تهيه ملبوس مستخدمين مشمول دستورالعمل شماره 15 امور استخدامی (مصوبه شماره 43770 مورخ 16/10/1359 هیأت وزیران)

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.10.13 بنا به پيشنهاد شماره 6.7123 مورخ 59.9.12 سازمان امور اداري و استخدامي كشور تصويب نمودند:

1- در موارد و نقاط كه به تشخيص وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي تهيه ملبوس براي مستخدمين مشمول دستورالعمل شماره (15) سازمان امور‌اداري و استخدامي كشور توسط دستگاه اجرايي مربوط ميسر نباشد، دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند تهيه ملبوس هر كي از مستخدمين مشمول‌دستورالعمل مزبور را به خود مستخدم واگذار و در حدود اعتبار موجود در بودجه مورد علم بهاي ملبوس و اجرت دوخت را به ميزان حداقل قيمتي كه بر اساس مقررات آيين‌نامه معاملات دولتي به دست مي‌آيد در مقابل اسناد مثبته به آنان پرداخت و آنان را مكلف به استفاده از ملبوس برابر ضوابط‌ مربوط بنمايند.

2- اين تصويب‌نامه جايگزين تصويب‌نامه شماره 16358 مورخ 59.6.5 مي‌شود.

محمدعلي رجايي - نخست‌وزير

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع تسهیلات و کمک های رفاهی بخوانید!

"تامکاد" ؛ تأمین مسکن کارکنان دولت

صدور مجوز واگذاری محل برای فعالیت تعاونی‌های مصرف کارکنان به صورت رایگان (پیشنهاد ارائه شده برای تصویب در هیئت وزیران)

نحوه صدور کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی برای کارکنان رسمی و پیمانی دستگاه‌های اجرایی و بازنشستگان (بخشنامه شماره 308075 مورخ 17/10/1394 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور)

دستورالعمل تسهیل بهره‌مندی کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات از کارت اعتباری کالای ایرانی (بخشنامه شماره 209930 مورخ 17/8/1394 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور)

اصلاح ‌آیین‌نامه ‌ایجاد تسهیلات‌ برای ‌تامین ‌مسکن‌ کارکنان ‌دولت (تصویبنامه شماره: 13789/ت‌30738هـ مورخ 20/03/1383 هیأت وزیران)

آیین‌نامه ایجاد تسهیلات برای تأمین مسکن‌ کارکنان دولت‌ (تصویبنامه شماره 11497/ت‌27122هـ مورخ 7/3/1382 هیأت وزیران)

لزوم تسويه بدهي هاي مربوط به واريز حق بيمه درمان از سوي دستگاه هاي اجرايي (بخشنامه شماره ۵۲۹۸۲ مورخ ۲۳/۰۶/۱۳۹۲ معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -