ماده ۱- تعاریف:

- بنیاد تعاون: بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان کشور

- مددجو: کلیه افرادی که براساس تصمیم مراجع ذی‌صلاح قانونی در زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها، کانون‌های اصلاح و تربیت و مراکز اقدامات تأمینی و مؤسسات وابسته به سازمان زندان‌ها نگهداری می‌شوند و نیز محکومان آزاد شده‌ای که به مراکز مراقبت بعد از خروج معرفی شده‌اند و حسب اعلام خود آنان یا مدیران واحدهای ذی‌ربط سازمان زندان‌ها، نیاز به رسیدگی، مساعدت یا مراقبت دارند.

- کمک: ارائه کلیه خدمات حمایتی که از طریق وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی اعطا می‌شود.

- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

- سازمان زندان‌ها: سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور.

- بانک عامل: بانک‌های عامل دولتی که توسط بانک مرکزی تعیین می‌گردند.

ماده ۲- بنیاد تعاون مکلف است تسهیلات قرض‌الحسنه دریافتی را در راستای اشتغال مددجویان به شرح زیر مصرف نماید:

الف- ایجاد و خرید شهرک‌های صنعتی، کشاورزی و دامداری موضوع بند ۸۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۱.

ب- بازسازی، نوسازی و تجهیز مجتمع کشاورزی، دامداری و صنایعی که به منظور ایجاد اشت-غال برای مددجویان در اختیار بنیاد تعاون قرار گرفته و یا می‌گیرد.

ماده ۳- بنیاد تع-اون از محل اموال و دارایی‌های موجود و یا قابل تحصیل در آینده می‌تواند بازپرداخت تسهیلات دریافتی موضوع بندهای الف و ب ماده ۲ را تضمین نماید.

ماده ۴- بنیاد تعاون موظّف است با همکاری بانک‌های عامل در جهت دریافت تسهیلات برای طرح‌های مطروحة بنیاد، به نحو مقتضی تضمین لازم جهت تسهیلات دریافتی را به بانک‌های عامل ارائه نماید.

ماده ۵ - استناداً به بند ۸۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ بانک‌های عامل برای پرداخت تسهیلات صرفاً مجاز به مطالبه تضمین لازم برای بازپرداخت آن می‌باشند و پس از ارائه تضمین باید فوراً نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.

ماده ۶ - بنیاد تعاون در راستای بند ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ به منظور تحقق بند ۸۱، برای دریافت تسهیلات مورد نیاز در امور زیربنایی آب، خاک و آبیاری تحت فشار همکاری وزارت جهاد کشاورزی اقدام لازم را بعمل خواهد آورد.

ماده ۷- بنیاد تعاون با همکاری وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاههای اجرایی ذی‌ربط جهت تأمین و احداث راه، گاز، تلفن و شبکه‌های آب و برق واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی مورد نظر اقدام خواهد نمود.

ماده ۸ - بنیاد تعاون می‌تواند کلیه کمک‌‌های وزارتخانه‌ها و دستگاه اجرایی کشور را در راستای اهداف خود و بند ۸۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ بپذیرد.

ماده ۹- این آئین‌نامه به استناد بند ۸۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، بنا به پیشنهاد بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان کشور مشتمل بر ۹ ماده در تاریخ ۲۳/۹/۱۳۹۱ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

رئیس قوه قضاییه - صادق لاریجانی

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع قانون بودجه سال 1391 بخوانید!

اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور (تصویبنامه شماره ۱۳۶۵۹۷/ت۵۰۹۷۶هـ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ هیأت وزیران)

ارائه اطلاعات عملکرد قانون بودجه سال 1391 در سامانه عملکرد اعتبارات هزینه ای ملی (بخشنامه شماره 57065 مورخ 02/07/1392 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور)

پرداخت حقوق و مزایا از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور (مصوبه شماره ۴۸۱۱۶/ت۴۸۲۸۴هـ مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۲ هيأت وزيران)

آیین‌نامه اجرایی بند (۱۰۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور

جمع‌آوري گزارش عملكرد پروژه‌هاي عمراني ملي نه ماه سال ۱۳۹۱ موضوع ماده ۳۵ قانون برنامه و بودجه(بخشنامه شماره ۸۱۸۶۰/۲۰ مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۱ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور)

كاهش اعتبارات مصوب دستگاه‌هاي اجرايي ملي، استاني، رديف‌هاي متفرقه و تملك دارايي‌هاي مالي دستگاه‌هاي اجرايي در سال ۱۳۹۱ (تصويب‌نامه شماره ۲۰۴۴۳۸/ت۴۸۴۷۳هـ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ هيأت وزيران)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -