کاربرگ شماره (1-2-1)

مربوط به ردیف 2 فصل اول

وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی

موضوع: مجوز نشر آگهی

با سلام، به پیوست یک نسخه آگهی استخدام ................. (نام دستگاه) که ممهور به مهر این دستگاه/ استانداری می باشد، برای انتشار در روزنامه های کثیرالانتشار کشور، بدون هیچ گونه حک و اصلاح یا حذف و اضافات در آن، ارسال می شود.

نام و نام خانوادگی بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار (حسب مورد)

امضا