حق بیمه و بازنشستگی

قانون دستورالعمل جامع سوابق پرداخت حق بیمه

قانون نقل و انتقال سوابق بيمه یا بازنشستگی بين صندوق‌های بازنشستگی و تجميع سوابق بيمه‌ای اشخاص

قانون نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بين صندوق‌های بازنشستگی و تجميع سوابق بيمه‌ای اشخاص گزارش شور دوم تاريخ: ۱۴۰۱/۴/۱۲ گزارش كميسيون اجتماعی به مجلس شوراي اسلامی طرح قانون نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشسنگی که شور اول آن در جلسه مورخ ۶/۱۱/۱۴۰۰ به‌تصویب مجلس شورای اسلامی رسید جهت بررسی …

قانون نقل و انتقال سوابق بيمه یا بازنشستگی بين صندوق‌های بازنشستگی و تجميع سوابق بيمه‌ای اشخاص ادامه »

انتقال کسور حق بیمه یا بازنشستگی

ارسال فرم واریز کسور بازنشستگی و فایل اطلاعات شاغلین حداکثر تا پانزدهم هر ماه

ارسال فرم واریز کسور بازنشستگی و فایل اطلاعات شاغلین حداکثر تا پانزدهم هر ماه توسط دستگاه اجرایی (بخشنامه شماره ۱۸۹۷۹۱/۵۳ مورخ ۱۲/۱۱/۱۴۰۰ خزانه‌داری کل کشور) ذیحساب و مدیر کل محترم امور مالی به پیوست تصویر نامه شماره ۱۵۴۵۸/ص/۲۱۰ مورخ ۲۰/۱۰/۱۴۰۰ مدیر عامل محترم صندوق بازنشستگی کشوری ارسال می‌گردد. به منظور تسریع در روند صدور احکام …

ارسال فرم واریز کسور بازنشستگی و فایل اطلاعات شاغلین حداکثر تا پانزدهم هر ماه ادامه »

سابقه بیمه‌پردازی که تلفیقی از سوابق خدمت دولتی و غیردولتی باشد ملاک بازنشستگی نیست- پاداش بازنشستگی ۱۴۰۱ سنوات ارفاقی طرح جامع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان ۱۴۰۱

سی سال سابقه بیمه‌پردازی که تلفیقی از سوابق خدمت دولتی و غیردولتی باشد ملاک بازنشستگی نیست

اطلاق بخشنامه بازنشستگی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان چهارمحال و بختیاری در مواردی که کارمند دارای سی سال سابقه بیمه‌پردازی است، ولی سوابق خدمت وی تماماً دولتی نبوده و تلفیقی از سوابق دولتی و غیردولتی است ابطال شد (دادنامه شماره ۲۳۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ هیئت عمومی دیوان …

سی سال سابقه بیمه‌پردازی که تلفیقی از سوابق خدمت دولتی و غیردولتی باشد ملاک بازنشستگی نیست ادامه »

رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

عدم ابطال بخشنامه آموزش و پرورش در خصوص بازنشستگی پیش از موعد سال ۱۳۹۹- ۱۴۰۰

عدم ابطال بخشنامه عدم امکان بازنشستگی پیش از موعد در سال ۱۳۹۹- ۱۴۰۰ (دادنامه شماره ۱۱۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری) شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۰۴ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری * شماره پرونده : ۹۹۰۰۷۳۷ * طرف شکایت : اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان *شاکی:خانم مرضیه شریعت * …

عدم ابطال بخشنامه آموزش و پرورش در خصوص بازنشستگی پیش از موعد سال ۱۳۹۹- ۱۴۰۰ ادامه »

رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

تکلیف صندوق بازنشستگی به اِعمال مقررات قانون تأمین اجتماعی در شرکت های واگذارشده

رای شماره ۲۳۶۰ دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای «الف» و «ج» بخشنامه شماره ۱۷۳۴۵ /ص /۱۳۶۶-۲۳ /۱۱ /۱۳۹۰ صندوق بازنشستگی کشوری و ابطال تصمیم جلسه مورخ ۱ /۱۱ /۱۳۹۰ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ناظر بر آن موضوع: تکلیف صندوق بازنشستگی کشوری نسبت به اِعمال مقررات قانون تأمین اجتماعی در شرکت های …

تکلیف صندوق بازنشستگی به اِعمال مقررات قانون تأمین اجتماعی در شرکت های واگذارشده ادامه »

رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی در خصوص احتساب مدت زمان مأموریت آموزشی به عنوان سابقه خدمت از لحاظ بازنشستگی

مدت زمان مأموریت آموزشی کارکنانی که قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به تحصیل اشتغال داشته اند در صورتی که حق بیمه بازنشستگی ایام مذکور به صتدوق بازنشستگی مربوطه واریز گردیده باشد جزو سابقه خدمت از لحاظ بازنشستگی محسوب می‌گردد شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۲۲ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ شماره پرونده : هـ ع؍ ۰۰۰۱۰۱۳ شاکی : …

رأی در خصوص احتساب مدت زمان مأموریت آموزشی به عنوان سابقه خدمت از لحاظ بازنشستگی ادامه »

احتساب اضافه کار در حقوق بازنشستگی

رأی وحدت رویه در خصوص الزام به اصلاح حکم بازنشستگی با توجه به پرداخت حق بیمه اضافه کار

اعلام تعارض الزام به اصلاح حکم بازنشستگی با توجه به پرداخت حق بیمه ایام اضافه کار و استحقاق دریافت مابه‌التفاوت ناشی از اعمال آن در مستمری بازنشستگی (رأی شماره ۱۰۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۲۵ شماره دادنامه: ۱۰۸۴ شماره پرونده: ۹۹۰۱۱۱۷ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام‌کننده تعارض: …

رأی وحدت رویه در خصوص الزام به اصلاح حکم بازنشستگی با توجه به پرداخت حق بیمه اضافه کار ادامه »

بازنشستگی پیش از موعد پرستاران اولویت جذب قراردادی

گزارش تعیین سن در بازنشستگی پیش از موعد پرستاران و مشاغل سخت و زیان‌آور

بازنشستگی پیش از موعد پرستاران اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره: «طرح استفساریه تبصره «۱» ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری» مقدمه قانونگذار به‌منظور حمایت از افراد شاغل در «مشاغل سخت و زیان‌آور»، درخصوص بازنشستگی این افراد امتیازاتی ازجمله استفاده از سنوات ارفاقی در بازنشستگی (بازنشستگی پیش از موعد) قائل شده است. طبیعتاً با توجه …

گزارش تعیین سن در بازنشستگی پیش از موعد پرستاران و مشاغل سخت و زیان‌آور ادامه »

آیین نامه اجرایی ماده ۱۰۲ قانون استخدام کشوری موضوع: برقراری حقوق بازنشستگی

آیین نامه اجرایی ماده ۱۰۲ قانون استخدام کشوری موضوع: برقراری حقوق بازنشستگی (مصوب ۲۶/۲/۱۳۶۶ شورای امور اداری و استخدامی کشور) فصل اول- ترتیب اجراء و تشریفات و برقراری حقوق بازنشستگی ماده ۱- مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمینی که مشمول مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون مزبور می‌باشند در مواردی که طبق مقررات …

آیین نامه اجرایی ماده ۱۰۲ قانون استخدام کشوری موضوع: برقراری حقوق بازنشستگی ادامه »

انتقال کسور حق بیمه یا بازنشستگی

محاسبه و اخذ وجوه ناشی از انتقال کسور بازنشستگی قانونی است

قانونی بودن اقدامات سازمان بازنشستگی کشوری در محاسبه و اخذ وجوه ناشی از انتقال کسور بازنشستگی و غیرموجه بودن استدلال عدم اطلاع‌رسانی دستگاه متبوع مستخدمان درخصوص نحوه انتقال کسور بازنشستگی (رأی شماره ۱۲۰۳ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۱۵ شماره دادنامه: ۱۲۰۳ شماره پرونده: ۹۹۰۱۹۲۳ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت …

محاسبه و اخذ وجوه ناشی از انتقال کسور بازنشستگی قانونی است ادامه »

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر

اساسنامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر

اساسنامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر (بخشنامه شماره ۸۱۹۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) سازمان برنامه و بودجه کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت راه و شهرسازی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- وزارت آموزش و پرورش- وزارت جهاد کشاورزی کمیته …

اساسنامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر ادامه »

امکان بازنشسته کردن کارکنان با حداقل ۶۰ سال سن و حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت

بازنشستگی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به استناد بند ب ماده ۱۰۳ قانون مذکور با دارا بودن «حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت با بیست و پنج روز حقوق» جزء اختیارات دستگاه اجرایی می باشد و مقید به شرط دیگری نیست. کلاسه پرونده: ۰۰۰۰۵۷۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۷۹ تاریخ …

امکان بازنشسته کردن کارکنان با حداقل ۶۰ سال سن و حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت ادامه »

نقل و انتقال کسورات و حق بیمه در زمان قطع رابطه استخدامی و دریافت کسورات بازنشستگی

در صورتی که رابطه استخدامی شخص با دستگاه متبوعش قطع شده و کسورات بازنشستگی را دریافت کرده باشد، نقل و انتقال کسورات و حق بیمه موضوعاً منتفی است (دادنامه شماره ۷۵/۳۱۵ مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۱۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری) کلاسه پرونده: ۷۵۰۰۲۴۵ شماره دادنامه: ۷۵/۳۱۵ تاریخ دادنامه: ۱۳۷۵/۱۲/۱۱ شاکی: خانم مریم رحمتی گرگانی طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی …

نقل و انتقال کسورات و حق بیمه در زمان قطع رابطه استخدامی و دریافت کسورات بازنشستگی ادامه »

تکلیف دستگاه‌های اجرایی به ارائه امکانات رفاهی به بازنشستگان، موظفین و مستمری‌بگیران

تکلیف دستگاه‌های اجرایی به ارائه امکانات رفاهی نقدی و غیرنقدی به بازنشستگان، موظفین و مستمری‌بگیران (بخشنامه شماره ۱۳۳۰۳۶ مورخ ۲۶/۳/۱۴۰۰ سازمان برنامه و بودجه کشور) کلیه دستگاه های اجرایی با سلام و احترام؛ در اجرای تبصره (۲) ماده (۷) و ماده (۱۸) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع تصویبنامه شماره ۱۰۶۷۴/ت۵۸۶۸۰هـ مورخ …

تکلیف دستگاه‌های اجرایی به ارائه امکانات رفاهی به بازنشستگان، موظفین و مستمری‌بگیران ادامه »

رأی در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی جهت اعمال فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار اعضاء غیرهیأت علمی دانشگاه‌ها

صدور رأی وحدت رویه در رسیدگی به دادخواست اشخاص به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی جهت اعمال فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار اعضاء غیر هیأت علمی دانشگاه‌ها (دادنامه شماره ۷۵ مورخ ۱۷/۱/۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری) تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱/۱۷ شماره دادنامه: ۷۵ شماره پرونده: ۹۹۰۱۷۵۳ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام‌کننده تعارض: آقای …

رأی در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی جهت اعمال فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار اعضاء غیرهیأت علمی دانشگاه‌ها ادامه »