آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (117) قانون برنامه ششم توسعه موضوع درگاه الکترونیک استعلامات قضایی (در حال تصویب در هیئت وزیران)

خبر مورخ 28 اردیبهشت 1398

وزارت دادگستری به منظور انجام الکترونیکی استعلامات مورد نیاز مراجع قضایی از دستگاه‌های اجرایی و در اجرای تبصره بند (ت) ماده (۱۱۷) قانون برنامه ششم توسعه، پیش نویس آیین نامه اجرایی درگاه الکترونیک استعلامات قضایی را ارائه نموده است.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» با توجه به تبصره بند (ت) ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه درگاه الکترونیک ایجاد نماید که با اتصال به سامانه‌های الکترونیک دستگاه‌های اجرائی، کلیه استعلامات مورد نیاز مراجع قضائی به صورت الکترونیک قابل انجام و پاسخگویی باشد.

در همین راستا آیین نامه اجرائی این بند در ۱۱ ماده توسط قوه قضائیه و با همکاری وزارت دادگستری تهیه شده و در حال بررسی در کمیسیون اجتماعی هیئت دولت است.

گفتنی است، این آیین نامه پس از بررسی و تصویب در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت در هیئت وزیران تصویب می‌شود.