نحوه صدور کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی برای کارکنان رسمی و پیمانی دستگاه‌های اجرایی و بازنشستگان (بخشنامه شماره 308075 مورخ 17/10/1394 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور)

بخشنامه به کلیه دستگاه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی

پيرو بخشنامه شماره 209930 مورخ 10/08/1394، با توجه به هماهنگي‌هاي به عمل آمده مقرر شد، كارت‌هاي اعتباري خريد كالاهاي ايراني در مرحله اول از تاريخ 19/10/1394 بر اساس قواعد زير براي كاركنان رسمي و پيماني دستگاه‌هاي اجرايي و بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگي كشوري صادر شود:

1- حداكثر درآمد ماهانه تعهد نشده افراد مشمول فوق نبايد از پانزده ميليون ريال بيشتر باشد.

2- سقف كارت اعتباري حداكثر چهار برابر درآمد ماهانه تعهد نشده است.

3 - شرايط درخواست كارت اعتباري بلافاصله توسط واحدهاي منابع انساني دستگاه‌هاي اجرايي به كاركنان و بازنشستگان تحت پوشش اطلاع‌رساني شده و امكانات مناسب براي كاركنان و بازنشستگان جهت ثبت و گردآوري درخواست آنها در نظر گرفته شود.

4- دستگاه‌هاي اجرايي پس از گردآوري درخواست‌ها نسبت به تهيه فهرست متقاضيان شامل اقلام اطلاعاتي بخشنامه صدرالاشعار مشتمل بر كد ملي، نام و نام خانوادگي و شماره شناسنامه، مبلغ گواهي كسر از حقوق، مبلغ اعتبار درخواستي، شماره حسابي كه حقوق بدان واريز مي‌گردد و شماره تلفن همراه متقاضي اقدام نموده و فهرست را به همراه گواهي كسر از حقوق گروهي كه به تاييد ذيحساب رسيده است به بانك عامل ارسال مي‌كنند.

5- بانك عامل دستگاه اجرايي همان بانكي است كه كاركنان و بازنشستگان تحت پوشش آنها حقوقشان را از طريق حساب‌هاي آن بانك دريافت مي‌كنند.

6- بانك عامل پس از دريافت درخواست‌ها از دستگاه اجرايي و پردازش و اعتبارسنجي نهايي نسبت به صدور كارت اقدام كرده و مراتب را از طريق پيامك به اطلاع متقاضيان مي‌رساند.

7- متقاضيان پس از دريافت پيامك و با توجه به اطلاعات آن، به شعبه مشخص شده بانك مراجعه و پس از احراز هويت، امضاي قرارداد و ساير اسناد، كارت اعتباري، پاكت رمز و راهنماي استفاده را دريافت مي‌كنند.

8- اين كارت‌ها از زمان تحويل در تمامي مراكزي كه توسط وزارت صنعت معدن و تجارت مشخص شده قابليت خريد كالاهاي اعلامي آن وزارتخانه را دارا هستند.

9- فروش كالا توسط اين كارت‌ها به صورت اقساط دوازده ماهه و با نرخ سود دوازده درصد سالانه صورت مي‌گيرد.

10- در هر ماه شمسي صورت‌حساب عملكرد كارت براي دارنده آن صادر شده و دارنده كارت موظف است ظرف مدت يك هفته نسبت به بازپرداخت اقساط و بدهي خود اقدام كند.

محمدباقر نوبخت- رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع تسهیلات و کمک های رفاهی بخوانید!

"تامکاد" ؛ تأمین مسکن کارکنان دولت

صدور مجوز واگذاری محل برای فعالیت تعاونی‌های مصرف کارکنان به صورت رایگان (پیشنهاد ارائه شده برای تصویب در هیئت وزیران)

دستورالعمل تسهیل بهره‌مندی کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات از کارت اعتباری کالای ایرانی (بخشنامه شماره 209930 مورخ 17/8/1394 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور)

اصلاح ‌آیین‌نامه ‌ایجاد تسهیلات‌ برای ‌تامین ‌مسکن‌ کارکنان ‌دولت (تصویبنامه شماره: 13789/ت‌30738هـ مورخ 20/03/1383 هیأت وزیران)

آیین‌نامه ایجاد تسهیلات برای تأمین مسکن‌ کارکنان دولت‌ (تصویبنامه شماره 11497/ت‌27122هـ مورخ 7/3/1382 هیأت وزیران)

لزوم تسويه بدهي هاي مربوط به واريز حق بيمه درمان از سوي دستگاه هاي اجرايي (بخشنامه شماره ۵۲۹۸۲ مورخ ۲۳/۰۶/۱۳۹۲ معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور)

دستورالعمل شماره 15 سازمان امور اداری و استخدامی راجع به ملبوس پاره ای از مستخدمین دولت

- مشاهده کل مطالب این موضوع -