مستندات اجراي دومين دوره جايزه دولت الكترونيك جمهوري اسلامي ايران (سال ۱۳۹۷)

الف) بخش تکلیفی سال 1397

كتابچه ارزيابي جايزه دولت الكترونيك- بخش تكليفي سال 1397

 اظهارنامه جايزه دولت الكترونيك- بخش تكليفي سال 1397

 

ب) بخش داوطلبانه سال 1397

كتابچه ارزيابي جايزه دولت الكترونيك- بخش داوطلبانه- خدمات الكترونيكي سال 1397

كتابچه ارزيابي جايزه دولت الكترونيك- بخش داوطلبانه- طرح هاي دولت الكترونيك سال 1397

 اظهارنامه جايزه دولت الكترونيك- بخش داوطلبانه- خدمات الكترونيكي سال 1397

 

مقررات مرتبط:

برگزاری دومین دوره جایزه دولت الکترونیک (بخشنامه شماره 550059 مورخ 09/10/1397 سازمان اداری و استخدامی کشور)

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.