دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی

دستور جلسات مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی رکن اصلی نهاد قانون‌گذاری در کشور ایران است که وظیفه انحصاری وضع قانون و نظارت بر اجرای آن را در جمهوری اسلامی بر عهده دارد. در قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش از بازنگری نام این نهاد مجلس شورای ملی بوده ‌است. هر چند که در ۳۱ تیر ۱۳۵۹ نمایندگان مجلس این نهاد را «مجلس شورای اسلامی» نامگذاری کردند.

مصوبات مجلس شورای اسلامی اگر مورد تأیید شورای نگهبان قرار گیرند، برای اجرا به رییس جمهور ابلاغ می‌شوند. مجلس شورای اسلامی از سایر قوا مستقل است.

بر طبق اصل ۶۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به‌طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد. دوره نمایندگی در این مجلس چهار سال است که انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود، به‌طوری‌که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.

عده نمایندگان مجلس ۲۷۰ نفر است و از تاریخ همه‌پرسی سال ۱۳۶۸ پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آن‌ها حداکثر بیست نفر نماینده می‌تواند اضافه شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند. محدوده حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می‌کند.

در این بخش، دستور جلسات مجلس شورای اسلامی به صورت هفتگی آورده می‌شود.

دستور جلسات هفتگی مجلس شورای اسلامی دی

دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی (از ۲۲ تا ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۱)

دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی (از ۲۲ تا ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۱) الف) دستور هفتگی صحن علنی مجلس روزهای: یکشنبه ۲۳ مردادماه ۱۴۰۱ سه‌شنبه ۲۵ مردادماه ۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۶ مردادماه ۱۴۰۱  دانلود دستور هفتگی صحن ب) دستور جلسات کمیسیون‌های تخصصی از شنبه ۲۲ تا چهارشنبه ۲۶ مردادماه ۱۴۰۱  دانلود دستور هفتگی کمیسیون‌ها اهم دستور جلسات …

دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی (از ۲۲ تا ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۱) ادامه »

دستور هفتگی صحن و کمیسیون‌های مجلس لایحه رتبه بندی معلمان

دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی (از ۸ تا ۱۲ مردادماه ۱۴۰۱)

دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی (از ۸ تا ۱۲ مردادماه ۱۴۰۱) الف) دستور هفتگی صحن علنی مجلس روزهای: یکشنبه ۹ مردادماه ۱۴۰۱ سه‌شنبه ۱۱ مردادماه ۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۲ مردادماه ۱۴۰۱  دانلود دستور هفتگی صحن ب) دستور جلسات کمیسیون‌های تخصصی از شنبه ۸ تا چهارشنبه ۱۲ مردادماه ۱۴۰۱  دانلود دستور هفتگی کمیسیون‌ها

دستور هفتگی صحن و کمیسیون‌های مجلس لایحه رتبه بندی معلمان

بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت با حضور رییس سازمان اداری واستخدامی در دستور کار مجلس

شناسنامه قانون- بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت با حضور رییس سازمان اداری واستخدامی در دستور کار هفته آتی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی قرار دارد. دستور هفتگی صحن علنی و کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی در روزهای ۱ تا ۶ مرداد ماه ۱۴۰۱ الف) دستور هفتگی صحن علنی مجلس روزهای: یکشنبه ۲ مردادماه ۱۴۰۱ سه‌شنبه …

بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت با حضور رییس سازمان اداری واستخدامی در دستور کار مجلس ادامه »

دستور هفتگی صحن و کمیسیون‌های مجلس لایحه رتبه بندی معلمان

دستور هفتگی صحن علنی و کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی در روزهای ۲۵ و ۲۶ تیر

دستور هفتگی صحن علنی و کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی در روزهای ۲۵ و ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۱ الف) دستور هفتگی صحن علنی مجلس روزهای: شنبه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۱ یکشنبه ۲۶ تیرماه ۱۴۰۱ به گزارش شناسنامه قانون، دستور هفتگی مجلس در روزهای شنبه (۲۵ تیر) و یکشنبه (۲۶ تیر) اعلام شد که به شرح زیر …

دستور هفتگی صحن علنی و کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی در روزهای ۲۵ و ۲۶ تیر ادامه »

blank

دستور هفتگی مجلس هفته آتی/ طرح ساماندهی استخدام کارکنان در دستور کمیسیون اجتماعی

دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی (از ۱۸ تا ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۱)/ طرح ساماندهی استخدام کارکنان در دستور کمیسیون اجتماعی الف) دستور هفتگی صحن علنی مجلس روزهای: سه‌شنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۱ چهارشنبه۲۲ تیرماه ۱۴۰۱ ششش دانلود دستور هفتگی صحن ب) دستور جلسات کمیسیون‌های تخصصی دستور هفتگی از شنبه ۱۸ تا چهارشنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۱  دانلود دستور …

دستور هفتگی مجلس هفته آتی/ طرح ساماندهی استخدام کارکنان در دستور کمیسیون اجتماعی ادامه »

دستور هفتگی صحن و کمیسیون‌های مجلس لایحه رتبه بندی معلمان

دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی (از ۴ تا ۸ تیر ماه)/ طرح ساماندهی کارکنان دولت در دستور

دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی (از ۴ تا ۸ تیر ماه ۱۴۰۱) الف) دستور هفتگی صحن علنی مجلس روزهای: یکشنبه ۵ تیرماه ۱۴۰۱ سه‌شنبه ۷ تیرماه ۱۴۰۱ چهارشنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۱  دانلود دستور هفتگی صحن ب) دستور جلسات کمیسیون‌های تخصصی دستور هفتگی از شنبه ۴ تا چهارشنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۱  دانلود دستور هفتگی کمیسیون‌ها مشروح …

دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی (از ۴ تا ۸ تیر ماه)/ طرح ساماندهی کارکنان دولت در دستور ادامه »

دستور هفتگی صحن و کمیسیون‌های مجلس لایحه رتبه بندی معلمان

دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی (از ۲۸ خرداد تا ۱ تیرماه ۱۴۰۱)

دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی (از ۲۸ خرداد تا ۱ تیرماه ۱۴۰۱) الف) دستور هفتگی صحن علنی مجلس روزهای: یکشنبه ۲۹ خردادماه ۱۴۰۱ سه‌شنبه ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱ چهارشنبه ۱ تیرماه ۱۴۰۱  دانلود دستور هفتگی صحن ب) دستور جلسات کمیسیون‌های تخصصی دستور هفتگی از شنبه ۲۸ خرداد تا چهارشنبه ۱ تیرماه ۱۴۰۱  دانلود دستور هفتگی کمیسیون‌ها …

دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی (از ۲۸ خرداد تا ۱ تیرماه ۱۴۰۱) ادامه »

دستور جلسات هفتگی مجلس شورای اسلامی دی

دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی (از ۸ تا ۱۲ مردادماه ۱۴۰۱)

دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی (از ۸ تا ۱۲ مردادماه ۱۴۰۱) الف) دستور هفتگی صحن علنی مجلس روزهای: یکشنبه ۹ مردادماه ۱۴۰۱ سه‌شنبه ۱۱ مردادماه ۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۲ مردادماه ۱۴۰۱  دانلود دستور هفتگی صحن ب) دستور جلسات کمیسیون‌های تخصصی از شنبه ۸ تا چهارشنبه ۱۲ مردادماه ۱۴۰۱  دانلود دستور هفتگی کمیسیون‌ها

دستور هفتگی صحن و کمیسیون‌های مجلس لایحه رتبه بندی معلمان

طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت (نسخه جایگزین) در دستور مجلس (از ۱ تا ۴ خرداد ۱۴۰۱)

طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت (نسخه جایگزین) در دستور مجلس کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی (از ۱ تا ۴ خرداد ۱۴۰۱) قرار گرفت. دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی (از ۲۴ تا ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱) الف) دستور هفتگی صحن علنی مجلس روزهای: یکشنبه ۱ خردادماه ۱۴۰۱ سه‌شنبه ۳ خردادماه ۱۴۰۱ چهارشنبه ۴ خردادماه ۱۴۰۱ …

طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت (نسخه جایگزین) در دستور مجلس (از ۱ تا ۴ خرداد ۱۴۰۱) ادامه »

دستور جلسات هفتگی مجلس شورای اسلامی دی

دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی (از ۲۴ تا ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱)

دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی (از ۲۴ تا ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱) الف) دستور هفتگی صحن علنی مجلس روزهای: یکشنبه ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ سه‌شنبه ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ (یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه) لغایت (چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه) به شرح ذیل اعلام شد؛ ادامه …

دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی (از ۲۴ تا ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱) ادامه »

دستور هفتگی صحن و کمیسیون‌های مجلس لایحه رتبه بندی معلمان

دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی (از ۱۷ تا ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱)

دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی (از ۱۷ تا ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱) الف) دستور هفتگی صحن علنی مجلس روزهای: شنبه ۱۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ سه‌شنبه ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ دستور کار هفتگی صحن علنی هفته آینده در روزهای یکشنبه (۱۸ اردیبهشت)، سه شنبه (۲۰ اردیبهشت) و چهارشنبه (۲۱ اردیبهشت) به شرح زیر است: …

دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی (از ۱۷ تا ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱) ادامه »

دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی

دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی (از 10 تا 11 اردیبهشت ماه 1401)

دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی (از ۱۰ تا ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱) الف) دستور هفتگی صحن علنی مجلس روزهای: شنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱  دانلود دستور هفتگی صحن ب) دستور جلسات کمیسیون‌های تخصصی از شنبه ۱۰ تا یکشنبه ۱۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ دانلود دستور جلسات کمیسیون‌ها مشروح دستور جلسات صحن …

دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی (از 10 تا 11 اردیبهشت ماه 1401) ادامه »

دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی

دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی (از ۲۷ تا ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۱)

دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی (از ۲۷ تا ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۱) الف) دستور هفتگی صحن علنی مجلس روزهای: یکشنبه ۲۸ فروردین‌ماه ۱۴۰۱ دوشنبه ۲۹ فروردین‌ماه ۱۴۰۱ سه‌شنبه ۳۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۱  دانلود دستور هفتگی صحن ب) دستور جلسات کمیسیون‌های تخصصی از شنبه ۲۷ تا سه‌شنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۱ دانلود دستور جلسات کمیسیون‌ها مشروح دستور …

دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی (از ۲۷ تا ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۱) ادامه »

دستور هفتگی صحن و کمیسیون‌های مجلس لایحه رتبه بندی معلمان

دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی (از ۲۰ تا ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۰)

دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی (از ۲۰ تا ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۰) الف) دستور هفتگی صحن علنی مجلس روزهای: یکشنبه ۲۱ فروردین‌ماه ۱۴۰۰ سه‌شنبه ۲۳ فروردین‌ماه ۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۴ فروردین‌ماه ۱۴۰۰  دانلود دستور هفتگی صحن ب) دستور جلسات کمیسیون‌های تخصصی از شنبه ۲۰ تا چهارشنبه ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۰ دانلود دستور جلسات کمیسیون

دستور هفتگی صحن و کمیسیون‌های مجلس لایحه رتبه بندی معلمان

دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی (از دوشنبه ۱۵ تا چهارشنبه ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۱)

دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی (از دوشنبه ۱۵ تا چهارشنبه ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۱) الف- دستور جلسات صحن علنی مجلس دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ (دوشنبه ۱۵ فروردین ماه) لغایت (چهارشنبه ۱۷ فروردین ماه) به شرح ذیل اعلام شد؛ گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در خصوص طرح اصلاح موادی از …

دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی (از دوشنبه ۱۵ تا چهارشنبه ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۱) ادامه »