دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی

 

الف) دستور نشست علنی مجلس

روزهای:

یکشنبه ۲۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰

سه‌شنبه ۲۸ اردببهشت‌ماه ۱۴۰۰

 دانلود دستور جلسات صحن

 ب) دستور جلسات کمیسیون‌های تخصصی

از یکشنبه ۲۶ فروردین تا چهارشنبه ۲۹ فروردین

 دانلود دستور جلسات کمیسیون