ابلاغ دوره های آموزشی توسعه شایستگی عمومی مدیران حرفه‌ای (بخشنامه شماره 13/70 مورخ 7/3/1399 وزارت آموزش و پرورش)

اداره کل آموزش و پرورش استان..

معاونت/ سازمان/ مرکز/ دفتر/ اداره کل...

باسلام و احترام

در اجرای مفاد بند 9-2 بخشنامه شماره 1657363 مورخ 4/11/96 سازمان اداری و استخدامی کشور، موضوع دستورالعمل نحوه ارزیابی و توسعه شایستگی عمومی مدیران حرفه ای، تصویر نامه شماره 811/1 مورخ 16/2/99 مرکز آموزش مدیریت دولتی به انضمام ضمائم پیوست ارسال می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید؛ ضمن اطلاع رسانی به کارکنان، اقدام لازم را معمول دارند. در ضمن لازم به ذکر است هزینه شرکت در دوره، اسکان و تهیه غذا بر عهده داوطلبان است.

دوره‌های توسعه شایستگی عمومی مدیران سال 99

علی الهیار ترکمن- معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش