لزوم پیش بینی گواهینامه های مهارتی و صلاحیت شغلی در نظام استخدامی کشور

جناب آقای انصاری

معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

نامه شماره 165440 مورخ 9/9/1398 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با موضوع «استانداردسازی و ارتقاء آموزش های مهارتی» که تصویر آن به پیوست ارسال می شود، به استحضار ریاست محترم جمهوری رسید، پی نوشت فرمودند:

«مسأله حائز اهمیت است. بررسی فوری و گزارش شود. در برخی از مشاغل، گواهینامه مهارت باید ارزش بالاتری نسبت به مدارک نظام آموزشی داشته باشد.»

محمود واعظی- رییس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری

نم

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع آموزش بخوانید!

مرحله چهارم دوره‌ تربیت مدرس دوره‌های آموزشی کارمندان دولت

در خصوص درخواست ابطال بخشنامه بندهای 1 و 2 بخشنامه‌ شماره 849042 مورخ 25؍8؍1395 سازمان اداری و استخدامی کشور در مورد عدم پذیرش و اعمال مدرک تحصیلی (دادنامه شماره 522-523 مورخ 13/8/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

لزوم استفاده کانون‌های ارزیابی از ارزیابان حرفه‌ای دارای گواهینامه پایان دوره تربیت ارزیاب مراکز مجاز

دستورالعمل نظام جامع استقرار مديريت دانش در دستگاه‌های اجرایی

دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت تدریس و اجرای برنامه تربیت مدرسان دوره های آموزشی کارکنان دولت (بخشنامه شماره 464185 مورخ 29/8/1397 سازمان اداری و استخدامی کشور)

ابلاغ راه‌اندازی سامانه مدیریت بورس‌های آموزشی خارج از کشور (بخشنامه شماره 450135 مورخ 23/08/1397 سازمان اداری و استخدامی کشور)

آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده (64) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص ایجاد سامانه سمات (سامانه ملی مدیریت اطلاعات تحقیقاتی) (تصویبنامه شماره 106082/ت55377هـ مورخ 13/8/1397 هیئت وزیران)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -