فهرست وزارتخانه ها، سازمانهاي وابسته، موسسات، نهادهاي عمومي غيردولتي، شرکتهاي مادر تخصصي و شرکتهاي دولتي

۲۷۱۹- سازمان انرژي اتمي ايران ( براساس نامه شماره ۴۷۵۳۵/۶۰ مورخ ۳۱/۵/۸۳)

۲۷۲۰- شرکت توليد مواد اوليه و سوخت هسته اي  (شرکت خدمات مهندسي ساخت ايران)

۲۷۲۱- شرکت توليد و توسعه انرژي هسته اي (شرکت سهامي توان گستر ايران)

۲۷۲۲- مرکز تحقيقات و کاربرد انرژي هاي نو

۲۷۲۳- مرکز تابش گاما

۲۷۲۴- پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي

۲۷۲۵- شرکت سهامي کاوشيار ايران

۲۷۲۶- موسسه تكنولوژي هسته اي

۲۷۲۷- شركت نيروگاههاي اتمي

۲۷۲۸- شركت فرآوري اورانيوم سوخت هسته اي

۲۷۲۹- شركت غني سازي اورانيوم ايران

۲۷۳۰- شركت بهره برداري نيروگاه اتمي بوشهر

۲۷۳۱- شركت اكتشافات وتامين مواداوليه صنعت هسته اي ايران

 

برگهٔ قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40برگهٔ بعدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.