تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاري مناقصات (مصوبه ۱۲۰۳۳۰/ت۴۰۱۰۴هـ مورخ ۱۷/۷/۱۳۸۷ هیأت وزیران)

هيات وزيران در جلسه مورخ ۱۴/۷/۱۳۸۷ بنا به پيشنهاد شماره ۳۹۵۱۸/۲۱۰۰/۵۶ مورخ ۲۰/۳/۱۳۸۷ وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاري مناقصات -مصوب ۱۳۸۳- تصويب نمود:

الف- نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون ياد شده به شرح زير تعيين مي‌شود:

۱- معاملات كوچك: معاملاتي كه كمتر از مبلغ سي و پنج ميليون (۳۵.۰۰۰.۰۰۰) ريال باشد.

۲-  معاملات متوسط: معاملاتي كه مبلغ مورد معامله بيش از سقف معاملات كوچك بوده و از مبلغ سيصد و پنجاه ميليون (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال تجاوز نكند.

۳- معاملات بزرگ : معاملاتي كه مبلغ برآورد اوليه آنها بيش از مبلغ سيصد و پنجاه ميليون  (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال باشد.

ب- نصابهاي تعيين شده از تاريخ ابلاغ اين تصويب‌نامه و تا زماني كه اصلاح نشده است، قابل اجرا خواهند بود.

معاون اول رئيس جمهور - پرويز داودي

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع معاملات دولتی بخوانید!

ابطال مصوبه شورای اقتصاد در خصوص تجویز طرح توسعه فاز (11) پارس جنوبی به روش بیع متقابل استفاده از ترک تشریفات مناقصه (رأی شماره 1195 مورخ 12/11/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تعیین نصاب معاملات سال 1395 موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات (تصویبنامه شماره 15185/ت53057هـ مورخ 12/2/1395 هیأت وزیران)

پرسش و پاسخ مربوط به قانون برگزاری مناقصات (انتشار یافته در سایت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور- تابستان 93)

الحاق تبصره به جزء (۳) بند (هـ) ماده (۳) آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی (تصویبنامه شماره ۲۲۶۴۳/ت۵۰۱۴۳هـ مورخ ۳/۳/۱۳۹۳ هیأت وزیران)

تعيين نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاري مناقصات (تصویبنامه شماره 21804/ت50551هـ مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۳ هیأت وزیران)

الحاق یک تبصره به بند «د» ماده (۵) آیین‌نامه تضمینی برای معاملات دولتی (تصويبنامه شماره ۱۵۱۲۹۰/ت۳۹۵۱۱هـ مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۸ هيأت وزيران)

آیین‌نامه نظام اطلاع‌رسانی عمومی قراردادها (تصویبنامه شماره ۵۲۸۵۵/ت۳۹۰۳۸هـ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۷ هیأت وزیران)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -