تعیین قیمت دیه کامله در ماه‌های غیر حرام از ابتدای سال 1396 (بخشنامه شماره 100/67813/9000 مورخ 15/12/1395 رییس قوه قضاییه)

بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور

در اجرای ماده 524 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 و با توجه به بررسی های بعمل آمده، قیمت دیه کامله در ماه های غیرحرام از ابتدای سال 1396، مبلغ دو میلیارد و یکصد میلیون ریال تعیین می گردد.

صادق آملی لاریجانی- رییس قوه قضاییه