶/۱۱/۸۹ شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد.

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع حمایت از مادر و کودک بخوانید!

دلیلی بر الزام مستخدم به حضور در محل خدمت طی دوره 9 ماهه پس از زایمان نیست/ مرخصی مذکور اختصاص به مدت 9 ماهه پس از زایمان دارد و قابل ذخیره سازی یا مطالبه آن پس از مدت مذکور نیست (دادنامه شماره 1306 مورخ 26/6/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

قانون اصلاح ماده (2) قانون حمایت از خانواده در جهت تبیین نقش و وظایف قضات مشاور زن در دادگاه‌های خانواده (در مرحله رسیدگی در مجلس شورای اسلامی)

تکلیف معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به ارائه طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (تصویب‌نامه شماره 25070/ت55456هـ مورخ 1/3/1398 هیئت وزیران)

لزوم اجرای احکام بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص بهره‌مندی از حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط به 3 ماه مازاد بر 6 ماه مرخصی زایمان مادران شاغل (نامه اداره کل امور حقوقی سازمان تأمین اجتماعی)

تکلیف دستگاه‌های اجرایی به تدوین محتوا و اجرای برنامه‌های آموزشی مرتبط با حوزه زنان و خانواده (تصویبنامه شماره 84440/ت55681هـ مورخ 27/6/1397 هیئت وزیران)

ارتقای تندرستی و نشاط زنان و دختران از طریق ورزش (تصویب‌نامه شماره 84430/ت55681هـ مورخ 27/6/1397 هیئت وزیران)

تکلیف دستگاه‌های اجرایی در مورد تعیین شاخص‌های تعیین‌کننده عدالت جنسیتی به تفکیک جنس و اقدام نسبت به گردآوری داده‌های آماری آن (تصویبنامه شماره 84439/ت55681هـ مورخ 27/6/1397 هیئت وزیران)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -