دستورالعمل تهیه و تنظیم "سند اجرایی بودجه" دستگاه‌های اجرایی بودجه و فهرست دستگاه‌های سیاست‌گذار (پیوست شماره 3 بخشنامه بودجه 99)

 دانلود در فایل پی‌دی‌اف

 

مطالب مرتبط:

- بخشنامه بودجه سال 1399 کل کشور