هیئت وزیران در جلسه مورخ ۸/۸/۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد شماره ۱۲۱۰۶/۱۰۱ مورخ ۱۱/۷/۱۳۸۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

۱- از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه هرگونه به کارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف و فعالیتهای کارشناسی و تخصصی از طریق شرکتهای طرف قرارداد یا قرارداد کار مشخص به طور تمام وقت یا نیمه وقت در دستگاه های اجرایی ممنوع می باشد. افرادی که قبل از ابلاغ این تصویب نامه در مشاغل مذکور از طریق شرکتهای طرف قرارداد  و یا قرارداد کار مشخص به طور تمام وقت به کار گرفته شده اند، مشروط به کسب امتیاز لازم در آزمون استخدامی ادواری و دارا بودن شرایط قانونی برای استخدام و احراز صلاحیتهای عمومی بر اساس قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان  سایر وزارتخانه ها  و سازمانها و مؤسسات  و شرکتهای  دولتی- مصوب ۱۳۷۵- با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته ، از محل مجوزها و سهمیه های استخدامی برنامه چهارم توسعه موضوع تصویب نامه شماره ۲۵۵۲۶/ت۳۲۹۶۴ه مورخ ۱۱/۵/۱۳۸۴ در اولویت استخدام قرار دارند. شرکتهای دولتی براساس فرآیند مذکور در ماده ۹ تصویب نامه یاد شده و با اخذ مجوز از هیئت وزیران ملزم به رعایت مفاد این بند می باشند.

تبصره: دستورالعمل متضمن اعمال امتیازات و اولویتهای لازم ظرف دو ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  تهیه و ابلاغ خواهد شد.

۲- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است ظرف دو ماه نسبت به تنظیم طرح طبقه بندی آن دسته از مشاغلی که ضرورتاً برای انجام  فعالیتها و وظایف اصلی دستگاه ها نیاز به کارکنان تمام وقت شامل مسئول دفتر ، امور دفتری و ماشین نویسی، نگهبانی و سرایداری می باشد اقدام و پستهای سازمانی مورد نیاز دستگاههای مشمول ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۸۳- را در قالب استانداردها و نرمهای قانونی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پیشنهاد دستگاه های ذی ربط تهیه و به هیئت وزیران پیشنهاد نماید و سپس افراد واجد شرایط با رعایت قوانین و مقررات مربوط از محل مجوزها و سهمیه های استخدامی برنامه چهارم توسعه، موضوع تصویب نامه شماره ۲۵۵۲۶/ت۳۲۹۶۴ه مورخ ۱۱/۵/۱۳۸۴ به استخدام درآیند.

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع ساماندهي نيروي انساني بخوانید!

نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص «تكليف دستگاه‌هاي اجرائي به فسخ قراردادهاي منعقده با شركت‌هاي پيمانكاري براي تأمين نيروي انساني» (نامه شماره 15074هـ/ب مورخ 31/3/1391 رييس مجلس شوراي اسلامي)

تعیین‌ تکلیف‌ نیروی‌ انسانی‌ دستگاههایی‌ که‌ براساس‌ مصوبات‌ شورای‌ عالی‌ اداری‌ ادغام‌، منحل‌، واگذار یا وظایف‌ آنها به‌ دیگر دستگاهها منتقل‌ می‌شود (مصوبه شماره 13784/دش/1 مورخ 1/12/1375 هيأت وزيران)

اصلاح تصويب‌نامه تبديل وضعيت كاركنان شركتي (مصوبه‌ 259167/ت47643ك مورخ 5/11/1390 هيأت وزيران)

تبديل وضعيت نيروهاي شركتي به قراردادي (مصوبه شماره 10744/ت44444ك مورخ 28/5/1391 هيأت وزيران)

لغو مصوبه نيروهاي شركتي (نامه ۱۵۶۷ هـ/ب مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۱ هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی)

انعقاد قرارداد مستقیم توسط دستگاه ها با کارکنان شرکت های پیمانکاری (بخشنامه ۲۸۲۹۸/۲۰۰ مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور)

تعريف مشاغل تخصصي (بخشنامه ۳۲۴۱۰/۹۰/۲۰۰ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۰ معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -