جستجو در بانک مقررات و بخشنامه‌ها

در اجراي بند ۲ بخشنامه‌ شماره ۱۸۳۴/۲۰۰ مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۰ و ماده ۹ بخش هفتم نظام آموزش كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي، به منظور عملياتي شدن مفاد نظام آموزش كارمندان در دستگاه‌ها، دستورالعمل نحوه احتساب و تطبيق آموزش‌هاي كارمندان دولت و نحوه بررسي، تأييد و صدور گواهينامه‌هاي نوع دوم جهت اجرا به شرح مفاد بپيوست ابلاغ مي‌گردد.

همچنين در اجراي ماده ۳ آيين‌نامه اجرايي فصل نهم قانون مديريت خدمات كشوري، حداقل سرانه آموزش مديران ۶۰ ساعت و سرانه آموزش كاركنان دستگاه‌ها ۴۰ ساعت تعيين مي‌شود. دستگاه‌هاي اجرايي موظفند با رعايت اين سرانه ساعت، بودجه آموزشي مورد نياز را به طور سالانه در بودجه سنواتي پيش‌بيني و پس از تصويب هزينه نمايند.

مسؤوليت حسن اجراي مفاد اين بخشنامه بر عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي است.

لطف‌اله فروزنده- معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور

نوشتن دیدگاه