چاپ

قانون تشکیل استان اصفهان شمالی (در مرحله ارائه طرح)

در جلسه علني امروز دوشنبه (20اسفند)، طرح تشکیل استان اصفهان شمالی به شرح زير اعلام وصول شد:

مقدمه (دلایل توجیهی):

استان‌های بزرگ مقیاس کشور به دلیل وسعت جغرافیایی و تعدد زیاد شهرستان‌ها دچار یک ناکارآمدی در عملکرد است و در نتیجه آن نارضایتی مردمی و کاهش سطح رفاه اجتماعی و کندی توسعه منطقه‌ای بروز می‌کند. بوروکراسی و تمرکز امور در مرکز استان و فاصله زیاد شهرستان تا مرکز استان موجب می‌شود هزینه اجرای امور افزایش یافته و ترددهای فراوان برای پیگیری امور و دریافت مجوزها موجب خسارت مالی و جانی شود. لذا با توجه به مجموع این دلایل و به جهت حذف عارض ناشی از نارضایتی‌های مردمی و بوروکراسی‌های پیچیده و مایوس‌کننده اداری و همچنین تقویت انسجام اجتماعی و افزایش مشارکت مردمی در عرصه رشد و آبادانی منطقه‌ای طرح ذیل پیشنهاد می‌شود:

طرح تشکیل استان اصفهان شمالی

ماده واحده- نظر به وسعت جغرافیایی و تعدد زیاد شهرستان‌های استان اصفهان و مسافت بین شهرستان‌ها با مرکز استان و طولانی‌شدن فرآیند تصمیم‌گیری و بوروکراسی خسته‌کننده اداری در استان و عدم رضایت مردمی در پیگیری کارها و هزینه‌های زیاد تردد شهرستان‌های شمال استان برای مراجعه به مرکز استان و نظر به موقعیت و شرایط حاکم بر اوضاع اجتماعی و فرهنگی منطقه شمال استان اصفهان، تشکیل استانی مرکب از شهرستان‌های کاشان، آران و بیدگل، نطنز، اردستان، گلپایگان، خوانسار، خور و بیابانک و نایین پیشنهاد می‌شود.

لذا با توجه به ضرورت تشکیل این استان که می‌تواند خدمات ارزشمندی را به نظام جمهوری اسلامی و مردم عزیز منطقه شمال استان ارائه کندف نسبت به طرح موضوع اقدام لازم به عمل آید.