تمام دستگاه های اجرایی کشور

در اجرای بند ۱/۲/ج بخشنامه شماره ۲۲۵۵۴/۱۰۵ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۰ نظام آموزش کارکنان دولت و پیرو بخشنامه های شماره ۴۷۸۶۱/۱۸۰۳ مورخ ۲۴/۳/۱۳۸۵ و شماره ۷۶۵۸۲/۱۸۰۳ مورخ ۵/۶/۱۳۸۶ و شماره ۶۲۳۱۱/۱۸۰۳ مورخ ۱۳/۷/۱۳۸۷، مجموع دوره های آموزشی رشته های شغلی (حسابدار، ذیحساب، بازرس، حسابرس، کارگزین، کارشناس و کاردان امور اداری، مدیر اداری و مالی، مسئول خدمات مالی، مسئول خدمات اداری، کارشناس و کاردان برنامه و بودجه، رییس دفتر، مسئول دفتر، منشی و مسئول گزینش) که با هدف ایجاد توسعه و دانش و توانمندی در شاغلان و روزآمد کردن اطلاعات و توانایی های آنان بازنگری و اصلاح شده به شرح پیوست ابلاغ و جایگزین دوره های قبلی می گردد. دستگاه های اجرایی می توانند با در نظر گرفتن ضوابط مندرج در بخشنامه های مذکور و سایر مقررات حاکم بر آموزش کارکنان دولت نسبت به برنامه ریزی و اجرای دوره ها اقدام نماید.

سید احمد طباطبایی- معاون راهبردی منابع انسانی

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.