اعضاي محترم هيأت دولت

با سلام، دستور مقام رياست جمهوري در خصوص "نحوه اجراي دو مصوبه مربوط به تسهيل استخدام و تبديل وضعيت كاركنان دولت" موضوع تصويب‌نامه‌هاي شماره‌ 176441/ت48702هـ مورخ 30/9/1391 و 195097/ت48702هـ مورخ 5/10/1391 به شرح زير جهت اجرا ابلاغ مي گردد.

"همان‌طور كه رويكرد دولت هميشه رعايت مقررات، عدالت و توزيع برابر فرصت‌ها در تمام زمينه‌ها در كشور بوده و بر اين اساس اقدام شده است، مقتضي است در اجراي مفاد مصوبات فوق‌الذكر، رعايت مقررات، حقوق عمومي و همچنين عدالت و فرصت‌هاي برابر براي كليه افراد متقاضي واجد شرايط مبناي عمل قرار گيرد. انتظار دارد به گونه‌اي عمل شود كه كوچكترين تبعيض و يا تضييع حقي به وجود نيايد."

علي صدوقي- دبير هيأت دولت

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع مهر آفرین بخوانید!

ابطال بخشنامه شماره ۱۹۲۳/۹۲/۲۰۰ ـ ۸/۲/۱۳۹۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور در خصوص نحوه اجرای طرح مهرآفرین (رأی شماره ۳۴۹ مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

لغو تصويب‌نامه شماره 176441/ت48702هـ مورخ 30/9/1391 موضوع طرح مـهرآفرین (تصويب‌نامه شماره 130945/ت48702هـ مورخ 28/7/92 هيأت وزيران)

لغو بخشنامه هاي شماره ۱۰۷۳۹۳ مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۲ و شماره ۱۰۷۳۹۴ مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۲ مبني بر توقف مصوبات دولت دهم (بخشنامه شماره ۱۱۳۳۶۴/۴۹۵۰۷ مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۲ معاون اول رييس جمهور)

دستور نسبت به عدم اجرای تصویبنامه های مورد ایراد مراجع نظارتی و همچنین مصوبات بعد از تاریخ 1/3/92 (بخشنامه شماره 107394 مورخ 15/5/1392 معاون اول رییس جمهور)

دستور توقف اجرای طرح مهرآفرین (بخشنامه شماره 107392 مورخ 15/5/1392 معاون اول رییس جمهور)

نظر رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص مصوبه هيأت وزيران به شماره 9882/ت48701هـ مورخ 24/01/1392، موضوع: «طرح مهرآفرين ناظر به اصلاح دو فقره مصوبه قبلي هيأت وزيران» (نامه شماره 21072هـ/ب مورخ 9/4/1392 رييس مجلس شوراي اسلامي)

بخشنامه معاون محترم رييس جمهور در خصوص نحوه اجرای مصوبه طرح مهر آفرین (بخشنامه شماره 1923/92/200 مورخ 8/2/1392 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -