تاریخ: 25 دی 1391

کلاسه پرونده: 410/89

شماره دادنامه: 779

موضوع رأی: عدم ابطال بند 7 مقررات مرخصی استحقاقی سالانه کارکنان وزارت امور خارجه که استفاده از مرخصیهای ذخیره شده در ماموریت ثابت پس از اشتغال در مرکز را با حقوق و مزایایی که در مرکز به کارمند تعلق می گیرد مقرر داشته است

شاکی: خلیل تهرانی

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار:

شاکی مدعی است بند 7 مقررات مرخصی استحقاقی سالانه کارکنان وزارت امور خارجه که مقرر می دارد:

" 7- استفاده از مرخصیهای ذخیره شده در مأموریت ثابت پس از اشتغال در مرکز با حقوق و مزایایی خواهد بود که در مرکز به کارمند تعلق می گیرد..."

با ماده 115 قانون مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مصوب 7/3/1352 و ماده 24 قانون مقررات استخدامی شرکتهای دولتی موضوع بند پ ماده 2 قانون استخدام کشوری مصوب 5/3/1352 با اصلاحات و الحاقات بعدی مغایر است، چرا که وجوه مرخصی استفاده نشده در ایام مأموریت ثابت باید در مرکز به نرخ ارزی پرداخت شود.

در پاسخ به شکایت مذکور، وکیل دعاوی وزارت امور خارجه به موجب لایحه شماره 458-110 مورخ 7/4/1391 توضیح داده است که:

"به موجب ماده 107 قانون مدیریت خدمات کشوری، وجوه مربوط به مرخصیهای ذخیره شده بر مبنای آخرین حقوق و فوق العاده مندرج در آخرین حکم کارگزینی در زمان بازنشستگی قابل پرداخت می باشد. علاوه بر این در هیچ یک از مقررات قانونی، پرداخت ارزی برای مرخصیهای استفاده نشده تجویز نشده است."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هيأت عمومي

نظر به این که به موجب ماده 107 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 به کارمندان مشمول قانون مذکور که بازنشسته می شوند به ازای هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر ( تا سی سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصیهای ذخیره شده پرداخت خواهد شد، بنابراین بند 7 مقررات مرخصی استحقاقی سالانه کارکنان وزارت امور خارجه که استفاده از مرخصیهای ذخیره شده در مأموریت ثابت پس از اشتغال در مرکز را با حقوق و مزایایی که در مرکز به کارمند تعلق می گیرد مقرر داشته است خلاف قانون پیش گفته و مقررات مورد استناد شاکی نیست و قابل ابطال تشخیص نمی شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع تعطیلات و مرخصی بخوانید!

مرخصی استحقاقی کمتر از یک روز (ساعتی) نباید از 12 روز تجاوز کند

بخشنامه تغییر ساعات کاری کارکنان دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها در نیمه اول مهر‌ 1398

پرداخت حقوق و فوق العاده های ایام مرخصی زایمان 6 ماه تا 9 ماه زنان شاغل در بخش غیردولتی و خصوصی بر عهده سازمان تأمین اجتماعی است (دادنامه شماره 288 الی 305 و 307 مورخ 31/2/1389 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

طرح تعطیلی تمام مراکز اداری، آموزشی و قضایی در کلیه استان‌ها و شهرستان‌ها در روز پنجشنبه (در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی)

گزارش مرکز پژوهش های مجلس: معمای اجرای قانون تغییر ساعت

ابطال بند 2 نامه شماره 43458-1395/3/10 مدیرکل روابط کار جبران خدمت موضوع: جواز صدور حکم مرخصی استحقاقی یک طرفه به میزان ذخیره شده از سوی دستگاه پیش از بازنشستگی کارمند (دادنامه شماره 1750-1749 مورخ 1397/8/15 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

اعطای مجوز به دستگاه های اجرایی و بانک ها برای مجاز تلقی کردن تأخیر کارمندان در شهر تهران تا ساعت 9 صبح (بخشنامه شماره 84756/54694 مورخ 31/6/1397 معاون اول رییس جمهور)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -