قوانین و مقررات ایثارگران

بخشنامه نحوه احتساب امتیازات ایثارگران

بخشنامه نحوه احتساب امتیازات ایثارگران در اجرای نظام هماهنگ پرداخت کارکنان (بخشنامه شماره ۲۷۲۷/د مورخ ۲۰/۵/۷۱ سازمان امور اداری و استخدامی کشور )

پیرو بخشنامه شماره ۷۰۵/د مورخ ۱۶/۲/۱۳۷۱ و در ادامه اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان ، امتیازات دیگری برای ایثارگران عزیز در نظر گرفته شده است که به منظور ساده کردن مقررات و پرهیز از ابهامات احتمالی، مفاد این بخشنامه حاوی امتیازات جدید و امتیازات قبلی از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۰ جایگزین بخشنامه شماره ۷۰۵/د مورخ ۱۶/۲/۱۳۷۱ می‌گردد.

۱- کلیه آزادگان و جانبازان از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار خواهند بود.

۲- آزادگان، اسراء و مفقودین تا حداکثر سه سال سابقه اسارت یا مفقودیت، جانبازان تا حداکثر ۴۰% از کارافتادگی، رزمندگان با حداقل ۶ ماه سابقه خدمت متوالی یا ۹ ماه متناوب در جبهه در فاصله زمانی ۳۱/۶/۱۳۵۹ لغایت ۲۹/۵/۱۳۶۷ (تاریخ آتش بس) همواره از یک گروه تشویقی بالاتر از گروه استحقاقی خود (براساس نظام هماهنگ پرداخت) برخوردار خواهند شد.

۳- آزادگان، اسراء و مفقودین با بیش از سه سال سابقه اسارت یا مفقودیت، جانبازان با بیش از ۴۰% از کارافتادگی ، رزمندگان با بیش از سه سال سابقه خدمت در جبهه در فاصله زمانی فوق الذکر همواره از دو گروه تشویقی بالاتر از گروه استحقاقی خود برخوردار می‌گردند.

۴- امتیازات بندهای ۲ و ۳ در مورد آزادگان و جانبازان پس از اعمال بند یک اعمال خواهد شد.

۵- ميزان فوق العاده شغل براساس مقطع تحصیلی بالاتر و گروه شغل مربوطه تعیین و پرداخت خواهد شد.

۶- در صورتیکه مستخدم نتواند به دلایل ذیل از امتیاز مقطع تحصیلی بالاتر استفاده نماید یک گروه علاوه برگروه استحقاقی مستخدم به وی اعطاء می‌شود:

الف- عدم پیش بینی مدرک تحصیلی بالاتر در شرایط احراز رشته شغلی مورد تصدی

ب- عدم وجود مقطع تحصیلی بالاتر ( مثلاً در مورد دارندگان مدرک تحصیلی دکترا)

ج- داشتن مدرک تحصیلی پایان دوره ابتدایی یا دوره تکمیلی نهضت سوادآموزی یا تحصیلات کمتر از آن.

۷- گروه ورودی افرادی که در طول جنگ تحمیلی از تاریخ ۳۱/۶/۱۳۵۹ لفایت ۲۹/۵/۱۳۶۷ به مدت حداقل یکسال متوالی یا متناوب در جبهه های نبرد حق علیه باطل مسئولیت فرماندهی گروهان به بالا را داشته اند همانند به شرح زیر تعیین می‌گردد:

الف- گروه ورودی افرادی که فرماندهی گروهان تا سطح گردان و عناوین همتراز (یا دو سال فرماندهی دسته) را به عهده داشته اند همانند متصدیان مشاغلی است که گروه ورودی آنان ۳ تعیین شده است.

ب- گروه ورودی افرادی که فرماندهی گردان تا سطح تیپ و عناوین همتراز را به عهده داشته‌اند همانند متصدیان مشاغلی است که گروه ورودی آنان ۵ تعیین شده است.

ج- گروه ورودی افرادی که فرماندهی تیپ و سطوح بالاتر عناوین همتراز را به عهده داشته‌اند همانند متصدیان مشاغلی است که گروه ورودی آنان ۷ تعیین شده است.

تبصره ۲- در صورتیکه افراد مزبور از نظر مدرک تحصیلی و سوابق تجربی خود واجد شرایط هر یک از گروههای ۳ ، ۵ و ۷ باشند همواره در دو گروه بالاتر از گروه استحقاقی خود قرار خواهند گرفت.

۸- میزان افزایش سنواتی تشویقی مشمولین تبصره ماده ۱۷ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به ترتیب ذیل محاسبه می گردد:

الف- به ازاء هر سال سابقه خدمت داوطلبانه در جبهه تا تاریخ ۲۳/۵/۱۳۶۹ به میزان ۶ درصد.

ب- به ازاء هر سال سابقه خدمت غیر داوطلبانه در جبهه تا تاریخ ۲۳/۵/۱۳۶۹، ۳ درصد.

ج- به ازاء هر سال اسارت و مفقودیت به میزان ۶ درصد.

د- به ازاء هر سال اشتغال یا مأموریت در مناطق جنگ زده که در اثر جنگ تحمیلی تخریب یا تخلیه شده تا پایان سال ۱۳۶۹ به میزان ۳ درصد.

هـ- به ازاء هر سال اشتغال یا مأموریت در مناطق جنگی زیر آتش مستقیم دشمن تا پایان سال ۱۳۶۷ به میزان ۶ درصد.

تبصره ۱- سنوات تشویقی در هر یک از موارد فوق الذکر علاوه بر افزایش سنواتی استحقاقی بر مبنای آخرین گروه مربوط اعطاء می گردد.

تبصره ۲- در مورد جانبازان، هر ۱۰% ازکارافتادگی آنان به منزله یکسال سابقه خدمت داوطلبانه در جبهه از نظر افزایش سنواتی تشویقی قابل احتساب می باشد.

تبصره ۳- مناطق جنگی و جنگ زده مذکور و مقاطع زمانی مربوط به ترتیب توسط ستاد کل نیروهای مسلح و ستاد بازسازی مناطق جنگی کشور تعیین و اعلام می گردد.

تبصره ۴- ادامه استفاده مستخدمین از امتیاز مربوط به مناطق جنگ زده بازسازی نشده بعد از ۱/۱/۱۳۷۰ منوط به تأیید ستاد بازسازی مناطق جنگی کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود.

۹- به ازاء هر سال سابقه عضویت در بسیج از تاریخ ابلاغ دستورالعمل اجرائی مربوط که توسط نیروهای مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تأیید ستاد کل نیروهای مسلح خواهد رسید افزایش سنواتی به میزان تا ۳ درصد علاوه بر افزایش سنواتی استحقاقی براساس حقوق مبنای آخرین گروه مربوط اعطاء می گردد.

۱۰- به مستخدمینی که پس از بازنشستگی یا از کارافتادگی از تاریخ ۳۱/۶/۱۳۵۹ لغایت ۲۳/۵/۱۳۶۹ به جبهه های جنگ تحمیلی اعزام شده اند در قبال هر سال خدمت در جبهه افزایش سنواتی تشویقی به میزان ۶ درصد آخرین حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه آنان از ۱/۱/۱۳۷۰ تعلق خواهد گرفت کسر سال به نسبت قابل احتساب می باشد.

۱۱- مدت حضور در جبهه ، اسارت و مفقودیت در قبل از استخدام رسمی فقط مشمول امتیازات این بخشنامه خواهد بود و به دلیل فقدان مجوز قانونی از لحاظ بازنشستگی قابل احتساب نمی باشد.

تبصره ۱- صرفاً مدت اسارت آزادگان از لحاظ بازنشستگی کماکان دو برابر قابل احتساب خواهد بود.

تبصره ۲- آزادگانی که تمایل به استفاده از امتیازات ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳/۹/۶۸ مجلس شورای اسلامی را ندارند، در شمول امتیازات این بخشنامه خواهند بود .

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments