لغو بخشنامه ۳۸۰۷/۹۱/۲۰۰ مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۲ در خصوص انتقال كاركنان دولت از كلانشهرها (بخشنامه ۶۲۳۶/۹۲/۲۰۰ مورخ ۴/۴/۱۳۹۲ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور)

بخشنامه به كليه دستگاه هاي اجرايي

نظر به اين كه اجراي بخشنامه شماره ۳۸۰۷/۹۱/۲۰۰ مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۱ در خصوص شرايط انتقال كاركنان دولت از كلان‌شهرها به ساير مناطق و استان‌ها، در عمل مشكلات عديده اداري را ايجاد كرده و سبب مراجعات و مكاتبات بيشماري شده است، به اين وسيله اعلام مي دارد كه بخشنامه مذكور ابطال و كأن لم يكن تلقي شده و موضوع انتقال كاركنان از كلان شهرها به ساير مناطق و استان ها طبق مقررات و رويه هاي مورد عمل قبلي صورت خواهد گرفت.

بديهي است اقدامات مربوط به انتقال كاركنان دولت به كلان شهرها، همچنان وفق ضوابط مصوب صورت خواهد گرفت.

غلامحسين الهام- معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع انتقال و مأموریت کارکنان بخوانید!

اصلاح آیین‌نامه نظارت بر مسافرت‌های خارجی دستگاه‌های اجرایی (در حال تصویب در هیئت وزیران)

اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) ماده‌(21) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع: ممنوعیت انتقال کارکنان نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی به دستگاه‌های اجرایی دولتی (در حال تصویب در هیئت وزیران)

دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی در سال 1398 و پیش بینی اعتبار مربوطه در لایحه بودجه 1399 (بخشنامه شماره 186825 مورخ 15/04/1397 سازمان برنامه و بودجه کشور)

عدم ابطال بخشنامه شماره 1498665 مورخ 15/8/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص اعلام عدم امکان انتقال و مأموریت کارمندان در دوره رسمی آزمایشی (دادنامه شماره 9709970906010152 مورخ 26/6/1397 هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری)

دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی در سال 1397 و پیش بینی اعتبار مربوطه در لایحه بودجه 1398 (بخشنامه شماره 174485 مورخ 12/04/1397 سازمان برنامه و بودجه کشور)

ابطال ماده 9 دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه های اجرایی در خصوص عدم لزوم اخذ موافقت کارمند در صورت عدم تغییر شهرستان محل خدمت در اثر انتقال (دادنامه شماره 9709970906000121 مورخ 29/1/97 هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری)

اصلاح آیین نامه نظارت بر مسافرت‌های خارجی دستگاه‌های اجرایی (تصویب‌نامه شماره 25732/ت‌31814هـ مورخ 1384.04.29 هیئت وزیران)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -