سازمان بهزیستی کشور

ایراد رییس مجلس شورای اسلامی به مصوبه مربوط به افزایش امتیازات پزشکان و (۲۸) نفر از متخصصان شاغل با مدرک دکتری روانپزشکی در سازمان بهزیستی کشور تا پنجاه درصد (نامه شماره ۱۶۶۶۴هـ/ب مورخ ۱۳۹۷/۳/۱)

ایراد رییس مجلس شورای اسلامی به مصوبه مربوط به افزایش امتیازات پزشکان و (۲۸) نفر از متخصصان شاغل با مدرک دکتری روانپزشکی در سازمان بهزیستی کشور تا پنجاه درصد (نامه شماره ۱۶۶۶۴هـ/ب مورخ ۱۳۹۷/۳/۱) ادامۀ مطلب »

الزام به اعمال ۳% سهمیه معلولان در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش موضوع بند الف ماده ۷ قانون جامع حمایت از معلولان (رأی ۲۲۵-۲۲۴ هیأت عمومی/ شماره هـ/۹۱/۵۳۶ ـ هـ/۹۰/۴۱۴ مورخ ۱۴/۵/۱۳۹۱)

الزام به اعمال ۳% سهمیه معلولان در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش موضوع بند الف ماده ۷ قانون جامع حمایت از معلولان (رأی ۲۲۵-۲۲۴ هیأت عمومی/ شماره هـ/۹۱/۵۳۶ ـ هـ/۹۰/۴۱۴ مورخ ۱۴/۵/۱۳۹۱) ادامۀ مطلب »

به بالای صفحه بردن