شناسنامه شغل (قانون مدیریت خدمات کشوری)

شناسنامه شغل (شرح شغل)

یکی از نتایج جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات شغلی تهیه شناسنامه شغل است.شناسنامه شغل که جزء مدارک طرح طبقه بندی مشاغل است ، سندی است که حاوی اطلاعات لازم درباره شغل بوده و موارد ذیل می بایستی در آن درج شود : 

شرح شغل

الف – عنوان شغل ، که یک لفظ توصیفی است و با استفاده از عناوین متداول و متعارف انتخاب می شود و معرف وجه بیرونی شغل است.

ب – تعریف شغل ، که شمای کلی از وظایف و مسئولیت های شغل را به دست می دهد و احیانا جایگاه آن را در سلسه مراتب سازمانی معرفی می کند.

ج – شرایط احراز شغل ، که شرط لازم برای تصدی شغل از نظر تحصیل و تجربه مشخص می کند.

د – شرح وظایف جاری (روزانه) و ادواری (هفتگی ، ماهانه و سالانه و …) که بیانگر وظایف و مسئولیت های شغلی است که شاغل برعهده دارد. به بیان دیگر می توان گفت که تعریف شغل در شرح وظایف شغل به عناصر و تعاریف عینی تر تجزیه می شود.

ه – شرح مهارت و توانایی های مورد نیاز برای تصدی شغل ، که علاوه بر شرایط احراز بصورت شروط ثانویه برای تصدی شغل پیش بینی می شوند و توانایی ها و مهارت های لازم را برای تصدی مشاغل مشخص می کنند. این شرح مهارت ها و توانایی ها در صورتی که دقیق و کارشناسانه تهیه شده باشند بعدا می توانند ملاک بسیار خوبی برای مدیریت در زمینه های ارتقاء ، استخدام و برنامه ریزی آموزشی قرار گیرند.

واژه تعریف اصلی
کارشناس امور فرهنگی
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

مشاغل عمومی رسته آموزشی و فرهنگی

عنوان شغل‌: کارشناس امور فرهنگی

تعریف‌:

این شغل در برگیرنده پست‌هایی است که متصدیان آنها انجام امور مربوط به برقراری و توسعه روابط فرهنگی، هنری و شناساندن جنبه‌های مختلف فرهنگ و تمدن ایران به کشورهای مختلف، بررسی برنامه‌های یونسکو در زمینه‌های مختلف علوم، برقراری ارتباط با سازمان‌ها و مراکز علمی، فرهنگی و آموزشی کشور جهت کسب اطلاعات لازم یا طرح‌ریزی، هماهنگی، اجرا و سرپرستی فعالیت‌های فوق را عهده‌دار می‌باشند.

کارشناس امور شوراها و شهرداری‌ها
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس امور شوراها و شهرداری‌ها

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آن عهده‌دار مطالعه، بررسی و انجام اقدامات لازم در خصوص الف) امور مربوط به تعامل مستمر با شوراها در جهت بررسی و شناخت نیازها و نارسایی‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و امور رفاهی و برطرف نمودن آن‌ها، نیازسنجی آموزشی شوراهاو هیئت‌های حل اختلاف و ارائه برنامه‌های آموزشی بر اساس مأموریت‌های مصوب و نیز انجام سایر امور مربوط به شوراهای شهر و روستا و ب) امور مرتبط با تعیین شرایط قیمت ممیزی مناطق و مستحدثات شهرها، منابع درآمد شهرداری‌ها، تنظیم تعرفه و برقراری عوارض مناطق گوناگون و ایجاد و تقویت اتحادیه‌های مرتبط با امور شهری در جهت بهبود وضعیت خدمت‌رسانی شهرداری‌ها می‌باشند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

کارشناس امور شرکت های دولتی
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس امور شرکت های دولتی

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت هایی است که متصدیان ان عهده دار مطالعه، بررسی، تجزیه و تحلیل اطلاعات و تنظیم و ارائه گزارش های مرتبط با عملکرد شرکت های دولتی اعم از بانک ها، بیمه ها و صندوق ها و نیز موارد مطروحه در مجامع عمومی شرکت های دولتی می باشند. این شغل حسب پست مورد تصدی می تواند متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

کارشناس امور سخت افزار رایانه
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

مشاغل عمومی رسته فن آوری اطلاعات

عنوان شغل‌: کارشناس امور سخت افزار رایانه

تعریف‌:

این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت کلی مقام مافوق انجام امور مربوط به نصب و راه اندازی، پشتیبانی و عیب یابی سخت افزاری رایانه‌ها و دستگاه‌های جانبی و در صورت لزوم جمع نمودن رایانه‌ها را به عهده‌دارند و یا سرپرستی و هماهنگی فعالیت‌های مذکور را دارا می‌باشند.

 

کارشناس امور رفاه اجتماعی
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس امور رفاه اجتماعی

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آن عهده دار انجام مطالعه، برنامه ریزی، اقدام و نظارت در زمینه ارائه خدمات حمایتی و رفاهی به اقشار گوناگون جامعه و ارزیابی مسائل و نیازهای خاص هر گروه به منظور ریشه کن ساختن فقر و محرومیت، تأمین عدالت اجتماعی، بهبود رفاه عمومی و تقویت بنیان‌های اقتصادی جوامع هدف می‌باشند. این شغل می تواند حسب پست مورد تصدی متضمن سطوح مدیریتی نیز باشد.

کارشناس امور راهداری
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس امور راهداری

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آن عهده‌دار امور مطالعاتی، برنامه‌ریزی، هماهنگی، نظارت، سرپرستی و مدیریت بر انجام فعالیت‌های عمومی و همچنین مدیریت ساخت، نگهداری و توسعه ساختمان‌های راهداری، انبارهای شن و نمک 

کارشناس امور دینی بقاع متبرکه
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس امور دینی بقاع متبرکه

تعریف:

این عنوان دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که حسب مورد متصدیان آن‌ها امور مربوط به سرپرستی، برنامه‌ریزی، نظارت و اجرای فعالیت‌های مربوط به بقاع متبرکه، اماکن مذهبی و زیارتی را عهده‌دار می‌باشند.

کارشناس امور دریایی
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس امور دریایی

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آن عهده دار پژوهش، برنامه‌ریزی، اقدام و نظارت در زمینه امور مربوط به عملیات‌های دریایی، هیدروگرافی و تهیه نقشه‌های دریایی، ارزیابی و ارتقاء دانش فنی دریانوردان و صدور گواهی‌نامه‌های تخصصی مربوطه می‌باشند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

اهم وظایف و مسئولیت‌ها

- پژوهش و برنامه‌ریزی در خصوص نحوه ارائه انواع خدمات دریایی و انجام عملیات‌های مربوطه و بهبود مستمر آن‌ها

- بررسی و اجرای مفاد قراردادها، مقاوله‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های مرتبط با امور دریایی و دریانوردی

کارشناس امور خیریه
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل:‌ کارشناس امور خیریه

تعریف: این عنوان دربرگیرنده پست‌های سازمانی استکه متصدیان آنها سرپرستی، برنامه‌ریزی و نظارت بر عملکرد کلیه مؤسسات خیریه تحت مسئولیت و اجرای امینانه تمامی نیات اجتماعی واقفین را عهده‌دار می‌باشند.

کارشناس امور حمل و نقل
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس امور حمل و نقل

تعریف: این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آن تحت نظارت کلی عهده‌دار انجام فعالیت‌هایی در زمینه حمل و نقل کالا و مسافر، تهیه و تنظیم طرح‌های ترافیک و ایمنی و حمل و نقل، بررسی و تجزیه و تحلیل و پیش‌بینی مسائل مربوط به عبور و مرور در طرح‌های جامع شهری و ارتباط آن با حمل و نقل منطقه‌ای می‌باشند. انجام این فعالیت‌ها ممکن است بر حسب پست مورد تصدی متضمن نظارت، مدیریت و یا سرپرستی باشد.

کارشناس امور جوانان
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس امور جوانان

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست‌هایی است که متصدیان آنها، وظیفه اجرای برنامه‌های مربوط به امور جوانان و تلاش در جهت تحقق آنها را عهده دار می‌باشند. انجام این فعالیت‌ها ممکن است متضمن نظارت و سرپرستی نیز باشد.

کارشناس امور تعاونی
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس امور تعاونی

تعریف: این شغل در برگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آن عهده دار انجام مطالعه، برنامه ریزی و اقدام در خصوص توسعه و ترویج انواع تعاونی ها (نظیر تعاونی های تولیدی، خدماتی و توزیعی) به منظور توانمندسازی و ارتقاء قابلیت های همکاری جمعی در طح جامعه و بهره گیری از ظرفیت مشارکت های گروهی برای تأمین اهداف اقتصادی و اجتماعی می‌باشند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن سطوح مدیریتی نیز باشد.

کارشناس امور تشکل‌های دینی
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس امور تشکل‌های دینی

تعریف:

این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آن عهده‌دار برنامه‌ریزی، نظارت و اقدام در زمینه ایجاد، سامان‌دهی و بهسازی مجامع و تشکل‌های دینی و مذهبی در کشور برای گسترش کمی و کیفی تبلیغات دینی و برانگیختن مشارکت و همراهی آحاد مردم در مسیر تحقق اهداف و مبانی اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می‌باشند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن سطوح مدیریتی نیز باشد.

کارشناس امور ترانزیت و حمل و نقل بین‌المللی
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس امور ترانزیت و حمل و نقل بین المللی

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آن با مطالعه و بررسی مسائل و مشکلات ترانزیتی کشور شناخت فرصت‌های حمل و نقلی در عرصه بین‌المللی به منظور افزایش ترانزیت کالا و مسافر از خاک جمهوری اسلامی ایران نسبت به برنامه‌ریزی، مدیریت و هماهنگی عوامل حمل و نقلی از قبیل شرکت‌ها، ناوگان، رانندگان و استفاده از ظرفیت شبکه راه‌ها و سایر زیرساخت‌های موجود کشور اقدام می‌نمایند.

کارشناس امور پیشگیری و مقابله با بحران
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس امور پیشگیری و مقابله با بحران

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان ان ضمن انجام دستورالعمل‌های پیشگیری و مقابله با بحران، عهده‌دار انجام امور مربوط به (الف) پیش‌بینی، پیشگیری و کاهش اثرات و پیامدهای نامطلوب بحران‌ها و حوادث غیرمترقبه از طریق ایجاد آمادگی قبلی برای مقابله با آنها پیش از وقوع و (ب) نجات جان و مال انسان‌ها و تأمین رفاه نسبی برای آن‌ها بعد از وقوع هر حادثه و بحران، برآورد خسارت به تفکیک هر بخش و نیز پیگیری تأمین اعتبارات و منابع مالی لازم برای جبران آن‌ها، جذب و هدایت کمک‌های بین‌المللی و دولتی، نظارت بر اقدامات دستگاه‌های اجرایی در زمینه بازسازی، بازتوانی و بازگرداندن شرایط جسمی، روحی، روانی و اجتماعی آسیب‌دیدگان به حالت طبیعی می‌باشند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.