آيين‌نامه تشكيل ستاد ملي زن و خانواده

آيين‌نامه تشكيل ستاد ملي زن و خانواده (مصوبه شماره 7056/90/دش مورخ 21/6/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

مصوب ۶۸۲  جلسه مورخ ۱۳۸۹-۱۱-۲۶  شوراي عالي انقلاب فرهنگي

مصوبه «آيين‌نامه تشكيل ستاد ملي زن و خانواده» كه در جلسه مصوب جلسه ۶۸۲ مورخ ۲۶/۱۱/۸۹ و براساس مصوبه ۱۴/۱۰/۸۹ شوراي معين شوراي عالي انقلاب فرهنگي به‌تصويب رسيده است، به شرح ذيل براي اجرا ابلاغ مي‌شود:

آيين‌نامه تشكيل ستاد ملي زن و خانواده

ماده ۱- به منظور تحقق اصول دهم و بيست و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ستاد ملي زن و خانواده كه در اين آيين‌نامه به اختصار ستاد ناميده مي‌شود، با هدف تقويت و تحكيم نهاد مقدس خانواده و پاسداري از قداست آن و استوار ساختن روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي و حفظ و ارتقاي جايگاه زنان در تراز جمهوري اسلامي ايران با تركيب ذيل تشكيل مي‌شود:

۱. رئيس جمهور (رئيس)

۲. معاون اول رئيس جمهور (نايب رئيس)

۳. دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي

۴. وزير آموزش و پرورش ۵. وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي

۶. وزير علوم، تحقيقات و فناوري

۷. وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

۸. وزير رفاه و تأمين اجتماعي

۹. وزير كشور

۱۰. وزير دادگستري

۱۱. رئيس سازمان ملي جوانان

۱۲. رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

۱۳. مشاور رئيس قوة قضائيه

۱۴. رئيس فراكسيون زنان و خانواده مجلس شوراي اسلامي

۱۵. نماينده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي

۱۶. رئيس شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان و خانواده

۱۷. رئيس مركز امور زنان و خانواده (دبير ستاد)

۱۸. دو نفر صاحب نظر در امور خانواده و زنان از حوزه و دانشگاه به پيشنهاد مركز امور زنان و خانواده و تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي به مدت سه سال

تبصره- ستاد مي‌تواند حسب مورد از ساير دستگاه‌ها بنا بر ضرورت دعوت نمايد.

ماده ۲ـ وظايف ستاد عبارتند از:

۱. تنظيم سياست‌هاي اجرايي، راهبردها و آئين‌نامه‌هاي اجرايي به‌منظور تحقق سياست‌ها، دستورات و اوامر مقام معظم رهبري، سياست‌هاي كلان نظام مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مصوبات مجلس شوراي اسلامي در موضوع زنان و خانواده

۲. تعامل فعال با مجلس شوراي اسلامي و قوة قضائيه در زمينة تهيه و تدوين آئين‌نامه‌ها، لوايح و طرح‌هاي پيشنهادي به دولت و مجلس شوراي اسلامي و تنظيم راهكارهاي اجرايي مصوبات آنها

۳. تعيين شاخص‌هاي سنجش وضعيت زنان و خانواده متناسب با ارزشهاي اسلامي در عرصه‌هاي مختلف فردي، خانوادگي و اجتماعي در سطح ملي و بين‌المللي

۴. تنظيم و تصويب ساختارها و برنامه‌ريزي، ساماندهي و هماهنگي فعاليت‌هاي دستگاه‌ها درخصوص زنان و خانواده

۵. نظارت و ارزيابي مستمر بر ميزان تحقق اهداف، سياست‌ها و برنامه‌هاي اجرايي در دستگاه‌ها و ارائه گزارش دوره‌اي به شوراي عالي و ساير مراجع ذيصلاح در حوزة زنان و خانواده

ماده ۳- مصوبات ستاد بر اساس اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي و طبق مجوز هيئت وزيران لازم‌الاجراست و كليه دستگاه‌ها و سازمان‌ها موظفند بر اساس مصوبات ستاد اقدام و نتايج آن را به ستاد گزارش نمايند.

ماده ۴- دبيرخانه ستاد در مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري تشكيل خواهد شد و آئين‌نامه‌هاي مربوط به وظايف دبيرخانه نيز توسط اين مركز تدوين مي‌شود.

ماده ۵- كلية كارگروه‌ها، ستادها، شوراها، كميته‌ها و كميسيون‌هايي كه در دستگاه‌هاي اجرايي در موضوع زنان و خانواده فعاليت مي‌كنند، در اجراي برنامه‌هاي خود تابع مصوبات اين ستاد مي‌باشند.

ماده ۶- اين آيين‌نامه مشتمل بر ۶ ماده و يك تبصره در جلسه ۶۸۲ مورخ ۲۶/۱۱/۸۹ شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.