با استناد به مفاد تصویبنامه شماره ۲۱۳۴۷۱/ت۴۷۶۴۳هـ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۰ هیأت وزیران و در جهت ساماندهی نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه ها، کلیه دستگاه های اجرایی موظفند در خصوص نیروهای شرکتی خود که تا کنون از طریق انعقاد قرارداد با شرکت های پیمانکاری برای تأمین نیروی انسانی بکار گرفته اند، بر اساس تصویب نامه مذکور و با رعایت نکات زیر اقدام نمایند:

۱- مشاغل مورد نظر در بند «الف» ماده یک مصوبه مذکور عبارتند از: پیشخدمت، سرایدارف نظافتچی، آبدارچی، آشپز، نامه رسان، نگهبان، تلفنچی، متصدی تأسیسات، راننده (در صورت استفاده از وسیله نقلیه دولتی) و متصدی چاپ و تکثیر.

با متصدیان اینگونه مشاغل در صورتی که همانند سایر کارکنان دولت به مدت (۴۴) ساعت در هفته و یا به صورت شیفتی در دستگاه اجرایی فعالیت می نمایند، قرارداد منعقد می گردد. سایر عناوین شغلی که از نظر دستگاه اجرایی لازم است در زمره اینگونه مشاغل قرار گیرد، به پیشنهاد دستگاه و تأیید این معاونت تعیین خواهد شد.

۲- شرایط احراز مشاغل مورد نظر در بند «ب» ماده یک مصوبه فوق الذکر در مشاغل متصدی امور دفتری، ماشین نویسی، تکنسین هواپیما، آتش نشان، کارآموز حرفه و فن، متصدی نجات، مسئول ابلاغ و اجرا، متصدی امور مالیاتی، متصدی تخلیه و بارگیری، کمک کارشناس خدمات فرودگاهی، مأمور اجرایی محیط زیست، تکنسین دامپزشکی، بهیار، کمک بهیار، مسئول امور ارتوپدی، مددیار معلولین، بهورز، مأمور سالن تشریح، مراقب اقدامات تأمینی و تربیتی، تحویلدار، رانند مقامات (در صورت استفاده از وسیله نقلیه دولتی) و مأمور گارد و انتظامات حداقل مدرک تحصیلی دیپلم می باشد و شرایط احراز سایر مشاغل، بر اساس مدارک تحصیلی عنوان شده در رشته های شغلی مندرج در طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل کارمندان دستگاه های اجرایی است.

۳- بالاترین مقام دستگاه اجرایی مسئول اجرای این بخشنامه بوده و ذیحساب دستگاه بر حسن اجرای آن نظارت خواهد داشت.

لطف اله فروزنده دهکردی- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

 

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع ساماندهي نيروي انساني بخوانید!

نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص «تكليف دستگاه‌هاي اجرائي به فسخ قراردادهاي منعقده با شركت‌هاي پيمانكاري براي تأمين نيروي انساني» (نامه شماره 15074هـ/ب مورخ 31/3/1391 رييس مجلس شوراي اسلامي)

تعیین‌ تکلیف‌ نیروی‌ انسانی‌ دستگاههایی‌ که‌ براساس‌ مصوبات‌ شورای‌ عالی‌ اداری‌ ادغام‌، منحل‌، واگذار یا وظایف‌ آنها به‌ دیگر دستگاهها منتقل‌ می‌شود (مصوبه شماره 13784/دش/1 مورخ 1/12/1375 هيأت وزيران)

اصلاح تصويب‌نامه تبديل وضعيت كاركنان شركتي (مصوبه‌ 259167/ت47643ك مورخ 5/11/1390 هيأت وزيران)

تبديل وضعيت نيروهاي شركتي به قراردادي (مصوبه شماره 10744/ت44444ك مورخ 28/5/1391 هيأت وزيران)

لغو مصوبه نيروهاي شركتي (نامه ۱۵۶۷ هـ/ب مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۱ هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی)

تعريف مشاغل تخصصي (بخشنامه ۳۲۴۱۰/۹۰/۲۰۰ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۰ معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور)

دستورالعمل تنظيم قرارداد مشاغل كارگري (بخشنامه ۲۸۹۶۵/۹۰/۲۰۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۰ معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -