فهرست وزارتخانه ها، سازمانهاي وابسته، موسسات، نهادهاي عمومي غيردولتي، شرکتهاي مادر تخصصي و شرکتهاي دولتي

۱۱۵۵- وزارت نيرو

۱۱۵۶- مركز تحقيقات نيرو

۱۱۵۷- موسسه تحقيقات آب

۱۱۵۸- پژوهشگاه نيرو

۱۱۵۹- كميته‌هاي ملي سدهاي ايران

۱۱۶۰- كميته‌هاي آبياري زهكشي

۱۱۶۱- مركز مطالعات و تحقيقات درياي خزر

۱۱۶۲- دانشگاه صنعت آب وبرق

۱۱۶۳- موسسه آموزش عالي،علمي- كاربردي صنعت آب وبرق

۱۱۶۴- شركت مديريت توليد و انتقا ل و توزيع نيروي برق ايران (توانير)

۱۱۶۵- سازمان توسعه برق ايران

۱۱۶۶- سازمان انرژي‌هاي نو ايران (سانا)

۱۱۶۷- سازمان بهره وري انرژي ايران(سابا)

۱۱۶۸- شركت سهامي مديريت شبكه برق ايران

۱۱۶۹- مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا)

۱۱۷۰- توسعه صنايع نيروگاهي

۱۱۷۱- برق منطقه‌اي سمنان

۱۱۷۲- برق منطقه‌اي فارس

۱۱۷۳- برق منطقه‌اي كرمان

۱۱۷۴- برق منطقه‌اي هرمزگان

۱۱۷۵- برق منطقه‌اي آذربايجان

۱۱۷۶- برق منطقه‌اي يزد

۱۱۷۷- برق منطقه‌اي باختر

۱۱۷۸- برق منطقه‌اي سيستان و بلوچستان

۱۱۷۹- برق منطقه‌اي اصفهان

۱۱۸۰- برق منطقه‌اي گيلان

۱۱۸۱- برق منطقه‌اي مازندران

۱۱۸۲- برق منطقه‌اي غرب

۱۱۸۳- برق منطقه‌اي تهران

۱۱۸۴- برق منطقه‌اي زنجان

۱۱۸۵- برق منطقه‌اي خراسان

۱۱۸۶- برق منطقه‌اي خوزستان

۱۱۸۷- توزيع برق استان كرمانشاه

۱۱۸۸- توزيع برق استان گلستان

۱۱۸۹- توزيع برق استان گيلان

۱۱۹۰- توزيع برق استان لرستان

۱۱۹۱- توزيع برق استان مازندران

۱۱۹۲- توزيع برق غرب استان مازندران

۱۱۹۳- توزيع برق استان مركزي

۱۱۹۴- توزيع برق استان هرمزگان

۱۱۹۵- توزيع برق استان همدان

۱۱۹۶- توزيع برق استان يزد

۱۱۹۷- توزيع برق استان آذربايجان شرقي

۱۱۹۸- توزيع برق شهرستان تبريز

۱۱۹۹- توزيع برق استان آذربايجان غربي

۱۲۰۰- توزيع برق استان اردبيل

۱۲۰۱- توزيع برق استان اصفهان

۱۲۰۲- توزيع برق شهرستان اصفهان

۱۲۰۳- توزيع برق استان ايلام

۱۲۰۴- توزيع برق استان بوشهر

۱۲۰۵- توزيع برق جنوب شرق تهران

۱۲۰۶- توزيع برق جنوب غرب تهران

۱۲۰۷- توزيع برق شمال شرق تهران

۱۲۰۸- توزيع برق شمال غرب تهران

۱۲۰۹- توزيع برق غرب تهران

۱۲۱۰- توزيع برق مرکز تهران

۱۲۱۱- توزيع برق استان چهارمحال و بختياري

۱۲۱۲- توزيع برق استان خراسان (مرکز خراسان)

۱۲۱۳- توزيع برق شمال خراسان

۱۲۱۴- توزيع برق جنوب خراسان

۱۲۱۵- توزيع برق شهرستان مشهد

۱۲۱۶- توزيع برق استان خوزستان

۱۲۱۷- توزيع برق شهرستان اهواز

۱۲۱۸- توزيع برق استان زنجان

۱۲۱۹- توزيع برق استان سمنان

۱۲۲۰- توزيع برق استان سيستان و بلوچستان

۱۲۲۱- توزيع برق استان فارس

۱۲۲۲- توزيع برق شهرستان شيراز

۱۲۲۳- توزيع برق استان قزوين

۱۲۲۴- توزيع برق استان قم

۱۲۲۵- توزيع برق استان کردستان

۱۲۲۶- توزيع برق استان کرمان (شمال استان کرمان)

۱۲۲۷- توزيع برق جنوب استان کرمان

۱۲۲۸- توزيع برق استان كهگيلويه وبوير احمد

۱۲۲۹- بهره برداري نيروگاه چابهار

۱۲۳۰- بهره برداري نيروگاه شهيد فيروزي

۱۲۳۱- مديريت توليد برق  اهواز(رامين)

۱۲۳۲- مديريت توليد برق  زرگان

۱۲۳۳- مديريت توليدنيروگاههاي گازي جنوب غرب(آبادان) 

۱۲۳۴- مديريت توليد برق  دماوند

۱۲۳۵- مديريت نيروگاههاي گازي خراسان

۱۲۳۶- مديريت توليد برق  گيلان

۱۲۳۷- مديريت توليد برق  تبريز

۱۲۳۸- مديريت توليد برق  نيروگاه زرند

۱۲۳۹- مديريت توليد برق  غرب

۱۲۴۰- مديريت توليد برق  شازند اراک

۱۲۴۱- مديريت توليد برق  ايرانشهر

۱۲۴۲- مديريت توليد برق  نکا

۱۲۴۳- مديريت توليد برق  هرمزگان

۱۲۴۴- مديريت توليد برق  شهيد رجائي

۱۲۴۵- مديريت توليد برق  شهيد بهشتي لوشان

۱۲۴۶- مديريت توليد برق  اصفهان

۱۲۴۷- مديريت توليد برق  شهيد منتظري  اصفهان

۱۲۴۸- مديريت توليد برق  نيروگاه کرمان

۱۲۴۹- مديريت توليد برق  منتظر قائم

۱۲۵۰- مديريت توليد برق  بعثت

۱۲۵۱- مديريت توليد برق  ري

۱۲۵۲- مديريت توليد برق  قم

۱۲۵۳- مديريت توليد برق  طوس

۱۲۵۴- مديريت توليد برق  مشهد

۱۲۵۵- مديريت توليد برق  اهواز

۱۲۵۶- مديريت توليد برق  بيستون

۱۲۵۷- مديريت توليد برق  فارس

۱۲۵۸- مديريت توليد برق  جنوب فارس

۱۲۵۹- مديريت توليد برق  آذربايجان غربي

۱۲۶۰- مديريت توليد برق  يزد

۱۲۶۱- مديريت توليد برق  بينالود

۱۲۶۲- تعميرات نيروگاهي ايران

۱۲۶۳- شركت مادر تخصصي ساخت و تهيه كالاي برق (ساتكاب)

۱۲۶۴- مركز تحقيقات آب

۱۲۶۵- شركت حمل و نقل ساب ساحل

۱۲۶۶- شركت عامل صادرات خراسان

۱۲۶۷- شركت صدور خدمات فني ايرانيان

۱۲۶۸- شركت شهر صنعتي رشت

۱۲۶۹- شركت تدبير نيرو

۱۲۷۰- شركت تكاب نيرو

۱۲۷۱- شركت حسابرسي و خدمات مالي برق تهران

۱۲۷۲- شركت پويش برق

۱۲۷۳- شركت برق آرا

۱۲۷۴- شركت خدمات ترابري برق تهران

۱۲۷۵- شركت تسكاب

۱۲۷۶- شركت راهبر نيروي خراسان

۱۲۷۷- شركت خدمات كامپيو تري مدد باختر

۱۲۷۸- شركت پشتيباني صنعت برق گيلان

۱۲۷۹- شركت شهر صنعتي البرز

۱۲۸۰- شركت شهر صنعتي كاوه

۱۲۸۱- شركت موج نيرو

۱۲۸۲- شركت تكاب

۱۲۸۳- شركت خدمات شايسته نيرو

۱۲۸۴- شركت سرمايه گذاري ساتكاب

۱۲۸۵- شركت نيرو چاپ

۱۲۸۶- شركت مهندسي وبازرگاني ساتكاب

۱۲۸۷- شركت مهندسي تجهيزات برقي ايران

۱۲۸۸- شركت مهندسي تجهيزات آب وبرق ايران

۱۲۸۹- شركت حسابرسي وخدمات مالي و اداري نيرو(منحل)

۱۲۹۰- شركت آب و برق كيش

۱۲۹۱- شركت تعمير و نگهداري انتقال نيروي خوزستان

۱۲۹۲- شركت مهندسين مشاور باختر مشانير(مهبام)

۱۲۹۳- شركت مهندسين مشاور زايند آب

۱۲۹۴- شركت مهندسين مشاوردانشمند اصفهان

۱۲۹۵- شركت مهندسين مشاور دزآب

۱۲۹۶- شركت مهندسين مشاور آشناب

۱۲۹۷- شركت مهندسين مشاورنيروي  آذربايجان(منا)

۱۲۹۸- مركز توسعه فن آوري نيرو(متن)

۱۲۹۹- شركت مهندسين مشاورري  آب

۱۳۰۰- شركت مهندسين مشاورنيرو 

۱۳۰۱- شركت مهندسين مشاورلار 

۱۳۰۲- شركت مهندسين مشاورجاماب  

۱۳۰۳- شركت مهندسين مشاورراياب بندر 

۱۳۰۴- شركت مهندسين مشاورغرب نيرو 

۱۳۰۵- شركت مهندسين مشاورقدس نيرو 

۱۳۰۶- شركت مهندسين مشاورموننكو ايران 

۱۳۰۷- شركت مهندسين مشاورمهاب قدس 

۱۳۰۸- شركت مهندسين مشاورمهساب غرب

۱۳۰۹- شركت مهندسين مشاورنيروي  برق مازندران

۱۳۱۰- شركت مهندسين مشاورپاراب فارس 

۱۳۱۱- شركت مهندسين مشاورنيروي كرمان(واگذار شده)

۱۳۱۲- شركت مهندسين مشاورگاماسياب

۱۳۱۳- شركت مهندسين مشاورطوس آب

۱۳۱۴- شركت مهندسين مشاورهگمتان آب

۱۳۱۵- شركت مهندسين مشاورمهاب يزد

۱۳۱۶- شركت باخترتوليد وانتقال نيروي برق(بتانير)

۱۳۱۷- شركت تعميرات توليد برق اصفهان

۱۳۱۸- شركت توسعه و نوسازي هدايت

۱۳۱۹- شركت كاران

۱۳۲۰- شركت آبي هنگام آب

۱۳۲۱- شركت بندر لوله

۱۳۲۲- شركت نيرو رساني بوستانو

۱۳۲۳- شركت اسكانير

۱۳۲۴- شركت پيما برق

۱۳۲۵- شركت پيماب

۱۳۲۶- شركت پيما نير

۱۳۲۷- شركت توسعه منابع آب خاورميانه

۱۳۲۸- شركت تهران نيرو

۱۳۲۹- شركت خاك آزما

۱۳۳۰- شركت مهندسي سازند آب

۱۳۳۱- شركت نصب نيرو

۱۳۳۲- شركت گوهر رود گيلان

۱۳۳۳- شركت سفيد رود گيلان

۱۳۳۴- شركت گيلان نيرو

۱۳۳۵- شركت مازند نيرو

۱۳۳۶- شركت پارس نيرو

۱۳۳۷- شركت نيرو مان(واگذار شده)

۱۳۳۸- شركت پيمان غرب

۱۳۳۹- شركت صنعتي مهرآباد(فروش رفته)

۱۳۴۰- شركت صنعتي آبفر

۱۳۴۱- شركت احداث وتاسيسات انتقال نيرو(اتانير)

۱۳۴۲- شركت توس نيرو

۱۳۴۳- شركت نصب وتعميرات نيروي خراسان(نتن)

۱۳۴۴- شركت نيروترانس

۱۳۴۵- شركت ساختماني وتاسيسات فارسياب(منحل)

۱۳۴۶- شركت آب وخاك تهران

۱۳۴۷- شركت خزر آّب

۱۳۴۸- شركت هليل آب

۱۳۴۹- شركت صدور خدمات فني سابير بين الملل(فروش رفته)

۱۳۵۰- شركت پمپ پارس

۱۳۵۱- شركت توليدي كانال و قطعات بتني گيلان

۱۳۵۲- شركت آلو مراد

۱۳۵۳- شركت پارس سوييچ

۱۳۵۴- شركت نيرو كلر

۱۳۵۵- شركت آونگان

۱۳۵۶- شركت كلر پارس

۱۳۵۷- شركت آلومتيك

۱۳۵۸- شركت مقره سازي ايران

۱۳۵۹- شركت بندر ماهي

۱۳۶۰- شركت لوله سازي خوزستان

۱۳۶۱- شركت ساخت نيرو

۱۳۶۲- شركت سيمان كارون

۱۳۶۳- شركت سهامي خدمات مهندسي برق (مشانير)

۱۳۶۴- شركت سهامي ساختمان سد  و تاسيسات آبياري(سابير)

۱۳۶۵- شركت ايران ترانسفو

۱۳۶۶- موسسه تحقيقاتي ترانسفورماتور ايران

۱۳۶۷- شركت ترانس پست پارس

۱۳۶۸- شرکت کنتورسازي ايران

۱۳۶۹- شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران

۱۳۷۰- توسعه منابع آب و نيروي ايران (آب و نيرو)

۱۳۷۱- آب منطقه‌اي يزد

۱۳۷۲- آب منطقه‌اي هرمزگان

۱۳۷۳- آب منطقه‌اي  غرب

۱۳۷۴- آب منطقه‌اي كرمان

۱۳۷۵- آب منطقه‌اي فارس

۱۳۷۶- آب منطقه‌اي گيلان

۱۳۷۷- سازمان آب استان زنجان

۱۳۷۸- آب منطقه‌اي تهران

۱۳۷۹- آب منطقه‌اي مازنداران

۱۳۸۰- آب منطقه‌اي گلستان

۱۳۸۱- آب منطقه‌اي اصفهان

۱۳۸۲- آب منطقه‌اي خراسان رضوي

۱۳۸۳- آب منطقه‌اي خراسان شمالي

۱۳۸۴- آب منطقه‌اي خراسان جنوبي

۱۳۸۵- شركت توسعه منابع آب و خاك سيستان

۱۳۸۶- آب منطقه اي آذربايجان غربي

۱۳۸۷- آب منطقه‌اي آذربايجان شرقي

۱۳۸۸- آب منطقه‌اي اردبيل

۱۳۸۹- آب منطقه اي سيستان و بلوچستان

۱۳۹۰- سازمان آب وبرق خوزستان

۱۳۹۱- آب منطقه‌اي خوزستان

۱۳۹۲- سازمان آب زنجان

۱۳۹۳- شركت بهره برداري وتوزيع آب گلستان

۱۳۹۴- شركت بهره برداري ازشبكه هاي آبياري وزهكشي زهره وجراحي

۱۳۹۵- شركت بهره برداري زاينده رود

۱۳۹۶- شركت بهره برداري مازنداران

۱۳۹۷- شركت بهره برداري گلستان

۱۳۹۸- شركت بهره برداري گيلان

۱۳۹۹- شركت بهره برداري بوشهر

۱۴۰۰- شركت بهره برداري فارس

۱۴۰۱- شركت بهره برداري وحدت(مهاباد)

۱۴۰۲- شركت بهره برداري زرينه رود

۱۴۰۳- شركت بهره برداري دشت مغان

۱۴۰۴- شركت بهره برداري كرخه و شاوور

۱۴۰۵- شركت بهره برداري گتوند

۱۴۰۶- شركت بهره برداري مارون بهبهان

۱۴۰۷- شركت بهره برداري ناحيه شمال خوزستان

۱۴۰۸- شركت بهره برداري ميناب رود

۱۴۰۹- شركت بهره برداري دشت قزوين

۱۴۱۰- شركت بهره برداري دشت گرمسار

۱۴۱۱- شركت بهره برداري دشت گلپايگان

۱۴۱۲- شركت بهره برداري تهران

۱۴۱۳- شركت بهره برداري دشت ساوه

۱۴۱۴- شركت بهره برداري عمران غرب

۱۴۱۵- شركت بهره برداري سد و نيروگاه شهيد عباسپور

۱۴۱۶- شركت بهره برداري سد و نيروگاه مسجد سليمان

۱۴۱۷- شركت بهره برداري سد و نيروگاه كرخه

۱۴۱۸- بهره برداري شبكه هاي آبياري جنوب شرق خوزستان

۱۴۱۹- شركت بهره برداري سد و نيروگاه دز

۱۴۲۰- شركت توليد وانتقال آب جنوب شرق

۱۴۲۱- فراب

۱۴۲۲- توزيع برق استان كهكيلويه وبويراحمد

۱۴۲۳- توزيع برق اهواز

۱۴۲۴- مديريت توليد برق زرگان

۱۴۲۵- مديريت توليد برق رامين

۱۴۲۶- بهره برداري شبكه هاي آبياري گنوند

۱۴۲۷- شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور(مهاب)

۱۴۲۸- آب و فاضلاب روستايي استان هرمزگان

۱۴۲۹- آب و فاضلاب روستايي استان مازندران

۱۴۳۰- آب و فاضلاب روستايي استان قزوين

۱۴۳۱- آب و فاضلاب روستايي استان خوزستان

۱۴۳۲- آب و فاضلاب روستايي استان گلستان

۱۴۳۳- آب و فاضلاب روستايي استان زنجان

۱۴۳۴- آب و فاضلاب روستايي استان سمنان

۱۴۳۵- آب و فاضلاب روستايي استان فارس

۱۴۳۶- آب و فاضلاب روستايي استان يزد

۱۴۳۷- آب و فاضلاب روستايي استان كهكيلويه و بوير احمد

۱۴۳۸- آب و فاضلاب روستايي استان آذربايجان غربي

۱۴۳۹- آب و فاضلاب روستايي استان كردستان

۱۴۴۰- آب و فاضلاب روستايي استان بوشهر

۱۴۴۱- آب و فاضلاب روستايي استان آذربايجان شرقي

۱۴۴۲- آب و فاضلاب روستايي استان چهارمحال و بختياري

۱۴۴۳- آب و فاضلاب روستايي استان مركزي

۱۴۴۴- آب و فاضلاب روستايي استان اصفهان

۱۴۴۵- آب و فاضلاب روستايي استان كرمان

۱۴۴۶- آب و فاضلاب روستايي استان سيستان و بلوچستان

۱۴۴۷- آب و فاضلاب روستايي استان قم

۱۴۴۸- آب و فاضلاب روستايي استان ايلام

۱۴۴۹- آب و فاضلاب روستايي استان خراسان رضوي

۱۴۵۰- آب و فاضلاب روستايي استان خراسان شمالي

۱۴۵۱- آب و فاضلاب روستايي استان خراسان جنوبي

۱۴۵۲- آب و فاضلاب روستايي استان كرمانشاه

۱۴۵۳- آب و فاضلاب روستايي استان تهران

۱۴۵۴- آب و فاضلاب روستايي استان لرستان

۱۴۵۵- آب و فاضلاب روستايي استان اردبيل

۱۴۵۶- آب و فاضلاب روستايي استان همدان

۱۴۵۷- آب و فاضلاب روستايي استان گيلان

۱۴۵۸- آب و فاضلاب استان لرستان

۱۴۵۹- آب و فاضلاب استان هرمزگان

۱۴۶۰- آب و فاضلاب استان همدان

۱۴۶۱- آب و فاضلاب استان يزد

۱۴۶۲- آب و فاضلاب استان خوزستان

۱۴۶۳- آب و فاضلاب استان خراسان رضوي

۱۴۶۴- آب و فاضلاب استان خراسان شمالي

۱۴۶۵- آب و فاضلاب استان خراسان جنوبي

۱۴۶۶- آب و فاضلاب استان ايلام

۱۴۶۷- آب و فاضلاب استان اردبيل

۱۴۶۸- آب و فاضلاب استان اصفهان

۱۴۶۹- آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختياري

۱۴۷۰- آب و فاضلاب استان گلستان

۱۴۷۱- آب و فاضلاب استان گيلان

۱۴۷۲- آب و فاضلاب استان آذربايجان شرقي

۱۴۷۳- آب و فاضلاب استان آذربايجان غربي

۱۴۷۴- آب و فاضلاب استان بوشهر

۱۴۷۵- آب و فاضلاب استان تهران

۱۴۷۶- آب و فاضلاب  استان كرمانشاه

۱۴۷۷- آب و فاضلاب استان مازندران

۱۴۷۸- آب و فاضلاب استان زنجان

۱۴۷۹- آب و فاضلاب استان سيستان وبلوچستان

۱۴۸۰- آب و فاضلاب استان سمنان

۱۴۸۱- آب و فاضلاب استان فارس

۱۴۸۲- آب و فاضلاب استان قزوين

۱۴۸۳- آب و فاضلاب استان قم

۱۴۸۴- آب و فاضلاب استان كهكيلويه و بوير احمد

۱۴۸۵- آب و فاضلاب  استان كردستان

۱۴۸۶- آب و فاضلاب  استان كرمان

۱۴۸۷- آب و فاضلاب  استان مركزي

۱۴۸۸- آب و فاضلاب  شهري كاشان

۱۴۸۹- آب و فاضلاب  شهري مشهد

۱۴۹۰- آب و فاضلاب  اهواز

۱۴۹۱- آب و فاضلاب  شيراز

            

برگهٔ قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40برگهٔ بعدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.