مشاغل عمومی و اختصاصی دستگاه های اجرایی

ضوابط اجرایی رسته امور اجتماعی (به همراه شرح رشته‌های شغلی)

ضوابط اجرایی رسته امور اجتماعی (به همراه شرح رشته‌های شغلی) (بخشنامه شماره ۵۹۸۶۶/۱۸۰۲ مورخ ۹/۴/۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور)

ضوابط اجرایی رسته امور اجتماعی

از تاریخ ابلاغ این اصلاحیه در استخدام، انتصاب و ارتقاء گروه مشمولین رسته امور اجتماعی، رعایت آیین‌نامه طرح طبقه‌بندی مشاغل، شرایط احراز رشته‌های شغلی، موارد ذیل و سایر مقررات مربوط الزامی است.

۱- روند ارتقاء گروه مستخدمین مشمول این رسته از لحاظ تجربیه در کلیه رشته‌های شغلی با رعایت کلیه مقررات مربوط طبق جدول ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی طرح صورت می‌پذیرد.

۲- ادامه خدمت و ارتقاء گروه مستخدمینی که تا تاریخ صدرالذکر طبق ضوابط قبلی در رشته‌های ذی‌ربط به خدمت اشتغال داشته‌اند و به موجب این اصلاحیه غیرواجد شرایط محسوب می‌شوند، در همان رشته شغلی بلامانع می‌باشد.

۳- دوره‌های بلندمدتی که با مجوز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سابق) اجرا شده است نیز به شرایط احراز رشته‌های شغلی مندرج در گواهینامه‌های مربوط اضافه می‌شود.

۴- از تاریخ ابلاغ این مصوبه، رشته‌های شغلی کمک کارشناس امور بهزیستی، کمک مددکار اجتماعی، کمک کارشناس روابط کار و اشتغال، کمک کارشناس حقوقی، تکنیسین اسناد و املاک، کمک کارشناس ارزیابی خسارات، کمک کارشناس امور دینی، کمک کارشناس اوقاف، کمک کارشناس اطلاعات و جهانگردی، متصدی امور روابط عمومی، کمک کارشناس روابط بین‌المللی، کمک کارشناس امور کشوری و مدنی، کمک کارشناس امور امنیتی، کمک کارشناس امور اقتصادی و بازرگانی، تکنیسین آمار، کمک کارشناس مطالعات اجتماعی، تکنیسین امور تعاونی، کمک کارشناس امور اجتماعی و اقتصادی روستایی، از مجموعه شرح رشته‌های شغلی رسته امور اجتماعی حذف می‌گردند لیکن ادامه خدمت و ارتقاء گروه مستخدمینی که تا تاریخ صدرالذکر در مشاغل قابل تخصیص در رشته‌های شغلی مزبور به خدمت اشتغال داشته‌اند تا زمان تصدی مشاغل مربوط بلامانع می‌باشد.

۵- رشته‌های تحصیلی مندرج در شرایط احراز مشاغل این رسته به دو صورت (گروه و جداگانه) ذکر گردیده است. رشته‌های تحصیلی احصا شده به صورت گروه به شرح زیر می‌باشد:

الف- گروه اقتصاد:

علوم اقتصادی، اقتصاد، اقتصاد اسلامی، اقتصاد نظری، اقتصاد بازرگانی، اقتصاد صنعتی، اقتصاد حمل و نقل، اقتصاد پول و بانکی، اقتصاد کشاورزی، اقتصاد بین‌الملل، اقتصادسنجی، اقتصاد پولی، اقتصاد سنجش عمومی، توسعه اقتصادی و برنامه‌‌ریزی، برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی، اقتصاد شهری و منطقه‌ای، اقتصاد منابع، سیر اندیشه‌های اقتصادی نظام‌های اقتصادی، اقتصاد انرژی، سیستم‌های اقتصاد اجتماعی، اقتصاد ریاضی، معارف، اقتصاد و اقتصاد کشاورزی.

ب- گروه خدمات ایمنی و آتش‌نشانی:

ایمنی و آتش‌نشانی، تجسس و نجات، آتش‌نشانی و ایمنی و بهداشت، آتش‌نشانی، نجات از مرگ، امداد و سوانح

ج- گروه حقوق:

حقوق، حقوق جزا و جرم‌شناسی، حقوق کیفری و جرم‌شناسی، علوم قضایی،‌ علوم جزا و جرم‌شناسی، فقه و حقوق اسلامی، فقه و حقوق خصوصی، معارف اسلامی و حقوق، حقوق خصوصی، حقوق عمومی، حقوق کنسولی، الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)، حقوق بین‌الملل، علوم اسلامی (حقوق اسلامی، کیفر و جرم شناسی، فقه و مباحث حقوق اسلامی)، حقوق اسلامی.

د- گروه روانشانسی:

روانشناسی، روانشناسی تربیتی، مشاوره و راهنمایی، مشاوره، راهنمای مشاوره (فعالیت‌های پرورشی، مشاوره)، روانشناسی عمومی، روانشناسی (اصلاح و تربیت)، کارشناس امور تربیتی و مشاوره.

هـ- گروه علوم اجتماعی:

جمعیت‌شناسی، مردم‌شناسی، پژوهشگری علوم اجتماعی، ارتباطات علوم اجتماعی، برنامه‌ریزی علوم اجتماعی، تعاون و رفاه علوم اجتماعی، خدمات اجتماعی، علوم ارتباطات اجتماعی (روابط عمومی)، جامعه‌شناسی، برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی، ارتباطات اجتماعی (تحقیق در ارتباطات اجتماعی).

و- گروه آمار:

آمار، آمار اقتصادی و اجتماعی، آمار کاربردی، آمار نیروی انسانی، آمار بیمه، آمار ریاضی.

ز- گروه معارف اسلامی:

الهیات و معارف اسلامی، معارف اسلمی، فقه و مذاهب اسلامی، علوم قرآنی و حدیث، فرهنگ و معارف اسلامی، علوم و حدیث، معارف اسلامی و تبلیغ علوم اسلامی، فلسفه و حکم اسلامی، علوم قرآنی، معارف اسلامی و مدیریت، دین‌شناسی، معارف اسلامی و علوم سیاسی، معارف اسلامی و اقتصاد،‌اندیشه سیاسی در اسلام، مدرسی معارف اسلامی، مدرسی الهیات و معارف اسلامی، پژوهش عرفان اسلامی، تربیت.

ح- گروه امور فرهنگی:

مدیریت امور فرهنگی، برنامه‌ریزی امور فرهنگی، امور فرهنگی، فرهنگ و زبان‌های باستانی ایران، فرهنگ و ارتباطات، زبان و ادبیات فارسی و زبان و ادبیات عرب.

۶- از تاریخ ابلاغ این اصلاحیه رسته فرعی جدیدی تحت عنوان امور انتظامی، تأمینی و تربیتی و بازرسی شامل رشته‌های شغلی زیر ایجاد می‌شود:

رشته‌های شغلی مدیر، کارشناس و مسئول امور انتظامی جدید (رشته‌های شغلی جدید)، کارشناس و کاردان اقدامات تأمینی و تربیتی، مراقب امور تأمینی و تربیتی (رشته‌های شغلی منتزع ار رسته فرعی رفاه و خدمات اجتماعی)، رشته شغلی کارشناس بازرسی و نظارت (رشته شغلی جدید).

توضیح: رشته‌های شغلی مدیر، کارشناس و مسئول امور انتظامی منحصراً در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی قابل اجرا می‌باشد که در اجرای ماده ۱۷۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پس از موافقت و مجوز ستاد کل نیروهاس مسلح نسبت به تشکیل یگان‌های حفاظت اقدام نمایند.

۷- با توجه به مفاد بند ۸ مصوبه شماره ۴۴۸۸/ت۲۶۳۴۳هـ مورخ ۸/۲/۱۳۸۱ هیأت محترم وزیران در خصوص همترازی معاونان استاندار با مشمولان بند الف تبصره ۲ ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، رشته شغلی معاون استاندار از مجموعه شرح رشته‌های شغلی رسته امور اجتماعی حذف می‌گردد.

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments