1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.33 امتیاز(6 رای)

تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 1397 (تصویبنامه شماره 13863/ت55303هـ مورخ 11/2/1397 هیأت وزیران)

هیئت وزیران در جلسه 29/1/1397 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد ماده (9) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور -مصوب 1395 تصویب کرد:

1- تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 1397 به شرح زیر تعیین می شود:

 مشاهده و دانلود متن کامل مصوبه

 

مطالب مرتبط:

- تعرفه های خدمات تشخیصی درمانی در بخش خیریه سال 1397

- تعرفه های خدمات تشخیصی درمانی در بخش خصوصی سال 1397

- تعرفه های خدمات تشخیصی درمانی در بخش عمومی غیردولتی سال 1397

Share

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.