دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی

الف) دستور نشست علنی مجلس

روزهای:

یکشنبه ۲۱/۱۰/۱۳۹۹

سه‌شنبه ۲۳/۱۰/۱۳۹۹

چهارشنبه ۲۴/۱۰/۱۳۹۹

 

 دستور جلسات صحن

ب) دستور جلسات کمیسیون‌های مجلس

 دستور جلسات کمیسیون