اصلاحيه آيين نامه اجرايي نظام مستندسازي و اطلاع رساني مناقصات

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۶ بنا به پيشنهاد شماره ۶۴۲۰۲/۱۰۹۴ مورخ ۲۵/۴/۱۳۸۶ معاونت حقوقي و امور مجلس رييس‌جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

آيين‌نامه اجرايي نظام مستندسازي و اطلاع‌رساني مناقصات، موضوع تصويب‌نامه شماره ۱۰۸۹۷۲/ت۳۲۹۶۰هـ مورخ ۵/۹/۱۳۸۵ به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

- عبارت « (يا نمايندگان آنها)» در بند «پ» ماده (5) حذف مي‌گردد.

۲- تبصره بند « ت» ماده (5) به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

«تبصره- در صورتي كه رييس دستگاه مناقصه‌گزار نماينده تام‌الاختيار خود را به صورت مكتوب براي شركت در جلسات مناقصه معرفي كند، نام نماينده در صورتجلسات ثبت و به امضاي وي مي‌رسد.»

۱- هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/2/1386 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 190245/9950ه-/ب مورخ 8/12/1385 تصويب نمود:

تبصره بند «ب» ماده (30) آيين‌نامه اجرايي نظام مستندسازي و اطلاع‌رساني مناقصات، موضوع تصويب‌نامه شماره108972/ت32960ه- مورخ5/9/1385 لغو مي‌گردد.

در تبصره ياد شده آمده است:

تبصره- در صورت ارجاع نقش كميته فني - بازرگاني به مدير طرح، حداقل سه عضو خبره فني صلاحيتدار از سوي مدير طرح به مناقصه‌گزار معرفي مي‌شوند. اعضاي يادشده موظفند تمام مستندهاي مربوط را با عنوان حقيقي و حقوقي خود امضا كنند.

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع معاملات دولتی بخوانید!

ابطال مصوبه شورای اقتصاد در خصوص تجویز طرح توسعه فاز (11) پارس جنوبی به روش بیع متقابل استفاده از ترک تشریفات مناقصه (رأی شماره 1195 مورخ 12/11/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تعیین نصاب معاملات سال 1395 موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات (تصویبنامه شماره 15185/ت53057هـ مورخ 12/2/1395 هیأت وزیران)

پرسش و پاسخ مربوط به قانون برگزاری مناقصات (انتشار یافته در سایت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور- تابستان 93)

الحاق تبصره به جزء (۳) بند (هـ) ماده (۳) آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی (تصویبنامه شماره ۲۲۶۴۳/ت۵۰۱۴۳هـ مورخ ۳/۳/۱۳۹۳ هیأت وزیران)

تعيين نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاري مناقصات (تصویبنامه شماره 21804/ت50551هـ مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۳ هیأت وزیران)

الحاق یک تبصره به بند «د» ماده (۵) آیین‌نامه تضمینی برای معاملات دولتی (تصويبنامه شماره ۱۵۱۲۹۰/ت۳۹۵۱۱هـ مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۸ هيأت وزيران)

آیین‌نامه نظام اطلاع‌رسانی عمومی قراردادها (تصویبنامه شماره ۵۲۸۵۵/ت۳۹۰۳۸هـ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۷ هیأت وزیران)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -