الحاق ماده (۱۳) به آیین‌نامه اجرایی بند (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور (تصويبنامه شماره ۱۷۵۱۴۴/ت۵۰۰۷۴هـ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۲ هيأت وزيران)

وزارت نیرو - وزارت نفت - وزارت امور اقتصادی و دارایی

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۶/۱۱/۱۳۹۲ به پیشنهاد وزارتخانه‌های نیرو، نفت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور تصویب نمود:

متن زیر به عنوان ماده (۱۳) به آیین‌نامه اجرایی بند (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۶۴۱۸/ت۴۹۷۱۲هـ مورخ ۱۲/۸/۱۳۹۲ الحاق می‌گردد:

ماده ۱۳- وزارت نیرو موظف است پس از انعقاد هر قرارداد، نسخه‌ای از آن را به‌منظور برقراری انضباط مالی در بودجه عمومی دولت و پیش‌بینی تعهدات ذی‌ربط در لوایح بودجه سالانه کشور به معاونت ارسال نماید.

معاون اول رئیس جمهور- اسحاق جهانگیری

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع قانون بودجه سال ۱۳۹۲ بخوانید!

ابطال ماده 6 آیین نامه اجرایی بند 95 قانون بودجه سال 92 مبنی بر معادل سازی میزان شهریه افراد مشمول شامل ایثارگران، حافظان کل قرآن کریم و قاریان ممتاز کشوری و مشمولان بند ک ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه در دانشگاه غیردولتی با شهریه دانشگاه آزاد

اصلاح آیین‌نامه‌های اجرایی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم و بند (۴۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور (تصویبنامه ۱۳۶۵۹۰/ت۵۰۹۷۶هـ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۳)

نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه هیأت وزیران به شماره ۲۲۶۳۷/ت۵۰۲۲۹هـ مورخ ۳/۳/۱۳۹۳، موضوع: «خارج از شمول کردن سازمان گسترش و نوسازی از بند (۱۱ـ۲۷) بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۲» (نامه شماره۶۵۱۵۸هـ/ب مورخ ۲۳/۹/۱۳۹۳ هیأت وزیران)

فراخوان جمع آوری گزارش عملکرد پروژه های عرانی ملی دوازه ماهه سال 1392 (بخشنامه شماره 128387 مورخ 24/12/1392 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور)

ساز و كار اجرايي بند (۱۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور (نامه شماره ۲۱۲۳۵۴/۵۶ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ معاون نظارت مالي و خزانه دار كل كشور)

اصلاح بند (۱۶) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور (تصويبنامه شماره۱۸۶۸۸۱/ت۵۰۲۳۸هـ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۲ هيأت وزيران)

اصلاح تبصره (۲) ماده (۵) آئین‌نامه اجرایی بند (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور (مصوبه شماره ۱۸۵۴۳۳/ت۵۰۲۵۰هـ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۲ هيأت وزيران)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -